• Slovenčina

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA

Kvalitná liečba duševných porúch.

Psychiatrická liečebňa je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú lokalizované na 3. poschodí Pavilónu B, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s tromi  posteľami.

Na B strane sú dve izby dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV  prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú trojposteľové, zariadené tiež s TV prijímačom.

V priestoroch liečebne sa nachádza miestnosť na ergoterapiu, telocvičňa, dve miestnosti na psychoterapiu a pomocné psychoterapeutické aktivity. Súčasťou liečebne je novootvorený park, kde za prijateľného počasia prevádzajú pacienti niektoré aktivity denného  režimu.

Realizujeme doliečovanie duševných porúch – psychosociálna rehabilitácia, farmakoterapiu, elektrokonvulziu, arteterapiu,     ergoterapiu, pohybové aktivity, pomocné psychoterapeutické aktivity a aktivity liečebnej pedagogiky.