Poďakovania

 • Rada by som touto cestou vyjadrila v mene môjho manžela Kálmána Rajkó, ktorý bol dňa 25.09.2017 RLP z Tornale do Nemocnice sv. Barbory v Rožňave privezený so život ohrozujúcou pľúcnou embóliou. Obrovské ďakujeme patrí celému personálu OAMIS, kde manželovi bola poskytnutá naozaj špičková, odborná jeho život zachraňujúca pomoc a starostlivosť.

  Naše nesmierne poďakovanie, uznanie a úcta patrí p. primárovi MUDr. Petrovi Kopeckému, za jeho profesionálny, odborný a ľudský prístup. Ďakujeme z celého srdca celému personálu na jeho Internom oddelení – všetkým p. doktorom a p. doktorkám, p. vrchnej sestre, všetkým sestričkám, upratovačkám. Ďakujeme p. MUDr. Brutovskému za jeho starostlivosť, ľudskosť a milý prístup. Ste všetci nesmierne úžasní ľudia, ďakujeme Vám za Vašu profesionalitu, obetavosť, empatiu, ľudskosť – v tomto ťažkom a nedocenenom povolaní, ktoré vykonávate. Prajeme Vám do Vašich ďalších dní veľa zdravia, síl a úspechov.

  Ďakujeme za to, že Vás máme!

  S obrovskou úctou R. Rajkóová

 • Dobrý deň. Dňa 9.11.2017 som mal tú česť stráviť deň v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave, konkrétne na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Česť preto, lebo som sa stretol s vynikajúcim prístupom personálu tohto oddelenia. Moja manželka toho dňa rodila naše prvé dieťa a touto cestou sa chceme poďakovať za ochotu, láskavý a príjemný humor, ľudský prístup a samozrejme profesionalitu Dr. Zuzane Urbančíkovej, sestre Tonke (zrejme Antónia) priezvisko neviem, a všetkým zainteresovaným, ktorí boli v tom čase na oddelení a pomohli nám, teda hlavne mojej manželke. Taktiež ďakujeme primárovi Dr. Seresovi, vrchnej sestre Mgr. Anastázii Ďuránovej a Dr. Oleksandrovi Sakalovi za vynikajúci prístup a príjemné vystupovanie. Z môjho pohľadu laika vlastne už ani neviem, čo by mohlo byť lepšie.

  S úctou, vďakou a pozdravom, manželia Ivan a Zuzana Lázárovci.

 • Na Vašom oddelení som bola veľmi spokojná. To bolo prekvapením aj pre mňa, lebo len z počutia nie je dobrá mienka, ale opak je pravda. A čo ma prekvapilo, koľko skvelých odborníkov máte. Sanitár p. Kuchta mi bol veľmi nápomocný. Nálada bola vynikajúca, aj bolesti sa stratili. Ďakujem Vám všetkým za starostlivosť.

 • Dňa 05.09.2017 bol na oddelenie anestéziológie a multiodoborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) v Rožňave prijatý vo veľmi vážnom stave syn, manžel, otec, brat, dedo, priateľ, kolega, kamarát Ľudovít Fábian.

  Miloval život, prácu, ľudí. Mal veľké srdce pre každého.

  Napriek úsiliu všetkých zúčastnených po 7 dňoch pobytu vo vašej nemocnici svojmu ťažkému stavu podľahol.

  Dovoľte nám vyjadriť svoje úprimné poďakovanie primárovi MUDr. Zsolt Vargovi, ktorý do poslednej chvíle bojoval o jeho záchranu, za jeho trpezlivosť, obetavý a ľudský prístup, jeho vysokú odbornosť a nasadenie pri plnení svojho poslania, za jeho odborný a profesionálny prístup, za lekárov, ktorých vedie správnou cestou, cestou spokojnosti pacienta, cestou ľudskosti a ústretovosti.

  Ďakujeme sestričkám a pomocnému personálu oddelenia.

  Pán riaditeľ, máte veľmi schopných ľudí a sme radi, že pracujú v našej okresnej nemocnici. Ďakujeme S úctou rodina Fábianová z Rakovnice.

 • Ďakujem v mene mojej manželky Eriky Mačugovej, ktorá bola nečakane hospitalizovaná na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NsP Rožňava v dobe od 15.01.2017 do 19.01.2017.
  Úprimne a veľké ďakujem spoľahlivému p. primárovi MUDr. Igorovi Seresovi za presné určenie diagnózy, p. MUDr. Attilovi Leškovi za úspešne vykonaný zákrok (laparoskopia) taktiež anestéziológovi, a špeciálne slová vďaky patria Bc. Erike Dulovcovej (dúf. že som meno napísal správne ☺) za jej super starostlivosť a povzbudivé slová a vždy usmievavý a milý pohlaď. Ďakujem všetkým trom za ľudský prístup a celkovo všetkým, ktorí výraznou mierou prispeli v súvislosti s úspešným zákrokom aj tým, ktorí sa komplexne starali o pohodlie mojej milovanej manželky (MUDr. Brutovský a MUDr. Anna a celý kolektív počas tých dní slúžiaci). Som nesmierne milo prekvapený. Vysoko si vážim Váš profesionálny a ľudský prístup, za vašu obetavú a NÁROČNÚ prácu.

  Nie, nie je to bežné, že na Slovensku a dokonca v Rožňave robia ľudia svoju prácu s láskou a nasadením. Ešte raz všetkým ďakujem, ale hlavne menovite vyššie uvedeným. Do ďalšej práce a života Vám prajem veľa pracovných a osobných úspechov, hodne zdravia a síl. Navrhujem riaditeľstvu, aby vyššie uvedení boli patrične odmenení, nakoľko si to zaslúžia. Dúfam, že to neostane len pri slovách.

  S úctou
  Rožňava 19.01.2017
  Michal Mačuga

 • Chcela by som sa touto cestou poďakovať celému kolektívu ODCH v NsP sv. Barbory v Rožňave, za vzornú opateru  a starostlivosť o pacienta Ing. Juraja Bodnára, ktorý bol hospitalizovaný na tomto oddelení od konca decembra 2016 do 11.1.2017, kedy v 89-tom roku svojho života dokonal svoju životnú púť, práve na tomto oddelení.
  Ďakujeme p.primárke MUDr.Dovalovej, MUDr. Gonosovej, zdravotným sestrám, zdravotníckym asistentom, sanitárom a všetkým, ktorý nášmu drahému zosnulému spríjemnili posledné dni života.
  Oceňujem obetavý prístup personálu, ktorý má oddelenie plné ťažkých stavov a vykonáva náročnú prácu po psychickej i fyzickej stránke, finančne i spoločensky nedocenenú. Ďakujeme!
  rod. Bodnárová

 • Z príležitosti Vášho dňa „Medzinárodný deň zdravotných sestier“ 12.5.2016, a nielen sestier, ale i bratov, lekárov a zdravotníckeho personálu  prajeme veľa zdravia, elánu, chuti, mnoho trpezlivosti pri liečení našich bolestí, upotrebených kĺbov, sŕdc a duší.
  Ďakujeme za Vašu prácu, ktorú vykonávate od „vidíš do nevidíš“, len aby ste nás udržali vždy ešte vpredu v tej našej starobe.
  Ešte a mnohokrát zo srdca Ďakujeme za všetko.
  Pacientka Czakóová

 • Aj touto cestou by som rada vyjadrila úprimné poďakovanie za starostlivosť celému kolektívu na oddelení ODCH v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave.
  Môj zdravotný stav bol vážny. Na odporúčanie MUDr. Rekeňovej som nastúpila na toto oddelenie. Nesklamala som sa. Na uvedenom oddelení som strávila tri týždne. Môj zdravotný stav sa zlepil vďaka starostlivosti obetavému personálu, počnúc pani primárkou, lekármi, zdravotnými sestričkami, ale aj prístupom ostatného personálu. Chcela by som sa za starostlivosť a zlepšenie môjho zdravotného stavu poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili!
  Úprimne ďakuje pacientka H. Kamzíková

 • Týmto Vám chcem zaslať pozitívny ohlas a zároveň poďakovanie za lekársku starostlivosť od lekárov a službu konajúcich sestier na Internom oddelení a LSPP dňa 23.5.2016. Bol som hospitalizovaný cez LSPP s vysokou horúčkou, na oddelení mi pomohli a postarali sa o mňa lepšie ako moji blízki. Touto cestou im chcem vyjadriť uznanie a úprimné poďakovanie. Ďakujem. S pozdravom Ing. Marián Rusnák

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať za starostlivosť, ktorá mi je poskytovaná v Hematologickej ambulancii pod vedením primárky MUDr. Jarmili Balúšikovej. Túto ambulanciu navštevujem už 4 roky a sestrička Katarína Slížová pristupuje veľmi profesionálne a s citom pri odbere krvi. Moje žily sú “schované”. Patrí jej za to veľká vďaka. V mesiaci január 2016 som ležala na internom oddelení so zápalom pľuc. Doktor a sestričky pod vedením primára MUDr. Kopeckého sa taktiež príkladne o mňa starali. Aj tu by som sa touto cestou chcela poďakovať celému kolektívu. S pozdravom Zdenka Gundová

 • Touto cestou sa chcem poďakovať zamestnancom interného oddelenia v Rožňave. Ďakujem všetkým ošetrujúcim lekárom, sestričkám, sanitárom, ale aj upratovačkám za ich láskavý prístup, starostlivosť a trpezlivosť. Moje maximálne poďakovanie a uznanie patrí primárovi MUDr. Petrovi Kopeckému za jeho profesionálny ale hlavne ľudský prístup, za veľkú trpezlivosť, za každé milé slovo a úsmev, čo chorým veľmi pomáha. Obdivovala som, že taký mladý primár má na oddelení perfektný poriadok a disciplínu, je vzorom pre svojich podriadených, bez zastavenia vykonáva svoju náročnú prácu, rieši zložité prípady a pritom je veľmi ochotný, milý, usmievavý, dokáže človeka vypočuť, povzbudiť a všetkým pomôcť.

  Moje osobitné poďakovanie patrí aj MUDr. Henriete Tóthovej a MUDr. Patrikovi Salajovi za ľudskosť, ochotu, odbornosť a slušnosť s akou sa starajú o pacientov. Počas hospitalizácie som mala možnosť sledovať prácu celého kolektívu a konštatujem, že na tomto oddelení máte, pán riaditeľ úžasný, zohratý tím s ľudským prístupom k pacientom. S pozdravom Temančíková Emília

 • Dobrý deň pán riaditeľ, prosíme o verejné poďakovanie p. primárke odd. hematológie MUDr. Balušíkovej za jej zodpovedný prístup, príkladnú starostlivosť, láskavosť, povzbudivé slová, ktorých sa nám dostáva pri opakovaných návštevách môjho manžela na jej oddelení. Dávame jej veľkú-veľkú pochvalu ! Pani primárka robí svoju prácu profesionálne s láskou, ochotou, empatiou – pohladením duše. VEĽKÁ VĎAKA. Prajeme Vám a všetkým Vašim zamestnancom veľa zdravia a síl do Ďalšej veľmi náročnej práce. S úctou manželia Sentkecestiovci z Tornale

 • Volám sa Eva Tóthová a pracujem ako zdravotná sestra v našej nemocnici. Moja náhla nemoc ma pripútala na nemocničné lôžko a ocitla som sa ako pacientka na internom oddelení. Formou Ďakovného listu sa chcem poďakovať pánovi primárovi, MUDr. Kopeckému a svojej ošetrujúcej lekárke, MUDr. Štefánikovej za správnu liečbu. Vrchnej sestre interného oddelenia pani Vidovej aj všetkým sestričkám na ženskej strane a sestričke Mihálikovej patrí veľké ďakujem. Svojou nesmierne obetavou prácou a empatickým prístupom mi spríjemnili chvíle strávené na oddelení. Ešte raz Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom sestrička Tóthová.

 • Dobrý deň, chcel by som touto cestou smerovať pochvalu na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie na pána riaditeľa. S mojou manželkou sme privítali na svet našu dcéru Vivien. Narodila sa vo Vašej nemocnici 9.1.2016 o 7:40. Pôrod prebehol veľmi hladko a dieťatko i mamička to zvládli v zdraví. Pôrod vykonával pán MUDr. Igor Seres a MUDr. Oleksandr Sakal. Mal som možnosť byť pri pôrode a manželku tak podporovať najviac ako sa len dalo. Veľká vďaka ale patrí personálu, ktorý pri pôrode bol. Práve pre ich ľudský prístup a pomoc sme sa po ťažkých 6 hodinách od prvej kontrakcie mohli tešiť z našej prvorodenej dcérky. Chcel by som teda vyjadriť vysokú spokojnosť s Vašimi zamestnancami. Zamestnávate skutočných profesionálov a to sa určite cení. Rovnako by som chcel vyjadriť spokojnosť s celým oddelením, nakoľko aj popôrodná starostlivosť bola na špičkovej úrovni či už išlo o moju manželku alebo dieťa. Úsmev, ochota, zodpovedný a kvalitný prístup boli na oddelení samozrejmosťou. Som veľmi rád, že manželka mohla rodiť práve vo Vašej nemocnici za asistencie profesionálnych lekárov a tímu sestier. Želám Vám aj celej NsP veľa úspechov a spokojných pacientov. S pozdravom. Jakub Petho

 • Pani Krapková napísala milé poďakovanie pre MUDr. Ubarte a zdravotnú sestru Benkovú – máme neskutočné problémy s našou malou čoskoro osemmesačnou dcérkou a ambulanciu pani  doktorky navštevujeme každý týždeň. Obe sú strašne milé, láskavé, ochotné pomôcť, poradiť  a vysvetliť. Keďže som na materskej dovolenke, často mám problémy, čiže chodím do ambulancie  sama a obe mi neskutočne pomáhajú, dávajú pozor aj na malú kým ja konzultujem  s pani doktorkou. Som absolútne spokojná s ich starostlivosťou, a vôbec tomu, že v dnešnej dobe  ešte niekto urobí aj niečo navyše a hlavne zadarmo pre našu malú ako aj pre mňa.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Všetky nemocnice