Expert na cievnu chirurgiu

Za Vladimírom Šefránkom, špecialistom na cievnu chirurgiu, chodí do Polikliniky ProCare Betliarska každý desiaty pacient na opravu výkonu, ktorý mu na predošlom pracovisku urobili nesprávne.
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD. sa venuje cievnej chirurgii vyše tridsať rokov. V rokoch 1979 až 2018 pracoval v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Veľkú časť z tohto obdobia pôsobil ako primár, resp. prednosta Kliniky cievnej chirurgie.  Zároveň bol vedúci Katedry cievnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a viedol postgraduálne vzdelávanie v odbore cievna chirurgia. Od roku 1997 do roku 2005 zastával funkciu hlavného odborníka pre cievnu chirurgiu na Slovensku. Dvadsať rokov bol prezidentom Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. Má na konte niekoľko odborných knižných publikácií z oblasti cievnej chirurgie, početné publikácie v medicínskych časopisoch a vyše štyristo odborných prednášok. Od marca 2018 pôsobí ako cievny chirurg na poliklinike ProCare Betliarska v Bratislave.
 

Rozhovor s Prof. MUDr. Vladimírom Šefránkom, PhD.