MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA

V roku 2019 získalo Mammacentrum plnohodnotné členstvo v prestížnej medzinárodnej sieti Breast Centres Network, ktoré je potvrdením kvality diagnosticko-liečebných postupov pracoviska. Medicínsky tím neustále sleduje najnovší vývoj v danej oblasti a snaží sa ho prinášať do dennej praxe. Mammacentrum využíva najnovšiu medicínsku technológiu a ročne uskutoční vyše 15-tisíc diagnostických vyšetrení.
 

Mammacentrum Sv. Agáty