Komplexná prehliadka Mini

Interné vyšetrenia

  • Anamnéza, rizikové faktory
  • Fyzikálne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia

  • Krvný obraz, Diferenciálny krvný obraz, Cukor v krvi, Funkcia pečene: AST, ALT, ALP, GMT, Celkový bilirubín, Funkcia pankreasu: AMS v sére, Lipidy v sére: celkový cholesterol, HDL, LDL, TAG, Moč – chemicky, Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču.

EKG

USG brucha

Vertebrologické vyšetrenie

Vyšetrenie znamienok

Písomná správa s odporúčaním

Program SMART na 3 mesiace

Doba čakania na absolvovanie prehliadky je závislá od kapacitných možností zdravotníckeho zariadenia. V súčasnosti sa pohybuje v niekoľkých týždňoch.

250 €

  Kúpiť

S unikátnou službou ProCare TeleCare získate okamžitú radu od našich odborníkov.

NOVÁ SLUŽBA UŽ OD 25 €

 

Kúpiť online VIAC INFO

Napíšte nám