OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) aktualizoval oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Pôvodný termín 15.1.2019 pre elektronické oznámenie údajov sa predlžuje do 30.06.2019.

ÚVZ SR to zdôvodňuje nasledovne:

“Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.”

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke ÚVZ SR, kde zároveň nájdete často kladené otázky k danej problematike.