Predpôrodná príprava Moja pôrodnica Humenné
 

PRIPRAVTE SA NA PÔROD DO NAJMENŠÍCH DETAILOV

V rámci kurzu predpôrodnej prípravy získate množstvo informácií, vypestujete si praktické návyky, aby ste zvládli tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o bábätko čo najlepšie. Odpovieme vám na všetky otázky, na ktoré hľadáte odpovede a radi vás tiež prevedieme priestormi oddelenia.

Viac praktických informácií
 

Kurz predpôrodnej prípravy

 • Komu je kurz určený?

  Kurz je určený tehotným ženám, prvorodičkám aj viacrodičkám, partnerom a osobám sprevádzajúcim mamičku pri pôrode.
  Najdôležitejším očakávaním milujúcich rodičov je šetrný a dôstojný pôrod. Psychofyzická príprava formuje zdravý postoj k tehotenstvu a pôrodu ako k prirodzenému fyziologickému procesu. Cielene a systematicky edukačnou výchovou, tehotenským ako aj dýchacím cvičením pomáha postupne nadobudnúť čo najlepšiu telesnú kondíciu a psychickú pripravenosť nastávajúcej mamičky. Prostredníctvom prednášok a diskusií budúce mamičky získajú komplexný pohľad na svoje tehotenstvo a pôrod. Jej pozitívny prínos sa jednoznačne odzrkadľuje v plynulejšom a hladšom priebehu pôrodu s elimináciou zbytočných komplikácií, keďže pripravená rodička dokáže potláčať svoj zbytočný strach, uvoľniť napätie, načúvať signálom svojho tela, sledovať a manažovať svoj pôrod podľa vlastného tempa.

 • Témy, ktorým sa spolu venujeme

  Na kurze psychofyzickej prípravy získa tehotná žena informácie o:

  • fyzických zmenách a životospráve v tehotenstve
  • príznakoch blížiaceho sa pôrodu a kedy je správny čas odísť do pôrodnice
  • priebehu pôrodu, možnosti využitia metód na tlmenie bolesti pri pôrode, ako ho podporiť (polohy, dýchanie atď.) a čo sa deje krátko po pôrode
  • úlohe partnera alebo sprevádzajúcej osoby pri pôrode
  • období šestonedelia a dojčení
  • správnej výbavičke do pôrodnice
  • celkovej starostlivosti o dieťatko v prvých dňoch a týždňoch jeho života

   
  Psychofyzická príprava na pôrod je rozdelená do 4 tématických okruhov, ktoré sa konajú každú stredu o 14.00 hod. na gynekologicko pôrodníckom oddelení.
  Tématické okruhy:

  • Tehotenstvo, trvanie tehotenstva, zmeny v tehotenstve, životospráva počas tehotenstva. Pôrod, priebeh pôrodu, dýchanie počas kontrakcií, úľavové polohy, pôrodnícka analgézia. Prehliadka pôrodných izieb.(Bc.Španová Daniela)
  • Šestonedelie-zmeny v organizme, životospráva v šestonedelí. Prehliadka oddelenia šestonedelia. (Bc.Španová Daniela)
  • Starostlivosť o novorodenca – prebaľovanie, hygiena, kúpeľ, resuscitácia novorodenca. (MUDr.Mihaľková Alena)
  • Dojčenie, spánkový tréning, najčastejšie zdravotné problémy novorodencov. (MUDr.Mihaľková Alena)

   

 • Prípravu pre sprevádzajúcu osobu

  Pri pôrode veľmi pozitívne pôsobí prítomnosť vám blízkeho človeka. V prípade, že máte záujem, aby Vás pri pôrode sprevádzal manžel/partner alebo iná osoba, odporúčame im absolvovať prípravu pre sprevádzajúcu osobu. Kurz trvá cca 60 minút a vedie ho pôrodná asistentka a lekár neonatológ. Vaši blízki vás môžu v našej pôrodnici sprevádzať po celý čas pôrodu v pôrodnej izbe. Pre partnerov a pre sprevádzajúce osoby pri pôrode je poučenie realizované vo vopred telefonicky, prípadne ambulantne dohodnutom termíne mimo kurzu psychofyzickej prípravy, každý deň v popoludňajších hodinách alebo individuálne.

 • Cvičenie pred pôrodom

  Súčasťou psychofyzickej prípravy je okrem teoretickej časti tehotenská gymnastika a veľkú popularitu u budúcich mamičiek si získali práve špeciálne cvičenia na fitlopte pod vedením pôrodnej asistentky. Kolekcia jednoduchých cvikov so špecifickým účinkom prispieva k nadobudnutiu a udržiavaniu fyzickej kondície, pomáha lepšie prekonávať fyziologické telesné a psychické zmeny aj prípadnú miernu záťaž súvisiacu s graviditou, pomáha cielene aktívne, disciplinovane relaxovať a postupne pripravovať celé telo a myseľ k pôrodu.
  Na stretnutia si prineste dobrú náladu, materskú knižku a uterák na podložku na cvičenie. Odporúčame pokračovať v cvičení aj po pôrode. Cvičiť by ste mali v pohodlnom bavlnenom oblečení. Ak máte zvýšený krvný tlak alebo predčasné skracovanie krčka maternice či iné komplikácie, odporúčame vám prekonzultovať cvičenie s vaším gynekológom.

 • Poplatok za predpôrodnú prípravu

  Cena jedného stretnutia                                            5,50 EUR
  Cena celého kurzu (8 stretnutí)                               29 EUR
  Pre mamičky, ktoré sa rozhodnú porodiť dieťatko v našej pôrodnici novej generácie v Humennom, je táto predpôrodná príprava zadarmo.

 • Termíny predpôrodnej prípravy

  Psychofyzická príprava na pôrod je rozdelená do 4 tématických okruhov, ktoré sa konajú každú stredu o 14.00 hod. na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
  Začiatok najbližšieho kurzu predpôrodnej prípravy je stanovený na november 2018. Nové kurzy predpôrodnej prípravy budú začínať každú prvú stredu v mesiaci.

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Humenné
Nemocničná 7, 066 01 Humenné
Poloha v rámci nemocnice
Psychofyzická príprava na pôrod sa koná na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí pavilón B