Poďakovania

 • Vážený pán riaditeľ, so starostlivosťou v nemocnici som bol nadmieru spokojný, rád by som Vám zablahoželal a samozrejme aj celému “Covid” personálu,  a ubezpečil o morálnej  podpore Vašich spolupracovníkov.

  Čo sa týka starostlivosti zo strany celého personálu ( sanitári, upratovačky,  zdravotné sestry a lekári) bol som osobne nadmieru spokojný. Títo úžasní ( bohužiaľ vyčerpaní ) ľudia robili čo mohli, pomáhali s porozumením, boli nadmieru ľudskí.

  Zo strany pacientov musím poďakovať celému “ Covid “ personálu a nielen im a vyjadriť aj obdiv, že musia pracovať v  takých sťažených podmienkach, čo si bohužiaľ mnohí nezainteresovaní ľudia absolútne neuvedomujú.

  S radosťou a s pozitívnym prekvapením musím konštatovať, že so stravou, čo nemocnica ponúka, som bol nadmieru spokojný. Vždy som sa tešil na výdaj stravy. Keď stravu pripravujú v areáli nemocnice tak gratulujem celému personálu kuchyne. Strava bola zabalená vkusne a aj vyzerala vábne.

  S hlbokou úctou, Štefan Országh, Rožňava

 • Chcem sa poďakovať celému kolektívu SVLZ rádiológia a primárovi, MUDr. Chalányimu  za  rýchly, ľudský a komunikačne vysvetlený priebeh zákroku. Opäť skvelá práca, vďaka ktorej som sa vyhol „klasickej“ operácii chrbtice driekovej oblasti.

  Dr. Vanko

 • Dobrý deň,

  v mene mojej mamičky, Emílie Rozložníkovej z Dobšinej, sa chceme celá rodina poďakovať oddeleniu chirurgie ako i oddeleniu dlhodobo chorých za poskytnutú lekársku a ošetrovateľskú pomoc, ktorú všetci vykonávali odborne na úrovni, obetavo, nezištne na tak náročnom pracovisku a v prospech ťažko chorých a nevládnych ľudí.

  Až keď cesty osudu dovedú človeka na také miesto, vtedy si uvedomí potrebnosť a obetavosť týchto vzácnych ľudí, ktorí tu pracujú. Ešte raz ďakujeme za pomoc, pochopenie a pekný ľudský prístup.

 • Vážený pán riaditeľ,

  aj touto cestou  by sme chceli vyjadriť poďakovanie Vašej nemocnici sv. Barbory v Rožňave a hlavne Vašim zamestnancom interného oddelenia a oddelenia OAIM.

  V dňoch od 25.2.2019 do 19.3.2019 bol vo Vašej nemocnici hospitalizovaný náš rodinný príslušník, Dely Július, ktorý sa po niekoľkých dňoch hospitalizácie ocitol na oddelení OAIM – (JIS interné) so závažnými zdravotnými komplikáciami počas, ktorých bol aj v ohrození života.

  Naše nesmierne poďakovanie a úcta patrí pánovi primárovi MUDr. Petrovi Kopeckému za jeho vysoko odborný, profesionálny a ľudský prístup, za jeho vysoké nasadenie, rozvahu a pozitívny prístup pri plnení svojho poslania. Vďaka jeho veľkej snahe a odbornému prístupu môže byť naša rodina opäť spolu a tešiť sa z každodenných maličkostí.

  Poďakovanie parí aj celému personálu interného oddelenia za každodennú odbornú starostlivosť, ktorá mu bola poskytnutá lekármi, sestričkami, sanitármi, študentmi SZŠ aj ostatnému personálu.

  Tiež by sme sa chceli poďakovať celému personálu na oddelení OAIM za nepretržitú starostlivosť a hlavne za celkový ľudský prístup personálu, ktorý vie aj v ťažkých chvíľach vyčarovať úsmev na tvári či už pacientom, tak aj rodinným príslušníkom.

  Pán riaditeľ, prosím odovzdajte naše poďakovanie pánovi primárovi a aj ostatným zamestnancom nemocnice. Sme veľmi radi a vysoko si vážime, že v našej nemocnici pracujú takýto ľudia, na ktorých môžeme byť právom hrdí.

  Prajeme Vám, p. riaditeľ, aby Vaša nemocnica mala čo najviac takýchto skvelých pracovníkov a veľa spokojných pacientov.

  Ešte raz ďakujeme.

  Rodina Delyová

 • Vážený pán riaditeľ,

  v masmédiách takmer denne počúvame kritiky na naše zdravotníctvo. V dňoch od 8.1. do 15.1. 2019 som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení vo Vašej nemocnici. Dovoľujem si týmto prejaviť maximálnu spokojnosť s odborným prístupom lekárov a personálu oddelenia ku mne, ako aj k ostatným pacientom, s organizáciou chodu oddelenia, ako aj s čistotou, v akom sa oddelenie udržiava.

  Mimoriadne vysoko oceňujem profesionálnu odbornosť a prístup k pacientom MUDr. Kondášovej MUDr. Cibuliakovej.

  Aj keď možno zápasíte s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na chod nemocnie, aj tak Vám blahoželám, že máte pod svojim vedením taký personál.

  S úctou

  Adrián K.

 • Dobrý deň pán riaditeľ,

  touto cestou by sme sa chceli poďakovať za profesionálny a vysoko ľudský prístup MUDr. Petra Kopeckého pri riešení prasknutia aorty u nášho príbuzného, ktorý bol u Vás hospitalizovaný na internom oddelení.

  MUDr. Kopecký správne a včas určil túto nezvyklú diagnózu a navrhol aj následný postup liečenia, hospitalizácie, vykonaných vyšetrení a následnej operácie, ktorá sa úspešne vykonala v Bratislave na NÚSCH. Jeho odborné konzultácie tohto prípadu s inými lekármi aj na iných špičkových pracoviskách nad rámec jeho povinností aj mimo pracovný čas svedčí o jeho zanietenosti a oddanosti medicíne pri riešení takýchto komplikovaných diagnóz a snahe všemožne pomôcť pacientovi.

  Jeho pomoc a odporúčania pomohli nášmu príbuznému tak po medicínskej stránke, ale aj po stránke ľudskej. MUDr. Kopecký všetko veľmi pekne, zrozumiteľne  vysvetlil, nezabudol pridať úsmev a povzbudenie do ďalšej liečby. Povzbudil nielen pacienta, ale aj nás príbuzných, za čo mu patrí veľká vďaka.

  Takýchto lekárov naše zdravotníctvo potrebuje. Je to správny človek na správnom mieste.

  Pán riaditeľ, verím, že naše poďakovanie odovzdáte p. MUDr. Kopeckému.

  Do ďalšej práce aj Vám prajeme veľa úspechov a odhodlania. Nemocnica pod Vašim vedením dostáva nový šat, čo prijímame veľmi pozitívne. Nech ani Vás prekážky neodradia, lebo máte vo svojom tíme správnych ľudí, oddaných svojim profesiám a všetko to robíte pre nás, pacientov.

  JUDr. Oroszová Judita

 • Dobrý deň, p. riaditeľ!

  Poďakovanie pre p. primára Chalányiho.

  Dňa 5.9.2018 sme po niekoľkodňovom pátraní kontaktovali p. primára Chalányiho. Mala som  bolesti v drieku od začiatku júla, no myslela som si, že to rozchodím, keďže nikdy som takéto ťažkosti nemala. Začiatkom augusta som zašla za lekárkou, ktorá mi dala 10 infúzií. Keď som dobrala deviatu, vyzeralo to tak, že je mi o niečo lepšie, no na druhý deň som dostala ukrutné bolesti. Ležala som v jednej polohe bez pohybu 5 dní. Zažila som hroznú traumu. Keď akútna fáza ustúpila, dostala som sa na MR. Výsledkom bola jedna posunutá platnička a druhá vyskočená s útlakom na nervy. Nasadili mi ďalšie infúzie, odporúčali ma ísť do nemocnice, no o pár dní sme mali robiť prvú svadbu nášmu synovi, preto som nechcela ísť. Žiaľ, na svadbe som pre veľké bolesti bola iba krátko. Po infúziách som bola ako nadrogovaná a mala som výpadok pamäti.

  Už sa dostávam k tomu, že ihneď po svadbe (v pondelok ráno) sme kontaktovali p. primára. Stretli sme sa s ústretovosťou a okamžitým pochopením. Napriek všetkým rodinným povinnostiam manžel vyrazil na niekoľkokilometrovú cestu do Rožňavy, keďže p. primár slúžil. Keď mi manžel zavolal, že mi pomôžu, že mám nádej, zdalo sa mi, že snívam. Totižto, ležala som takmer tri týždne, lekári nevedeli prečo a po zistení diagnózy bola prognóza ešte minimálne trojmesačné ležanie, a potom asi aj tak bude musieť byť neurochirurgická operácia. Zrazu som mala nádej. Na druhý deň sa mi ozval p. primár Chalányi, že vo štvrtok mi budú robiť zákrok Discogelom. Tešila som sa napriek tomu, že neurologička mi tento zákrok neodporúčala. Už na druhý deň po zákroku mi bolo o niečo lepšie a každým dňom je mi lepšie – normálne sa pohybujem a rehabilitujem.

  Prístup p. primára hodnotím (z pohľadu mojej takmer 30-ročnej zdravotníckej praxe) vysoko profesionálne. Je to ústretový a šikovný lekár, ktorého zaujímalo, že trpím. Chcel mi veľmi pomôcť, čo sa mu aj podarilo, za čo mu vyslovujeme s manželom veľké ďakujem.

  Ale musím spomenúť, že ma veľmi zarazilo, že lekári v mojom okolí o takejto metóde vôbec nepočuli. Pracujem ako trénerka a viem, že veľa ľudí má takéto problémy, preto by som bola rada, aby sa to dalo do povedomia lekárom a pacientom. Určite to budem medializovať, keď už budem úplne v poriadku.

  A ešte, strávila som 24 hod. na neurologickom oddelení Vašej nemocnice, kde bol personál príjemný, usmievavý a profesionálny na čele s p. primárom čo ma veľmi potešilo.

  Prajem Vám, p. riaditeľ, aby Vaša nemocnica mala čo najviac takýchto skvelých pracovníkov a veľa spokojných pacientov.

  S úctou, Anna Kravcová

 • Ako dlhoročná pacientka na oddelení psychiatrie vo Vašej nemocnici, pod vedením pani primárky MUDr. Greškovej, sa chcem veľmi pekne poďakovať za mimoriadne odbornú a ľudskú starostlivosť. Moje poďakovanie je hlavne pre pani primárku, lekárov oddelenia, psychológov a ostatný zdravotný personál. Ďakujem.

 • Dobrý deň pán riaditeľ.

  Volám sa Jana Valková, pochádzam z obce Gemerská Poloma. Ako pacientka som 14.2.2018, a opakovane, bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení.  Touto cestou by som sa chcela poďakovať  lekárom  oddelenia p. MUDr. Zdenkovi  Greškovi, MUDr. Judite Mrukovej, vedúcej sestre a sestričkám pôsobiacim na tomto oddelení, za ich odborný prístup, milý úsmev na pacientov, ktorí to veľmi potrebujú. Veľká vďaka patrí sanitárom, upratovačkám pôsobiacim na tomto oddelení.

  V mesiaci máj som bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení, kde tiež vyslovujem veľkú vďaku celému kolektívu pod vedením p. primára MUDr. Balušíka.

  Veľkú vďaku vyslovujem p. primárke FBLR MUDr. Karin Micheľovej a vedúcej sestre. S tak príjemnou ľudskou osobou som sa ešte nestretla. Jej profesionálny, ľudský prístup, úsmev na tvári, povzbudenie, mi dali zmysel môjho života. Takýto prístup mne aj ostatným pacientom zmiernil, ba aj vyliečil bolesti, umožnil tráviť jeseň života bez trápení. Ďakujem vyslovujem p. primárke Micheľovej, vedúcej sestre, sestričkám – p. Pástorovej, Emödiovej, Bagarovej, sanitárke p. Krágovej, fyzioterapeutičkám p. Kováčovej a ďalším. Veľké Ďakujem vyslovujem MUDr. Kláre Kavuľovej. Takýchto ľudí potrebujeme, preto si ich vážme a udržiavajme na oddeleniach.

  Pán riaditeľ, hovorí sa rožňavská nemocnica je len nemocnica. Nie je to pravda! Keď porovnávam nemocnicu v Rožňave a nemocnicu v Košiciach, kde som necelé tri roky bola opakovane hospitalizovaná na neurologickom oddelení, môžem povedať, že je to obrovský rozdiel.  V našej rožňavskej nemocnici sa mi dostalo väčšej opatery, absolvovala som väčšie množstvo rehabilitácií, ktoré tak potrebujem k môjmu zdravotnému stavu.  Také FBLR oddelenie ako je v Rožňave, Košice nemajú.

  Viem, že sa nemocnica rekonštruuje, nebolo by možné pridať balkóny na rehabilitačnom oddelení? Veď my seniori by sme si chceli na balkónoch vypiť našu kávičku. Ešte jeden problém vidím v tom, že na izbách nie sú televízory. Nie všetci môžeme pozerať televízor v jedálni (tŕpnutie nôh). Nenašiel by sa sponzor?

  Pán riaditeľ, verím, že moje poďakovanie odovzdáte ľuďom o ktorých som sa zmienila. Môžete byť hrdý, že máte tak príjemných ľudí, odborníkov na správnom mieste.  Na FBLR oddelení sa so mnou lúčili so slovami: Dovidenia o pol roka. Dúfam, že sa ich slová naplnia a znovu sa stretnem s tak skvelými, jedinečnými ľuďmi ako máme v našej nemocnici.

  Dovidenia. Vaša pacientka. Veľká vďaka.

 • Dobrý deň!

  Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie  MUDr. Kamilovi Hatiarovi – primárovi Detského oddelenia v Nemocnici sv. Barbory Rožňava, za  jeho príkladnú starostlivosť a odborný prístup, príjemnú komunikáciu i slová povzbudenia, ktoré  prejavil počas hospitalizácie nášho syna Mareka Blaška – v dňoch 2.7 – 9.7.2018 na detskom oddelení. Poďakovanie patrí  i milým sestričkám na tomto oddelení.

  Vďační rodičia, Anna a Marek Blaškoví

 • Vážený pán riaditeľ.

  Chcela by som touto cestou vysloviť poďakovanie zamestnancom chirurgického oddelenia v Rožňave. Pred niekoľkými dňami som bola hospitalizovaná na tomto oddelení s malou dušičkou. Počas pobytu na oddelení som však bola milo prekvapená ako to tu funguje. Napriek náročnej práci a rôznym povahám pacientov zdravotné sestry sa deň a noc o pacientov príkladne starali a dávali im pocit istoty, že je o nich dobre postarané. Je tu zo strany sestier, ošetrovateľov a sanitárov ľudský prístup, ktorý je veľmi dôležitý v období, keď je pacient pacientom. Ďalej by som chcela vyzdvihnúť čistotu a poriadok oddelenia, za čo im tiež patrí pochvala.

  Prajem im aj celému kolektívu hodne úspechov a trpezlivosti v ďalšej práci a nech im úsmev na tvári aj napriek náročnému povolaniu nevymizne. Ak je to možné, zaslúžia si nejakú odmenu ako motiváciu do ďalších rokov.

  Spokojná pacientka

 • Vážené dámy a páni.

  Ja, Adrian Šmelko, momentálne hospitalizovaný na psy. odd. 5. poschodie,  chcem vysloviť pochvalu a hlavne veľkú vďaku pre pani primárku MUDr. Stanislavu Harčárovú a jej tím. Pani primárka robí svoju prácu super precízne a profesionálne. Každému pacientovi sa venuje s obrovskou vôľou mu pomôcť a cítiť sa na oddelení čo najlepšie. Všetko perfektne funguje. Keďže v posledných rokoch bohužiaľ navštevujem nemocnice ako na Slovensku tak i v Rakúsku a Nemecku, môžem to porovnať.

  Pani primárka a váš tím, ďakujem vám veľmi pekne.

  S úctou a pozdravom

  Adrian Šmelko

 • Ďakujem celému kolektívu chirurgického oddelenia za dobrú starostlivosť, kladný prístup, za milé slová a úsmev, s ktorým mi spríjemnili môj pobyt na oddelení pred a aj po mojej náročnej operácii. Celému kolektívu chirurgického oddelenia patrí moje veľké ĎAKUJEM.

  Prajem Vám naďalej pri Vašej ťažkej práci úsmev na tvári, s ktorým spríjemňujete nám pacientom pobyt v nemocnici. Nech sa Vám darí vo Vašej práci a tiež Vám prajem veľa síl a energie.

  Miriam Dániová, Rožňava

 • Dňa 24.01.2018 som bol hospitalizovaný v Rožňave so zlomeninou predkolenia pravej nohy na chirurgii. Týmto chcem úprimne poďakovať sestričkám a sanitárovi Paťovi za perfektnú starostlivosť a opateru. Zároveň aj za čistotu na izbe a posteľnej bielizne.

  Pavol Barnák, Dobšiná

 • Dobrý deň, vážený pán riaditeľ, chcela by som vyjadriť veľkú spokojnosť Vášmu personálu na chirurgickom oddelení za skutočne skvelý prístup a starostlivosť počas mojej hospitalizácie od dňa 5. 2. 2018 – 7. 2. 2018.

  Spokojnosť chcem vyjadriť aj k priebehu operácie, celému personálu, ktorý viedol p. primár MUDr. J. Banykó, ďalej p. primárovi MUDr. Vargovi a p. MUDr. Volozhaninovi. Nedá mi nespomenúť pána primára MUDr. Banyka za vynikajúcu prácu a celkový, aj pooperačný, prístup a taktiež pani doktorke MUDr. Patakyovej za skvelú pomoc, milé slová a starostlivosť v tých najťažších stavoch, po prvých hodinách od operácie.

  Tiež by som chcela vyzdvihnúť sestričky S. Kovácsovú, E. Szabóovú a ostatné (žiaľ všetky mená sestier si nepamätám), ktoré boli v službe počas operácie a na chirurgickom oddelení počas mojej hospitalizácie, rovnako za celkovú starostlivosť, záujem a taký „obyčajný“ úsmev. Verím, že aj vďaka tomu bolo moje zotavovanie rýchlejšie a pobyt v nemocnici príjemnejší a kratší.

  S pozdravom,

  Gabriela Fábryová

 • Rada by som touto cestou vyjadrila v mene môjho manžela Kálmána Rajkó, ktorý bol dňa 25.09.2017 RLP z Tornale do Nemocnice sv. Barbory v Rožňave privezený so život ohrozujúcou pľúcnou embóliou. Obrovské ďakujeme patrí celému personálu OAMIS, kde manželovi bola poskytnutá naozaj špičková, odborná jeho život zachraňujúca pomoc a starostlivosť.

  Naše nesmierne poďakovanie, uznanie a úcta patrí p. primárovi MUDr. Petrovi Kopeckému, za jeho profesionálny, odborný a ľudský prístup. Ďakujeme z celého srdca celému personálu na jeho Internom oddelení – všetkým p. doktorom a p. doktorkám, p. vrchnej sestre, všetkým sestričkám, upratovačkám. Ďakujeme p. MUDr. Brutovskému za jeho starostlivosť, ľudskosť a milý prístup. Ste všetci nesmierne úžasní ľudia, ďakujeme Vám za Vašu profesionalitu, obetavosť, empatiu, ľudskosť – v tomto ťažkom a nedocenenom povolaní, ktoré vykonávate. Prajeme Vám do Vašich ďalších dní veľa zdravia, síl a úspechov.

  Ďakujeme za to, že Vás máme!

  S obrovskou úctou R. Rajkóová

 • Dobrý deň. Dňa 9.11.2017 som mal tú česť stráviť deň v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave, konkrétne na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Česť preto, lebo som sa stretol s vynikajúcim prístupom personálu tohto oddelenia. Moja manželka toho dňa rodila naše prvé dieťa a touto cestou sa chceme poďakovať za ochotu, láskavý a príjemný humor, ľudský prístup a samozrejme profesionalitu Dr. Zuzane Urbančíkovej, sestre Tonke (zrejme Antónia) priezvisko neviem, a všetkým zainteresovaným, ktorí boli v tom čase na oddelení a pomohli nám, teda hlavne mojej manželke. Taktiež ďakujeme primárovi Dr. Seresovi, vrchnej sestre Mgr. Anastázii Ďuránovej a Dr. Oleksandrovi Sakalovi za vynikajúci prístup a príjemné vystupovanie. Z môjho pohľadu laika vlastne už ani neviem, čo by mohlo byť lepšie.

  S úctou, vďakou a pozdravom, manželia Ivan a Zuzana Lázárovci.

 • Na Vašom oddelení som bola veľmi spokojná. To bolo prekvapením aj pre mňa, lebo len z počutia nie je dobrá mienka, ale opak je pravda. A čo ma prekvapilo, koľko skvelých odborníkov máte. Sanitár p. Kuchta mi bol veľmi nápomocný. Nálada bola vynikajúca, aj bolesti sa stratili. Ďakujem Vám všetkým za starostlivosť.

 • Dňa 05.09.2017 bol na oddelenie anestéziológie a multiodoborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) v Rožňave prijatý vo veľmi vážnom stave syn, manžel, otec, brat, dedo, priateľ, kolega, kamarát Ľudovít Fábian.

  Miloval život, prácu, ľudí. Mal veľké srdce pre každého.

  Napriek úsiliu všetkých zúčastnených po 7 dňoch pobytu vo vašej nemocnici svojmu ťažkému stavu podľahol.

  Dovoľte nám vyjadriť svoje úprimné poďakovanie primárovi MUDr. Zsolt Vargovi, ktorý do poslednej chvíle bojoval o jeho záchranu, za jeho trpezlivosť, obetavý a ľudský prístup, jeho vysokú odbornosť a nasadenie pri plnení svojho poslania, za jeho odborný a profesionálny prístup, za lekárov, ktorých vedie správnou cestou, cestou spokojnosti pacienta, cestou ľudskosti a ústretovosti.

  Ďakujeme sestričkám a pomocnému personálu oddelenia.

  Pán riaditeľ, máte veľmi schopných ľudí a sme radi, že pracujú v našej okresnej nemocnici. Ďakujeme S úctou rodina Fábianová z Rakovnice.

 • Ďakujem v mene mojej manželky Eriky Mačugovej, ktorá bola nečakane hospitalizovaná na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NsP Rožňava v dobe od 15.01.2017 do 19.01.2017.
  Úprimne a veľké ďakujem spoľahlivému p. primárovi MUDr. Igorovi Seresovi za presné určenie diagnózy, p. MUDr. Attilovi Leškovi za úspešne vykonaný zákrok (laparoskopia) taktiež anestéziológovi, a špeciálne slová vďaky patria Bc. Erike Dulovcovej (dúf. že som meno napísal správne ☺) za jej super starostlivosť a povzbudivé slová a vždy usmievavý a milý pohlaď. Ďakujem všetkým trom za ľudský prístup a celkovo všetkým, ktorí výraznou mierou prispeli v súvislosti s úspešným zákrokom aj tým, ktorí sa komplexne starali o pohodlie mojej milovanej manželky (MUDr. Brutovský a MUDr. Anna a celý kolektív počas tých dní slúžiaci). Som nesmierne milo prekvapený. Vysoko si vážim Váš profesionálny a ľudský prístup, za vašu obetavú a NÁROČNÚ prácu.

  Nie, nie je to bežné, že na Slovensku a dokonca v Rožňave robia ľudia svoju prácu s láskou a nasadením. Ešte raz všetkým ďakujem, ale hlavne menovite vyššie uvedeným. Do ďalšej práce a života Vám prajem veľa pracovných a osobných úspechov, hodne zdravia a síl. Navrhujem riaditeľstvu, aby vyššie uvedení boli patrične odmenení, nakoľko si to zaslúžia. Dúfam, že to neostane len pri slovách.

  S úctou
  Rožňava 19.01.2017
  Michal Mačuga

 • Chcela by som sa touto cestou poďakovať celému kolektívu ODCH v NsP sv. Barbory v Rožňave, za vzornú opateru  a starostlivosť o pacienta Ing. Juraja Bodnára, ktorý bol hospitalizovaný na tomto oddelení od konca decembra 2016 do 11.1.2017, kedy v 89-tom roku svojho života dokonal svoju životnú púť, práve na tomto oddelení.
  Ďakujeme p.primárke MUDr.Dovalovej, MUDr. Gonosovej, zdravotným sestrám, zdravotníckym asistentom, sanitárom a všetkým, ktorý nášmu drahému zosnulému spríjemnili posledné dni života.
  Oceňujem obetavý prístup personálu, ktorý má oddelenie plné ťažkých stavov a vykonáva náročnú prácu po psychickej i fyzickej stránke, finančne i spoločensky nedocenenú. Ďakujeme!
  rod. Bodnárová

 • Z príležitosti Vášho dňa „Medzinárodný deň zdravotných sestier“ 12.5.2016, a nielen sestier, ale i bratov, lekárov a zdravotníckeho personálu  prajeme veľa zdravia, elánu, chuti, mnoho trpezlivosti pri liečení našich bolestí, upotrebených kĺbov, sŕdc a duší.
  Ďakujeme za Vašu prácu, ktorú vykonávate od „vidíš do nevidíš“, len aby ste nás udržali vždy ešte vpredu v tej našej starobe.
  Ešte a mnohokrát zo srdca Ďakujeme za všetko.
  Pacientka Czakóová

 • Aj touto cestou by som rada vyjadrila úprimné poďakovanie za starostlivosť celému kolektívu na oddelení ODCH v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave.
  Môj zdravotný stav bol vážny. Na odporúčanie MUDr. Rekeňovej som nastúpila na toto oddelenie. Nesklamala som sa. Na uvedenom oddelení som strávila tri týždne. Môj zdravotný stav sa zlepil vďaka starostlivosti obetavému personálu, počnúc pani primárkou, lekármi, zdravotnými sestričkami, ale aj prístupom ostatného personálu. Chcela by som sa za starostlivosť a zlepšenie môjho zdravotného stavu poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili!
  Úprimne ďakuje pacientka H. Kamzíková

 • Týmto Vám chcem zaslať pozitívny ohlas a zároveň poďakovanie za lekársku starostlivosť od lekárov a službu konajúcich sestier na Internom oddelení a LSPP dňa 23.5.2016. Bol som hospitalizovaný cez LSPP s vysokou horúčkou, na oddelení mi pomohli a postarali sa o mňa lepšie ako moji blízki. Touto cestou im chcem vyjadriť uznanie a úprimné poďakovanie. Ďakujem. S pozdravom Ing. Marián Rusnák

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať za starostlivosť, ktorá mi je poskytovaná v Hematologickej ambulancii pod vedením primárky MUDr. Jarmili Balúšikovej. Túto ambulanciu navštevujem už 4 roky a sestrička Katarína Slížová pristupuje veľmi profesionálne a s citom pri odbere krvi. Moje žily sú „schované“. Patrí jej za to veľká vďaka. V mesiaci január 2016 som ležala na internom oddelení so zápalom pľuc. Doktor a sestričky pod vedením primára MUDr. Kopeckého sa taktiež príkladne o mňa starali. Aj tu by som sa touto cestou chcela poďakovať celému kolektívu. S pozdravom Zdenka Gundová

 • Touto cestou sa chcem poďakovať zamestnancom interného oddelenia v Rožňave. Ďakujem všetkým ošetrujúcim lekárom, sestričkám, sanitárom, ale aj upratovačkám za ich láskavý prístup, starostlivosť a trpezlivosť. Moje maximálne poďakovanie a uznanie patrí primárovi MUDr. Petrovi Kopeckému za jeho profesionálny ale hlavne ľudský prístup, za veľkú trpezlivosť, za každé milé slovo a úsmev, čo chorým veľmi pomáha. Obdivovala som, že taký mladý primár má na oddelení perfektný poriadok a disciplínu, je vzorom pre svojich podriadených, bez zastavenia vykonáva svoju náročnú prácu, rieši zložité prípady a pritom je veľmi ochotný, milý, usmievavý, dokáže človeka vypočuť, povzbudiť a všetkým pomôcť.

  Moje osobitné poďakovanie patrí aj MUDr. Henriete Tóthovej a MUDr. Patrikovi Salajovi za ľudskosť, ochotu, odbornosť a slušnosť s akou sa starajú o pacientov. Počas hospitalizácie som mala možnosť sledovať prácu celého kolektívu a konštatujem, že na tomto oddelení máte, pán riaditeľ úžasný, zohratý tím s ľudským prístupom k pacientom. S pozdravom Temančíková Emília

 • Dobrý deň pán riaditeľ, prosíme o verejné poďakovanie p. primárke odd. hematológie MUDr. Balušíkovej za jej zodpovedný prístup, príkladnú starostlivosť, láskavosť, povzbudivé slová, ktorých sa nám dostáva pri opakovaných návštevách môjho manžela na jej oddelení. Dávame jej veľkú-veľkú pochvalu ! Pani primárka robí svoju prácu profesionálne s láskou, ochotou, empatiou – pohladením duše. VEĽKÁ VĎAKA. Prajeme Vám a všetkým Vašim zamestnancom veľa zdravia a síl do Ďalšej veľmi náročnej práce. S úctou manželia Sentkecestiovci z Tornale

 • Volám sa Eva Tóthová a pracujem ako zdravotná sestra v našej nemocnici. Moja náhla nemoc ma pripútala na nemocničné lôžko a ocitla som sa ako pacientka na internom oddelení. Formou Ďakovného listu sa chcem poďakovať pánovi primárovi, MUDr. Kopeckému a svojej ošetrujúcej lekárke, MUDr. Štefánikovej za správnu liečbu. Vrchnej sestre interného oddelenia pani Vidovej aj všetkým sestričkám na ženskej strane a sestričke Mihálikovej patrí veľké ďakujem. Svojou nesmierne obetavou prácou a empatickým prístupom mi spríjemnili chvíle strávené na oddelení. Ešte raz Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom sestrička Tóthová.

 • Dobrý deň, chcel by som touto cestou smerovať pochvalu na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie na pána riaditeľa. S mojou manželkou sme privítali na svet našu dcéru Vivien. Narodila sa vo Vašej nemocnici 9.1.2016 o 7:40. Pôrod prebehol veľmi hladko a dieťatko i mamička to zvládli v zdraví. Pôrod vykonával pán MUDr. Igor Seres a MUDr. Oleksandr Sakal. Mal som možnosť byť pri pôrode a manželku tak podporovať najviac ako sa len dalo. Veľká vďaka ale patrí personálu, ktorý pri pôrode bol. Práve pre ich ľudský prístup a pomoc sme sa po ťažkých 6 hodinách od prvej kontrakcie mohli tešiť z našej prvorodenej dcérky. Chcel by som teda vyjadriť vysokú spokojnosť s Vašimi zamestnancami. Zamestnávate skutočných profesionálov a to sa určite cení. Rovnako by som chcel vyjadriť spokojnosť s celým oddelením, nakoľko aj popôrodná starostlivosť bola na špičkovej úrovni či už išlo o moju manželku alebo dieťa. Úsmev, ochota, zodpovedný a kvalitný prístup boli na oddelení samozrejmosťou. Som veľmi rád, že manželka mohla rodiť práve vo Vašej nemocnici za asistencie profesionálnych lekárov a tímu sestier. Želám Vám aj celej NsP veľa úspechov a spokojných pacientov. S pozdravom. Jakub Petho

 • Pani Krapková napísala milé poďakovanie pre MUDr. Ubarte a zdravotnú sestru Benkovú – máme neskutočné problémy s našou malou čoskoro osemmesačnou dcérkou a ambulanciu pani  doktorky navštevujeme každý týždeň. Obe sú strašne milé, láskavé, ochotné pomôcť, poradiť  a vysvetliť. Keďže som na materskej dovolenke, často mám problémy, čiže chodím do ambulancie  sama a obe mi neskutočne pomáhajú, dávajú pozor aj na malú kým ja konzultujem  s pani doktorkou. Som absolútne spokojná s ich starostlivosťou, a vôbec tomu, že v dnešnej dobe  ešte niekto urobí aj niečo navyše a hlavne zadarmo pre našu malú ako aj pre mňa.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

(Required)

Všetky nemocnice