Aktuality, Svet Zdravia, Galanta    11.10.2018

Praktický nácvik protiepidemických opatrení v galantskej nemocnici

Nácvik protiepidemických opatrení v galantskej nemocnici bol opäť prakticky preverený aj po druhý raz v tomto kalendárnom roku. Zástupcovia nemocnice vidia v opakovanom nácviku okrem legislatívnej povinnosti aj prínos, v podobe memorovania procesných postupov jednotlivých cvičiacich, ako aj súčinných osôb, či orgánov štátnej správy.

Cvičenie bolo aj tentokrát zamerané na príjem pacienta s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu, v podobe krvácavej horúčky Ebola. Na cvičení sa okrem personálu Urgentného príjmu zúčastnili aj zástupcovia nemocnice vrátane nemocničného epidemiológa, spoločne so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante.

Scenár nácviku pozostával ako obvykle z príjmu pacienta, identifikácie možnej hrozby, uzavretia pracoviska, kontaktovania vedenia nemocnice, príslušných úradov, ako aj evidencie osôb v riziku. Celý proces bol na konci zavŕšený fiktívnym transportom pacienta na špecializované pracovisko, do iného zdravotníckeho zariadenia a dekontamináciou pracoviska.

Pri opakovaných nácvikoch je možné pozrieť sa na procesný postup detailnejšie a pokúsiť sa ho vylaďovať. Inak tomu nebolo ani tentokrát, pričom zápisnica z cvičenia obsahuje požiadavku na doplnenie troch pomôcok v zmysle drobného materiálno-technického vybavenia a súčasne dvoch procesných krokov, nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti pacientov i personálu.

Cvičenie, ktoré sa uskutočnilo 10. 10. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. hodnotili prítomní ako pozitívny posun v príprave na mimoriadne udalosti, za čo patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 15.10.2018

Praktický nácvik postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

Problematika zavlečenia vysoko nebezpečnej nákazy a hrozba jej  šírenia je stále aktuálna. Na túto hrozbu musíme byť pripravení aj vo vranovskej nemocnici. Je dôležité, aby personál dokázal  diagnostikovať  pacienta s podozrením na ochorenie s vysoko nebezpečnou nákazou (ďalej len „VNN“) a zabezpečiť opatrenia. Z tohto dôvodu sa vo vranovskej nemocnici uskutočnilo cvičenie s praktickou ukážkou opatrení na zabránenie šírenia VNN.

Aktuality 15.10.2018

INEKO: Skokanom roka 2018 je galantská nemocnica

Verejnosť spoznala výsledky štvrtého ročníka hodnotenia slovenských nemocníc inštitútom INEKO. Nový rebríček bol zostavený podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017.

Aktuality 15.10.2018

Odstávka elektrickej energie v nemocnici Žiar nad Hronom

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás týmto informovať o úplnej odstávke elektrickej energie v nemocnici v Žiari nad Hronom dňa 20.10.2018 (sobota) v čase od 12.30 hod. do 18.00 hod.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO