Aktuality, Svet Zdravia, Galanta    11.06.2019

Pravidelný praktický nácvik protiepidemiologických opatrení v galantskej nemocnici

Ako už býva dobrým zvykom, vyplývajúcim aj z legislatívnych povinností, galantská nemocnica zorganizovala aj tento rok prvý praktický nácvik protiepidemiologických opatrení, v súvislosti s možným výskytom vysoko nebezpečnej nákazy.

Nácvik sa konal 6. 6. 2019 od 10:00 hod., v priestoroch Urgentného príjmu, Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta. V histórii nemocnice pod taktovkou Sveta zdravia, išlo už o piaty nácvik v poradí. Nácvik prebehol tradične za prítomnosti pracovníkov Urgentného príjmu, zástupcu Útvaru krízového riadenia, vedenia nemocnice, ako aj zástupcu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante.

Opakovaný nácvik postupov, spojených s týmto rizikom preukázal, že nemocnici nechýba v tomto okamihu žiadne zásadné materiálno-technické vybavenie, ktoré dokáže zaistiť bezpečnosť samotného pacienta, personálu, sprevádzajúcich osôb, či iných pacientov, vyskytujúcich sa v danom okamihu, zhodou okolností na mieste udalosti. Do výbavy však pribudne jednoduché komunikačné zariadenie, medzi pacientom a personálom, ktoré zabezpečí jednosmernú komunikáciu a zároveň zachová izoláciu.

Pokiaľ ide o procesné riadenie, rovnako nebol preukázaný žiadny zásadný nedostatok, čo iba svedčí o pripravenosti pracovníkov nemocnice na neobvyklú udalosť. Vzhľadom na uvedené je preto potrebné poznamenať, že nemocnica bude pravidelný nácvik minimálne dva krát ročne vykonávať i naďalej, aby bol stav pripravenosti zachovaný. Nasledujúci nácvik sa odohrá v mesiaci október 2019.

Skutočne pozitívnou správou pre región je však to, že doposiaľ za uplynulé roky poctivého nácviku a vylepšovania postupov, nebolo potrebné použiť nacvičené opatrenia v praxi, nakoľko nebolo potrebné podobnú situáciu riešiť v reálnom živote. Ako sa však vraví, šťastie praje pripraveným. Vedenie nemocnice poďakovalo všetkým zúčastneným za ich svedomitý prístup k tejto problematike. Prevádzka pracoviska nebola nácvikom nijako dotknutá.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 25.06.2019

Pomáhame k lepšiemu zdraviu

Čisté ruky sú základom dobrej hygieny. Ich správne a pravidelné umývanie je preto jedným z najúčinnejších opatrení proti prenosu mikroorganizmov a vzniku rôznych ochorení.

Blog 24.06.2019

Je neliečený zápal stredného ucha nebezpečný?

Aj keď sa väčšina zápalov stredného ucha sa vylieči spontánne, opakované alebo ťažké zápaly stredného ucha môžu mat za následok vážne komplikácie, prípadne trvalé následky na zdraví dieťaťa.

Blog 24.06.2019

Ako vzniká zápal stredného ucha?

Zápal stredného ucha nevniká z vody z bazéna – keďže  stredné ucho je oddelené od vonkajšieho zvukovodu blankou bubienka. Zápaly z vody v bazéne sú typické  pre letné obdobie  - ide o zápal vonkajšieho ucha, teda zvukovodu.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO