Poďakovania

 • Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať celému tímu pediatrického oddelenia pod vedením MUDr. Dana Jurečková. PhD, za odborný a ľudský prístup pri hospitalizácii môjho syna Artura /11.02.2019/. No nesmiem opomenúť ani vedľajší personál a služby spojené s hospitalizáciou.

  Veľké ĎAKUJEM

  Viktória Zamboryová

 • Dobrý deň,

  sme radi, že ste riešili problém na chirurgickej ambulancii, dňa 2.1. 2019. Chceme poďakovať lekárom a sestričkám  na chirurgii za starostlivosť počas hospitalizácie. Moje poďakovanie patrí obzvlášť pánovi primárovi MUDr. Štefanovi Kvakovi, za jeho prístup a starostlivosť. Moje veľké ďakujem patrí aj MUDr. Bohdanovi Koziakovi, za operačný výkon a  pooperačnú starostlivosť.

  Odovzdajte im moje poďakovanie za ich úžasnú prácu a starostlivosť a prianie všetkého dobrého do ich ťažkej a zodpovednej práce.

  S úctou pacientka, Mária Kapralová (január 2019)

 • Dobrý deň, prajem.

  Môj otec bol hospitalizovaný na infekčnom oddelení Vašej nemocnice na prelome roku 2018 a 2019. Chcem vysloviť veľkú vďaku  kolektívu lekárov a sestričiek. Nebudem všetkých menovať, lebo by som mohla na niekoho zabudnúť,   tak za všetkých spomeniem aspoň primára MUDr. Štefana Zambu ako aj MUDr. Tomáša Čorneja.  Kolektív michalovskej infektológie bol nesmierne ústretový, s ľudským prístupom.

  Veľká vďaka.

  Mgr. Lenka Hostovičáková (január 2019)

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte nám touto cestou poďakovať pracovníkom urgentného príjmu za to, ako svedomito si robia svoju prácu. V nedeľu 23.12.2018 sme museli navštíviť urgentný príjem s našim štvorročným synom, nakoľko potreboval lekárske ošetrenie. Od príchodu na urgentný príjem, až po okamih, kedy sme odišli z nemocnice sme sa presvedčili, že naša michalovská nemocnica si zaslúži titul Nemocnica novej generácie.

  Personál bol veľmi milý, ústretový, trpezlivý. Vybavili nás v krátkom čase. Chceme sa poďakovať p. Miroslavovi Šárikovi, a p. Anne Kašajovej, ktorí boli pri nás a veľmi profesionálne, no zároveň s citom a ochotou sa o nás postarali. Poďakovanie patrí pani primárke MUDr. Miriam Bodo Bartošovej za to, ako neuveriteľne precízne a zároveň s citom a láskou vedie toto oddelenie.

  Samozrejme sa chceme poďakovať aj MUDr. Kataríne Repkovej z pediatrie za milý a ústretový prístup pri vyšetrení nášho syna.

  Prajeme Vašej nemocnici veľa úspechov a spokojných pacientov.

  Spokojní rodičia malého pacienta.

 • Vážený pán riaditeľ,

  prostredníctvom tohto listu sa chcem poďakovať kolektívu lekárov a sestier na Centrálnom príjme za profesionalitu a príkladnú starostlivosť o môjho otca Františka Dudáša, ktorého som priviezol na Urgent 16.12.2018  pre problémy s krvným tlakom. Moje poďakovanie patrí primárke MUDr. Bodo Bartošovej ako aj celému personálu Urgentu.

  Patrí im môj veľký obdiv a vďačnosť za ich vzornú starostlivosť, ľudský prístup, ochotu, trpezlivosť a príkladnú odbornú starostlivosť. Svojim prístupom liečia nielen liekmi, ale aj úsmevom a milým slovom plným povzbudenia pri prekonávaní chorôb.

  Do ďalšej práce im želám veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov, aby mali veľa síl a mohli pomáhať ešte dlho pacientom odkázaným na ich pomoc a hlavne, aby  mali veľa spokojných pacientov, ktorí ocenia ich prácu.

  Vďačný pacient, Alexander Dudáš

 • Týmto listom chcem poďakovať za záchranu môjho života a starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá lekármi a sestrami na centrálnom príjme – Urgente. Zvlášť chcem poďakovať pani lekárke Jelizavete Medvegyevej, ktorá vtedy slúžila,  za jej  odbornosť, profesionalitu,  ľudskosť a maximálnu pozornosť, akú venuje pacientovi.

  Celé oddelenie Urgentu pod vedením pani primárky MUDr. Bodo Bartošovej je na vysokej odbornej i vedomostnej úrovni a poskytované služby prevyšujú očakávania aj najnáročnejšieho pacienta. Celému kolektívu želám do budúcnosti veľa úspechov a množstvo spokojných pacientov.

  Ešte raz úprimná vďaka za pomoc a profesionálny prístup.

  Vďačná pacientka, Helena Szucsová (december 2018)

 • Vážený pán riaditeľ, žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým. Ba naopak: láska, ktorú dáva ostatným, sa mu niekoľkonásobne vráti. Jedno príslovie hovorí:  Šťastie sa narodilo ako dvojča – musíme sa oň deliť. To isté platí o láske a starostlivosti lekára o pacienta – s láskou, trpezlivosťou, ochotou,  profesionalitou. To zdvojnásobuje silu, robí človeka, vnútorne slobodným a radostným. Poďakovať sa tým, ktorí sa o pacienta vzorne starajú, t.z. dôsledne zistia jeho súčasný zdravotný stav, nastavia liečbu , kedykoľvek reagujú na telefonické dotazy s cieľom pomôcť, poradiť ako ďalej, by nemal byť pre nás žiaden problém. Pochváliť ich za služby,  ochotu, ľudský prístup, ústretovosť, profesionalitu, pocit istoty, ktorý nám takto dávajú. Keby sme týmto ľuďom z času na čas povedali: „ste cennejší, ako tušíte,“ prežívali by sme väčšiu spokojnosť.

  Preto moje veľké ďakujem patrí MUDr. Marianne Vapnarovej, lekárke na ambulancii vnútorného lekárstva I.,  ktoré tlmočím v mene môjho ŤZP manžela Viktora Balasiča . Ďakujem jej za milý a láskavý prístup, za úprimnosť, stálu ochotu kedykoľvek poradiť, za starostlivosť o manžela,  ktorú mu venuje, za dobré  rady, za jej čas, a za to, že na zdravotnom stave manžela jej záleží. Ďakujem jej za veľa vecí, ktoré urobila pre zlepšenie zdravotného stavu môjho manžela , a ktoré vôbec nie sú samozrejmé / návšteva na internom oddelení v období september – november 2018 /. Ďakujem jej za otvorenosť, trpezlivosť, za ochotu počúvať , za rozumné upozornenia, hodnotné pripomienky, za účelom udržania zdravotného stavu. Ďakujem jej, že si stále nájde čas  na telefonické či osobné konzultácie o manželovom zdravotnom stave a ďalšom postupe v liečbe. Určite mi dáte za pravdu, že všetci sme vďační druhým ľuďom za mnoho v našich životoch. Ľuďom, ktorí nám pomohli, ktorí nás povzbudili. Moja vďaka patrí MUDr. Marianne Vapnárovej.

  A v neposlednom rade chcem touto cestou vyzdvihnúť i prácu zdravotných sestier, bez ktorých by ambulancie nefungovali tak, ako fungujú, a ktoré sú – podľa môjho názoru – tou pravou rukou lekára. Konkrétne sa jedná o zdravotnú sestru na neurologickej ambulancii –  Luciu Paradičovú , ktorej patrí moje poďakovanie za ľudský, milý, láskavý , profesionálny prístup ,za  pochopenie , počas návštev na neurologickej ambulancii.

  S úctou, Ing. Irena Balasičová, manželka (december 2018)

 • Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu ortopédie, počnúc primárom MUDr. Martinom Žofčákom, všetkým lekárom, manažérke dennej zmeny Monike Draveckej, fyzioterapeutke Katke Havranovej, všetkým sestričkám a pomocnému personálu za ľudský prístup počas mojej hospitalizácie na oddelení. Môžu byť vzorom pre ostatné oddelenia.

  Všetci mali stále úsmev na tvári a boli veľmi milí, ústretoví a všetko pacientovi trpezlivo vysvetľovali. Vidieť, že neberú svoju prácu ako povolanie, ale ako poslanie pomáhať chorým.

  Z úprimného srdca ešte raz ďakujem a prajem všetkým zdravé vianočné sviatky a šťastný nový rok.

  Vďačná pacientka, Anna Gajdošová (december 2018)

 • Srdečne Vás pozdravujem vážený pán riaditeľ, som v súčasnosti pacientom zdravotníckeho zariadenia, ktoré riadite a rozhodol som sa, že sa s Vami podelím o moje skúsenosti.

  Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že to nebude reklama niečomu alebo niekomu. Nebude to ani zapojenie sa do celospoločenskej diskusie, ktorá sa rysuje po príhovore prezidenta Kisku v Michalovciach, na tému smerovanie slovenského zdravotníctva.

  Moje rozhodnutie spočíva hlavne v tom, že chcem aspoň názorom prispieť najmä k oceneniu toho, čo sa okolo mňa (a nielen mňa) v tejto nemocnici deje. Skúsenosti z minulosti mám, súčasné prežívam teraz, tak porovnávať môžem. Takže:

  Technické parametre sa porovnávať s minulosťou nedajú. Celkovo priestory pre pacientov, zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, priechodnosť a svetlosť miestností, stolovanie i kvality stravy musia vyhovovať všetkým pacientom. A nielen to. Vytvorili sa podmienky aj pre kvalitnú zdravotnícku službu personálu. Povedal by som, že stav je ďaleko nad očakávaním. Takéto zariadenia sa budujú s určitou perspektívou, preto toto chápem ako predpoklad udržania kvalitných služieb do budúcnosti. Dovolím si vysloviť vieru, že v nastúpenej ceste vytrváte. Pacienti si to zaslúžia. Chcem veriť, že aj pacienti podporia, aby sa spomenuté technické parametre udržali a neničili.

  Vždy bolo, je a bude –  že môžete mať najšpičkovejšiu technickú kvalitu, ale bez kvalitných odborníkov s ľudským a ústretovým prístupom k chorým, výsledky nebudú. Nie som zdravotnícky odborník, ale o uvedených zásadách som presvedčený.

  Som pacientom pľúcneho oddelenia, ktoré riadi primárka MUDr. Darina Tomková. Nikdy som s pani primárkou nebol v žiadnom vzťahu, nepoznal som ju. Dnes hovorím, že mi od prvej chvíle padla do oka ako lekársky odborník. Postupom dní sa mi to potvrdilo, preto dnes svoj názor dávam na papier ako poďakovanie. Zároveň zdôrazňujem a oceňujem, že pani primárka MUDr. Darina Tomková má oddelenie, ako sa hovorí „pod palcom“. Vysoko oceňujem skladbu podriadených. Celková zostava tvorí riadený kolektív, ktorý vie čo má robiť a robí to bez rušivých momentov. Počas, zatiaľ, prebiehajúceho liečenia sa ku mne všetci pracovníci chovali v duchu princípov, ktoré som popísal. Myslím, že za všetko poďakovať je minimum, čo môžem urobiť.

  Vážený pán riaditeľ, verím, že s prispením primárky MUDr. Dariny Tomkovej a jej kolektívu odídem domov preliečený, aj s liečebnými plánmi na udržanie zdravia. Budem rád, keď moje poďakovanie pretlmočíte a pokiaľ sa nájde príležitosť aj oceníte. Som presvedčený, že k dobrým príkladom treba byť ústretový.

  Blížia sa pekné sviatky, preto mi na záver dovoľte popriať Vám, pani primárke a všetkým lekárom, sestričkám a pomocnému personálu pľúcneho oddelenia – pekné, spokojné, vianočné a novoročné sviatky. Veľa úspechov v roku 2019.

  S úctou, Vladimír Söč (december 2018)

 • Vážený pán prednosta MUDr. Radovan Barila, PhD., dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poďakovala za lekársku starostlivosť počas mojej hospitalizácie na oddelení onkológie a za Váš profesionálny a ľudský prístup. Patrí Vám obrovská vďaka.

  S veľkou úctou by som sa rada poďakovala aj pani primárke MUDr. Bibiáne Béreš Žiarnej a pani lekárke Jelizavete Medvegyeve za ich vysoko profesionálny, ľudský, milý a korektný prístup.

  Počas môjho pobytu na oddelení som bola maximálne spokojná. Všetci lekári, sestričky i ostatní personál sa správali veľmi milo, upokojujúco, súcitne, trpezlivo. Viackrát za deň vošli do izby, s milým úsmevom na tvári sa opýtať, či je všetko v poriadku a či niečo nepotrebujem. Všetci majú moju poklonu a patrí im veľké ďakujem.

  Veľká pochvala patrí aj sanitárom a pomocnému personálu. Taktiež by som sa chcela poďakovať aj zamestnancom kuchyne za výbornú stravu, ktorá bola veľmi chutná a pestrá.

  Všetkým patrí obrovské ďakujem.

  Prajem Vám a Vašim kolegom veľa úspechov vo Vašej náročnej práci a veľa šťastia v súkromnom živote.

  Anna Gergelyová, november 2018

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie primárovi infektológie MUDr. Štefanovi Zambovi, za citlivý prístup, obetavú prácu, nezištnú a príkladnú starostlivosť, ktorú poskytol môjmu manželovi PhDr. Ladislavovi Terekovi počas jeho hospitalizácie v mesiaci august 2018.

  Jeho vysoko odborný a profesionálny prístup, ako i láskyplné a povzbudivé slová sa odzrkadlili pri manželovom uzdravení.

  Zachraňovať ľudské životy je Boží dar, patrí Vám všetka úcta. Dovoľte, aby som Vám v ďalšej práci popriala veľa úspechov, zdravia a pohody.

  S úctou, Mgr. Marta Tereková (október 2018)

 • Vážený pán riaditeľ,

  touto cestou by som sa chcela poďakovať MUDr. Jozefovi Šoltýsovi, primárovi ortopedického oddelenia, MUDr. Marekovi Zubkovi, MUDr. Jánovi Paľovčíkovi a celému tímu zdravotných sestier, ako aj rehabilitačnej sestre a upratovačkám na tomto oddelení v novej nemocnici Svet zdravia v Michalovciach, kde som bola hospitalizovaná v júli 2018, za účelom výmeny bedrového kĺbu.

  Nechcem si to ani pripomínať, s akými obavami a strachom som tam išla, lebo to bolo v čase zákazu návštev – kvôli šíriacej sa nákaze osýpok.

  Bola som však veľmi milo prekvapená z milého prijatia aj opatery počas 7 dní môjho pobytu. Tie pocity a spomienky a hlavne ľudský prístup celého tímu spomínaných pracovníkov vo mne zanechal hlbokú spokojnosť a presvedčenie o tom, že aj obyčajný starší človek môže prežiť „welness“ aj v nemocnici.

  Nie len príkazy – zákazy, lieky či endoprotézy zmierňujú ľuďom bolesť, ale láska človeka k človeku je ten najvzácnejší liek, lebo ten lieči každú ubolenú dušu. Zažila som to teraz na vlastnej koži.

  Hovorí sa, že: Nie je šéf – ako šéf! Ale pod vedením pán primára to bolo očividne jasné, že svojich kolegov a kolegyne vedie k úcte k blížnym, k láske k práci, zodpovednosti, presnosti, že každý z nich svojim postojom, odbornosťou a charizmou odovzdáva pacientovi 100%ný výkon.

  Nedá mi nespomenúť aj upratovačky, ktoré boli vždy upravené, slušné a čo sa týka hygieny a poriadku nanajvýš dôsledné. Oceňujem ich prácu na vysokej úrovni.

  Vážený pán riaditeľ, môžete byť hrdý, že vo vašej nemocnici pracujú tak zodpovední ľudia a robia dobré meno ortopédii.

  Ďakujem Vám všetkým, ale zvlášť aj MUDr. Marekovi Zubkovi, ktorý ma priviedol na toto oddelenie a zveril ma do rúk primára. Verím, že časom sa aj on vypracuje na takú špičku, akou je p. primár Šoltýs.

  S pozdravom a úctou Vaša pacientka, Magdaléna Gerhardtová (Vranov nad Topľou)

  September 2018

 • Vyslovujem srdečné poďakovanie pani primárke MUDr. Zuzane Tutkovej, pani MUDr. Diane Korsak, zdravotným sestrám, asistentom, sanitárom, fyzioterapeutke pani Anke Gajdošovej, všetkým študentom a praktikantom VŠ a SZŠ, za zdravotnú starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá počas môjho doliečovania po úraze chrbtice na Vašom oddelení  dlhodobo chorých na prelome  mája a júna 2018.

  Bola to moja prvá dlhodobá hospitalizácia. Nikdy predtým som nebola vážne chorá. Aj keď som sa z postele nemohla pohnúť, pozorne som sledovala prácu všetkých zamestnancov oddelenia. Všetkých som si zapamätala podľa mena a hlasu. Vaša práca je naozaj ťažká a nedocenená.

  Prajem Vám, aby ste boli všetci milí ako panie doktorky, empatickí ako sestrička Alžbeta, múdri a rozvážni ako pani Marika, rýchli ako pán Maroš, veselí ako pani Soňa a Anka a usmievaví ako sestrička Dominika.

  Budem na Vás v dobrom spomínať. Prajem Vám všetkým všetko dobré a hlavne spokojných pacientov.

  Sobrance, júl 2018

  Mgr. Mária Gerasimová

 • Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať celému personálu gynekologicko – pôrodníckeho a neonatologického oddelenia. Moje veľké ďakujem patrí zvlášť MUDr. Fantazírovej, pôrodným asistentkám Jozefe Marcinčákovej a Monike Berdákovej, všetkým sestrám na šestonedelí, ako aj na novorodenenckom oddelení, ktoré odviedli perfektnú prácu.

  Pravidelne sa zaujímali o môj zdravotný stav, informovali ma o stave môjho syna, trpezlivo sa mi venovali pri začínajúcej laktácii a učili ma správnej technike. Celé oddelenie na mňa pôsobilo príjemne, profesionálne a ľudsky, čo je dnes veľkou vzácnosťou.

  Držím Vám všetkým palce, aby sa Vám aj naďalej darilo pomáhať ženám nielen pri pôrode samotnom, ale aj v období pred ním a v šestonedelí, a tak ste vytvárali o kúsok ľudskejšie a príjemnejšie prostredie pre najkrajšiu chvíľu pre samotnú rodičku a jej dieťatko. Keďže pochádzam z Michaloviec, ale už pár rokov žijem v Nitre, neľutujem, že som sa rozhodla pre Vašu nemocnicu a každej nastávajúcej mamičke túto pôrodnicu môžem vrelo odporučiť.

  S pozdravom, Vaši vďační pacienti Simona Plišková a malý Šimon
  V Michalovciach, 3. 9. 2018

 • Vážený pán MUDr. Jozef Šoltýs,

  dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poďakovala za lekársku starostlivosť počas mojej operácie kolena a hospitalizácie na ortopedickom oddelení Nemocnice v Michalovciach. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste moje poďakovanie tlmočili celému personálu oddelenia.

  Počas môjho pobytu na oddelení ma zaujal citlivý prístup k pacientom. Všetci lekári, sestričky i ostatní personál sa správali ku každému pacientovi milo, upokojujúco, súcitne a trpezlivo. Viackrát za deň prišli do izieb s milým úsmevom sa opýtať, či je všetko v poriadku a či niečo nepotrebujeme. Takýto ľudský prístup je hoden chvály, lebo v dnešnom svete je ho veľmi málo. Nuž, pán primár, môžete byť na svoj personál právom hrdý.

  S pozdravom, pacientka Elvíra Bérešová

 • Vážený pane rediteli, vážení kolegové!

  Dne 8. srpna jsem utrpela úraz hlavy a ramena a privolaná rychlá záchranná služba mne odvezla do Vaší nemocnice, kde mi na UPS úrazová chirurgie byla poskytnuta veškerá péče.

  Dovolte mi, abych vyjádrila své podekováni celému kolektivu a jmenovite panu doktoru Michalu Kaselyaovi a s nim pracujíci sestre pani magistre Erice  (přijmeni nevim) za jejich perfektni, rychlou a velmi laskavou  a humánní péci. Pri vši hruze ze svého zraneni jsem cítila, že jsem v tech nejlepších rukách. A pritom jsem videla ten frmol, co je vždy na urgentním prijmu.

  Jeste jednou – diky!

  S pozdravem

  MUDr. Vera Kleinová, púvodne z Prahy, nyni žiji v Budapešti, očni lékarka.
  August 2018

 • Vážený pán riaditeľ,

  touto cestou chcem vyjadriť svoju vďaku za starostlivosť vo vašej nemocnici. Moja vďaka patrí hlavne pánovi primárovi z ortopédie, ako aj celému personálu tohto oddelenia. Ako pacientka som bola spokojná so starostlivosťou, aj s ubytovaním a stravou v nemocnici.

  Ešte raz ďakujem za starostlivosť.

  S pozdravom, Mária Kotuľáková, Parchovany, júl 2018

 • Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať za pekný prístup lekárom, operačnému tímu a zdravotnému personálu z ortopedického oddelenia, najmä p. primárovi, sestrám, najviac sestrám pani Mindžákovej a Šiketovej, ktoré sa starali o moju mamku Annu Smolkovú, ktorá bola hospitalizovaná v dňoch 4. 7 – 11.7.2018 na oddelení ortopédie.

  Veľmi pekne im zo srdca ďakujem a prajem, aby ste mali stále takých dobrých a milých lekárov a sestier.

  S pozdravom, p. Ľochová

 • Vážený pán riaditeľ,

  v živote mnohých ľudí sú chvíle, kedy sa nezaobídu bez pomoci iných ľudí. No keď je človek odkázaný na pomoc lekárov, až vtedy zistí, že bez ich pomoci by to nešlo, až vtedy dokáže oceniť prácu všetkých týchto ľudí. Práve pre túto ich prácu, ktorá je skutočne odborná a zodpovedná, plnú obetovania sa v prospech pacienta, využitia všetkých dostupných metód a profesionálneho prístupu, si ich nesmierne vážim.

  Moje úprimné poďakovanie, v mene môjho ťažko zdravotne postihnutého manžela Viktora Balasiča, patrí neurológovi MUDr. Petrovi Čuchranovi , za jeho profesionálny, odborný, mimoriadne ľudský , milý a láskavý prístup k pacientom všeobecne / to sa vidí a nedá prehliadnuť/.  Veľmi si cením jeho trpezlivosť, záujem o oboznámenie sa so všetkými diagnózami a ich liečbou, následne komplexné zistenie súčasného zdravotného stavu manžela a stanovenie pokračovania liečby. Je to ukážkový príklad, že je možné zdravotnú starostlivosť poskytovať kvalitne, poctivo, pružne, ústretovo a špičkovo.

  Ešte raz veľké ďakujem.

  Ing. Irena Balasičová, manželka

 • Milé sestričky! Ďakujem vám všetkým na geriatrii za opateru počas môjho doliečovania po úraze. Prajem vám všetkým veľa zdravia, trpezlivosti s pacientmi a pevné nervy. Vaša práca je naozaj ťažká a nedocenená. Pozdravujem pani primárku, doktorku, vedúcu sestru, sestričky, zdravotných asistentov, fyzioterapeutku, maséra, pani upratovačku a všetkých študentov, s ktorými som bola v kontakte.

  Všetko dobré.

  p. Gerasimová, máj-jún 2018

 • Vážený kolektív pracovníkov oddelenia onkologického, interného a chirurgického, srdečne ďakujem vám všetkým za starostlivosť, trpezlivosť pri práci s pacientami a prajem vám, aby ste mohli svoje praktické zručnosti a skúsenosti odovzdať mladým praktikantom, ktorí sa rozhodli pre toto neľahké, ale pre ľudí nenahraditeľné povolanie.

  Ďakujem Mária Moškaničová, jún 2018

 • Ďakujeme neskonale, úprimne za perfektnú zdravotnú starostlivosť o babku Guľášovú na neurologickom oddelení.

  syn Pavol, jún 2018

 • Dovoľte mi srdečne a s úctou sa poďakovať lekárovi z urológie MUDr. Jaroslavovi Šimkovi za jeho profesionálny a veľmi prívetivý prístup k pacientovi.

  Prajem veľa zdravia, síl a úspechov v jeho náročnej práci.

  S úctou rodina Rohaľová

 • Dovoľte mi srdečne a úprimne sa poďakovať celému tímu chirurgického oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Štefana Kvaka, pána doktora MUDr. I. Kudyka, zdravotných sestier a asistentiek, taktiež slúžiacej pani doktorke na Urgente, dňa 21.  marca 2018 MUDr. T. Oklamčákovej, MUDr. Berešovej a zdravotníckemu personálu M. Tamašovi, ktorí prijali a ošetrovali môjho manžela Marcela Meňka, vďaka ich profesionálnemu, medicínskemu i ľudskému prístupu mu bola včas a presne diagnostikovaná diagnóza. Následne operačný zákrok pod vedením primára Š. Kvaka, MUDr. Kudyka, MUDr. Oklamčákovej, sestier, asistentiek operačnej sály. Ich dôsledný a profesionálny prístup zachránil môjmu manželovi ŽIVOT.

  Za všetko sa chcem úprimne poďakovať a zaželať všetkým veľa zdravia a síl, aby mohli i naďalej vykonávať svoje náročné povolanie.

  S úctou, manželka.

 • Dňa 1. 12. 2018 som ochorel. Dostal som náhlu mozgovo-cievnu príhodu. Manželka okamžite volala na číslo 112 a do 10 minút mi bola poskytnutá včasná a správna pomoc. Bol som hneď aj hospitalizovaný na neurologickom oddelení nemocnice v Michalovciach. Už v začiatkoch liečby sa mi venoval MUDr. Peter Čuchran, ktorému sa chcem takto verejne poďakovať. Pán doktor sa mi od tej doby stále venuje s neuveriteľnou trpezlivosťou a pochopením. Vždy ma vypočuje a môžem sa na kontroly objednať v termíne, ktorý aj mne vyhovuje. Nikdy dlho nečakám.

  Často počúvam od ľudí, nespokojnosť s naším zdravotníctvom, no ja zo svojej vlastnej skúsenosti chcem ešte raz zdôrazniť perfektnú prácu pána doktora Čuchrana a jeho skutočne ľudský i odborný prístup.

  Ešte raz veľmi pekne ďakujem za starostlivosť MUDr. Petrovi Čuchranovi a dúfam, že takí lekári, akým je aj on, sú dobre ohodnotení a ocenení.

  Na záver prajem nášmu zdravotníctvu aj pacientom iba takých lekárov, akým je vyššie menovaný lekár.

  Milan Elekanič, apríl 2018, Sobrance

 • Dobrý deň, pán riaditeľ,

  touto cestou by som sa chcela ešte raz veľmi pekne poďakovať celému personálu, lekárom, sestričkám a ostatnému obslužnému personálu pod vedením p. primára MUDr. Stanislava Filkora na gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice Svet zdravia v Michalovciach.

  Osobitne ďakujem za odborný a ľudský prístup MUDr. Jane Dudičovej, MUDr. Jánovi Bujňákovi PhD, MUDr. Pavlovi Hermanovi, PhDr. Milene Cifruľákovej, ktorí sa o mňa starali počas môjho pobytu a operácie v nemocnici, v čase od 5. 3. 2018 do 12. 3. 2018. Počas pobytu na oddelení boli veľmi ochotní a ústretoví, svojím prístupom mi pomohli prekonať náročné obdobie, ešte raz veľká vďaka za vašu prácu.

  Eva Kostovčíková, Michalovce

 • Rád by som Vám ešte raz poďakoval za Vašu neoceniteľnú pomoc a odhodlanie pri záchrane života môjho otca. Veľká vďaka za starostlivosť Vašu a Vašich zamestnancov.

  Ďakujem veľmi pekne, prajem šťastný nový rok a veľa zdravia.

  Poďakovanie od p. Bartosza Kubatyho (Poľská republika) pre pána primára OAIM, MUDr. Matúša Vojtka, ktorého otec bol liečený na OAIM, Január 2018

 • Tento status píšem, lebo cítim, že v dnešnej dobe si nevieme prejaviť vďaku. Ja by som teda chcel poďakovať. Poďakovať, lebo aj to málo niekedy poteší. Dnes v noci sa mi stal úraz, bola privolaná RZP. Prišla milá slečna a už na pohľad pozitívny pán. Všetka česť ich prístupu, spravili so mnou prvotné úkony a transportovali ma na urgentný príjem novej nemocnice. Pohodlne, bezpečne a rýchlo. Tam si ma prebral personál nemocnice. Prišiel mladý doktor a sestričky. Cítil som sa nesvoj, ako sa vraví, bolo to moje „poprvé“. Po zistení stavu som bol prevezený do ambulancie. Sestrička pripravovala potrebné veci, lekár spisoval záznam. Potom lekár prezrel „problém“, zhodnotil stav a zašili mi ranu. Pomedzi to sme prehodili pár slov. Všetko v relatívne príjemnej atmosfére (nebyť tých vpichov ihly, šitia, dezinfekcie a pod.) Po ošetrení som bol prepustený domov.

  Prečo to píšem? Lebo tí ľudia, ktorí sa o mňa postarali boli profesionáli. Robili si svoju prácu , ale aj tak z nich bolo cítiť „človečinu“. Chcem sa veľmi poďakovať menovite:
  Členova RZP: Ľuboslav Matina a Bc. Zuzana Germeková
  URGENT, lekári: MUDr. Maroš Sidun, Mgr. Gabriela Matinová
  Triáž: Lucia Vašarheliová

  Stanislav Lapšanský, Michalovce (január 2018)

 • Dňa 20.11.2017 som na ortopedickom oddelení Vašej nemocnice absolvoval ťažkú operáciu. Teda aspoň ja to tak vnímam. Náhradu bedrového kĺbu.

  Túto operáciu som odkladal skoro dva roky. Chodil som na kontroly k MUDr. Farkašovi, ktorý mi s láskavosťou jemu vlastnou stále vysvetľoval ako na tom som. Nikdy, naozaj nikdy ma do ničoho netlačil.

  Keď som napokon nastúpil do nemocnice, mal som malú dušičku. Ako to dopadne? Budem môcť ešte chodiť? Zobudím sa?

  Zobudil som sa. Napojený na monitor, so suchom v ústach, vymenený kĺb skoro necítim. No a od vtedy to bolo už len lepšie. Ležal som na ortopedickom oddelení 10 dní. Ležal som, cvičil a … pozoroval s akou láskavosťou sa MUDr. Farkaš každodenne na vizite prihovára úplne každému. Či máte len vymenený kĺb, alebo ste v nemocnici iba na preliečenie. Pozoroval som Mgr. Draveckú, vedúcu sestru, ako organizuje všetky presuny, zásobovanie, úplne všetko. Všetko s úsmevom. A hlavne som mohol pozorovať ošetrovateľov, sanitárov a sestry ako zvládajú každodenné povinnosti. Všetko profesionálne, ale hlavne láskavo, trpezlivo a s úsmevom. Získali si môj obdiv a úctu.

  Nemyslel som si, že v dnešnej dobe existuje oddelenie, kde ľudí liečia aj s láskavým prístupom. Na stenách nemocnice visí plagát s textom, že pacient je vždy na prvom mieste. Keď som to čítal, pousmial som sa, aké to je klišé. Na ortopedickom oddelení som ale zažil, ako sa táto veta dá uplatniť v praxi.

  Na záver by som chcel vyjadriť obdiv a hlavne poďakovanie celému ortopedickému oddeleniu. Keď som si pri poslednej vizite potriasol ruku s primárom a on so svojím tímom odišli do ďalšej izby, ostal som sedieť na posteli a v očiach sa mi leskli slzy.

  Ďakujem za profesionálnu kvalitu.

  Ďakujem za ľudskosť.

  Ďakujem za všetko.

  Miloš Marciňák

 • Drahý kolektív nemocnice,

  Chcem sa veľmi pekne poďakovať primárovi, lekárom a celému personálu sestier za starostlivosť po operácii kolena na oddelení ortopédie.

  Prajem Vám krásne vianočné sviatky.

  Tisíckrát ďakujem!

  S pozdravom, Mária Šimonová

 • Zo srdca sa chcem poďakovať pracovníkom interného oddelenia  – JIS (lôžková časť) v nemocnici Michalovce, za promptnú a príkladnú zdravotnú starostlivosť,  v dňoch 18.-19.10.2017, ktorú mi poskytli na základe vyšetrenia a vyhodnotenia symptómov z otravy húb, podobných hlive, pod vedením pani primárky MUDr. Dany Krajňákovej, MUDr. Miriam Bodo Bartošovej, sestier – p. Berešovej, p. Ketcemovej, p. Lukčovej a P. Kristíny (nezistila som priezvisko).

  S pozdravom, Ivana Kosturová

 • Dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie pri diagnostikovaní ochorenia mojej dcéry Mgr. Barbory Antónyovej. 26.10.2017 vďaka promptnej spolupráci infekčného oddelenia na čele s primárom Zambom a neurologického konziliára včas diagnostikovali presakovanie z aneuryzmy mozgovej cievy, večer transportovali dcéru do Košíc a 27.10. absolvovala zákrok – uzáver aneuryzmy. Čaká ju ešte uzáver druhej aneuryzmy, ale vďaka včasnej intervencii predpokladám, že bude zdravá (narodená je v roku 1983). Máte úžasný, empatický personál. Vyslovte im moju vďaku.

  S pozdravom MUDr. Antónyová Eva, Košice

 • Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať doktorom a sestričkám z pľúcneho a interného oddelenia za profesionálny a ľudský prístup k môjmu nebohému otcovi Michalovi Styrančákovi.

  Ďakujem, s pozdravom Terézia Soloninková

 • Srdečne ďakujem celému personálu Ortopedického oddelenia v Michalovciach, všetkým lekárom a sestričkám za ich fantastickú opateru a prístup k pacientovi, trpezlivosť a lásku, s ktorou ma ošetrovali a starali sa o mňa počas pobytu v nemocnici. Patrí im veľká vďaka. Želám vám veľa sily, trpezlivosti a úspechov vo vašej ťažkej práci.

  Vaša vďačná pacientka Helena Petríková, Veľké Revištia

 • Píšem za môjho syna Juraja Komárika narodeného 28. 7. 1983, ktorý absolvoval operáciu žlčníka v auguste 2017 vo vašej nemocnici na chirurgickom oddelení.

  Veľmi sa mi páčil ľudský prístup p. doktora Jána Rovňaka,  ktorý môjho syna operoval, jeho milé a podporné slová. S tým sa v dnešnej dobe človek málokde stretne, veľmi si to vážim. Pretože v tejto pre mňa náročnej situácií mi jeho slová pôsobili ako balzam na dušu.

  Milý pán doktor Rovňák, ĎAKUJEM za Váš ľudský prístup k môjmu synovi Jurajovi Komárikovi, za podporu a vcítenie sa do jeho situácie. Ďakujem za rady, ktoré ste nám dali. Ste výborný lekár, veľmi si Vás vážim.

  Prajem Vám a celému kolektívu chirurgie, aby ste zostali takí akí ste.

  Veľa zdravia a radosti pri práci!

  Zo srdca ďakujem,

  Komárikova, 04. 10. 2017

 • Vážený pán riaditeľ,

  Prosím tlmočte moje veľké a úprimné poďakovanie pani primárke Krajňákovej a celému kolektívu JIS I. interného oddelenia za veľmi profesionálny a ľudský prístup pri liečbe mojej mamky Márie Veselinyovej počas celého pobytu na tomto oddelení.

  Zároveň ďakujem aj primárke MUDr. Tutkovej a celému kolektívu doliečovacieho oddelenia.

  S pozdravom,

  Danka Činčárová, 04. 10. 2017

 • Poďakovanie za ľudský prístup k pacientovi.

  Koncom júna som bola na ortopedickej ambulancii na vyšetrení pre bolesti bedrového kĺbu u p. primára Farkaša. Po konzultácii som podstúpila 13.7.2017 operáciu. Chcem vysloviť obrovskú a zaslúženú pochvalu primárovi Farkašovi a jeho tímu za ľudský a ústretový prístup k pacientovi.

  Napíšem len o sebe. Mala som možnosť vidieť a zažiť počas tých osem dní na oddelení prístup k všetkým pacientom… čo v bežnom živote nie je všade. Mnohí by sa mali zamyslieť nad náplňou svojej práce! Od prvej chvíle bolo cítiť tímovú prácu a zodpovednosť. Už pri vyšetrení ma pán primár utešoval milým slovom, úsmevom, ktoré liečia každú chorobu a to dodáva pacientovi dôveru a istotu. Na vizite odchádzajúcemu pacientovi poprial skoré uzdravenie, podal ruku s milým úsmevom. To urobili aj iní lekári. Dr. Paľovčík, mladá lekárka Dr. Sokolová. Proste všetci.

  Ďakujem vedúcej sestre Monike Draveckej za organizačné schopnosti na pracovisku, prístup k zamestnancom, pacientom, to sa len tak nevidí (môžem to posúdiť, mala som otca na inom oddelení).

  Dr. Popjak – anesteziológ ma pred operáciou povzbudzoval, prišiel sa pozrieť na izbu po operácii.

  A sestry – rovnako úžasné. Ich priezviska nepoznám, ale keď vošla sanitárka Zuzka s úsmevom a začala pri masáži chrbta rozprávať vtip či príhodu, rozosmiala celú izbu. Sestra Vierka, Anička. Ani sa nezastavili, prišli na každé zavolanie, okamžite aj v noci.
  Zdravotný asistent Tomáš – pracant, každé ráno sa postaral, prezliekal postele, sťahoval skrinky, dezinfikoval… mal vždy milé slovo. Prajem mu, aby mu to ostalo. Dokonca aj personál upratovačiek bol super.

  Aký šéf, taký kolektív!

  A prečo som sa rozhodla napísať? Lebo neverím, že existuje oddelenie s takýmto úžasným prístupom a ľudskosťou k pacientovi. Všetkým prajem veľa zdravia, aby aj naďalej liečili nielen liekmi, ale hlavne milým slovom a úsmevom.

  Vďačná pacientka Mária Namešová, Michalovce, 02.10.2017

 • V dňoch 11.-12. septembra 2017 som bola hospitalizovaná v michalovskej nemocnici na oddelení OAIM. Bola mi poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú môžem nazvať ako nadštandardnú. Na vysokej úrovni bolo postarané nielen o mňa, ale aj o všetkých tam ležiacich pacientov.

  Celý zdravotnícky personál na čele s pánom primárom MUDr. Matúšom Vojtkom a sestričky vykonávajú veľmi náročnú a ťažkú prácu v prospech pacientov.

  Láskavý prístup z ich strany pôsobil na môj zdravotný stav veľmi pozitívne. Práca sestier na tomto oddelení je hádam najťažšia, pretože sú tam ľudia veľmi ťažko zdravotne postihnutí, napriek tomu, že lekári aj sestry majú svoje rodiny a s tým súvisiace starosti, k pacientom pristupujú veľmi svedomite a láskavo.

  Tak pán primár oddelenia, ako aj lekári a sestry by si podľa môjho hodnotenia zaslúžili zlaté medaile v nevyčísliteľnej hodnote. Touto cestou chcem vyjadriť svoju VEĽKÚ VĎAKU pánovi primárovi OAIM MUDr. Vojtkovi a celému personálu za poskytnutú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.

  Taktiež ďakujem MUDr. M. Kováčovej za humánny prístup a odbornú starostlivosť pri liečbe môjho ochorenia.

  Ešte raz ďakujem veľmi pekne.

  Eva Šepeľaková, Vrbnica, 24. 9. 2017

 • Poďakovanie ortopedickému oddeleniu od pani Boženy Gáborovej, ktorá posiela poďakovanie primárovi Františkovi Farkašovi:

  Je to vynikajúci primár s dobrým srdcom, je ústretový, rovnako aj celý kolektív oddelenia ortopédie. Na ortopédii sú skvelí lekári a sestričky. Pán primár ma prijal s ochotou, všetci sa o mňa vzorne starali. Veľká vďaka primárovi, aj celému kolektívu.

  Božena Gaborová

  22. 09. 2017

 • Dobrý deň, pán riaditeľ,

  môj manžel Andrej Lojan nar. 1950 z Michaloviec bol po mozgovej príhode hospitalizovaný na JIS neurologického oddelenia. Počas jeho pobytu na JIS-ke sme boli vysoko spokojní s odbornou starostlivosťou, ústretovosťou, empatiou a ľudským prístupom personálu. Prosím, tlmočte naše poďakovanie MUDr. Martine Kolibašovej, MUDr. Martinovi Sučovi a celému kolektívu zdravotných sestier na JIS-ke, ktorí dokázali pomôcť, poradiť, povzbudiť.

  S vďakou

  Jana Lojanová s rodinou

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať primárke pediatrického oddelenia a hlavne personálu sestier za ich príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu na oddelení s mojou len mesačnou dcérkou. Napriek často viditeľnej prepracovanosti vždy milé, ochotné poradiť a pomôcť.

  Vďačná mamička Lucia.

 • Poďakovanie

  Touto cestou by som sa rád poďakoval Vašej pracovníčke Lucii Vojtovičovej, ktorá pracuje na neurologickom oddelení, že v dňoch 29.6.2017 – 5.7.2017 bola ako vedúca na detskom letnom DIA tábore. Pristupovala k svojim povinnostiam zodpovedne a pomáhala deťom počas celého pobytu. Ako zdravotník bola neoddeliteľnou súčasťou tábora a svoje skúsenosti a odbornú znalosť využívala pri pomoci diabetickým a diabeticko-celiatickým deťom. Na pobyte bola na úkor vlastnej dovolenky a pracovala ako dobrovoľník, bez nároku na finančnú odmenu. Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie pochvaly aj z Vašej strany, nakoľko takých ľudí, čo pomáhajú ako dobrovoľníci je naozaj málo.

  S pozdravom,

  Mgr. Ing. Jozef Borovka
  Prezident Zväzu diabetikov Slovenska

 • Poďakovanie

  Touto cestou chcem poďakovať primárovi MUDr. Farkašovi, MUDr. Popjakovi, celému kolektívu sestier, operačným sestrám a pomocnému personálu za odbornú starostlivosť a ľudský prístup ku mojej mame Anna Semivanovej, ktorá bola hospitalizovaná na ortopedickom oddelení na malý operačná výkon.

  V. Hičová

 • Pochvala za poskytnutie zdravotnej starostlivosti na infekčnom oddelení

  Týmto sa Vám chcem poďakovať za dôkladnú zdravotnú starostlivosť počas mojeje hospitalizácie od 13.06.2017 do 17.06.2017 na infekčnom oddelení tunajšej nemocnice. Bola som veľmi spokojná ako pristupujú k pacientom lekári, sestry aj ostatní členovia zdravotníckeho personálu. Zaslúžia si odmenu a veľkú pochvalu, k pacientom majú láskavý prístup.

  Veľmi pekne ďakujem, s pozdravom ostáva Z. Fedorčáková
  Michalovce, 12.07.2017

 • V týchto dňoch som navštívila chirurgické oddelenie, konkrétne pána primára MUDr. Kvaka.
  Chcem touto cestou vyjadriť vďaku za pekné prijatie, ochotu a čas, ktorý mi pán primár venoval
  s problémom s ktorým som za nim prišla.

  Bol to veľmi pekný a ľudský prístup k pacientovi, čo ma veľmi potešilo.

  Keďže som staršia 77 ročná, tak ma to až dojalo, že aj napriek zaneprázdnenosti sa mi tak pekne venoval. Môže byť príkladom ostatným lekárom. Prosím, aby ste mu tlmočili moju vďaku a pochvalu. Ďakujem.

  Vďačná pacientka Kudelasová, Michalovce, Štefánikova ul.

 • Chcela by som touto cestou vyjadriť poďakovanie skvelému lekárovi, primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Štefanovi Kvakovi , ktorý mi svojim ľudským a odborným prístupom pomohol prekonať chvíle strachu a obáv z operácie, kvôli mojim zdravotným problémom.

  Všetko dobre dopadlo, ďalej aktívne žijem. Moje poďakovanie patrí aj personálu, ktorý sa priamo či nepriamo podieľal na výkone operačného zákroku. Pánovi primárovi prajem veľa pracovných úspechov a mnoho spokojných pacientov. Ja k nim určite patrím. S úctou Anna Kirnagová.

 • Poďakovanie Tibava, 16.05.2017

  Touto cestou by som sa chcela poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu otcovi, ktorý bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.

  Môj otec, Fečík Juraj, bol operovaný na spomínanom oddelení a operatérom bol MUDr. Kva Štefan. Jeho osobný prístup k pacientovi aj po operácii bol príkladný a môže slúžiť ako vzor pre iných lekárov.

  Úprimné poďakovanie

  Monika Chachaľaková

 • Vážený pán riaditeľ.

  Po diagnostikovaní zhubného nádoru prsníka som bola operovaná vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Pre následnú onkologickú liečbu, aj vzhľadom na jej zdĺhavosť, som sa rozhodla pre nemocnicu

  Michalovce a týmto listom by som sa chcela poďakovať personálu onkologického oddelenia kde som bola hospitalizovaná, osobitnej doktorke MUDr. Šikrovej. Ďakujem tiež doktorovi MUDr. Koziakovi z chirurgického oddelenia, ku ktorému som chodila na následné ošetrenia. V priebehu 3 mesiacov – od 15.02.2017 – som bola na odsávanie a preväzy viac ako 30 krát. Obdivujem u tohto pána doktora ľudský prístup, odbornosť a obetavosť. Pri každej návšteve bol i napriek tomu, že ma neoperoval milý, ohľaduplný a všemožne sa snažil vychádzať mi v ústrety, za čo mu aj touto cestou chcem vysloviť svoje veľké Ď A K U J E M.

  S úctou pacientka: Kudelková, Michalovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  dňa 18.01.2017 bol na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) prijatý vo veľmi vážnom stave otec, brat, priateľ, kolega, kamarát Vladislav B.

  Miloval život, prácu, ľudí…Mal veľké srdce pre každého.

  Napriek úsiliu všetkých zúčastnených po 5 dňoch pobytu vo vašej nemocnici svojmu ťažkému stavu podľahol.

  Dovoľte mi vyjadriť svoje úprimné poďakovanie MUDr. Marekovi Popjakovi, ktorý do poslednej chvíle bojoval o jeho záchranu, za jeho trpezlivosť, obetavý a ľudský prístup, jeho vysokú odbornosť a nasadenie pri plnení svojho poslania.

  Veľké ďakujem patrí primárovi oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) MUDr. Matúšovi Vojtkovi za jeho odborný a profesionálny prístup, za lekárov, ktorých vedie správnou cestou, cestou spokojnosti pacienta, cestou ľudskosti a ústretovosti.

  Ďakujem MUDr. Márii Kováčovej, MUDr. Marianne Pillárovej, všetkým lekárom, sestričkám a pomocnému personálu oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO).

  Ďakujem

  S úctou

  Miriam Daňková

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie celému tímu infekčného oddelenia NsP Š.Kukuru v Michalovciach pod vedením primára MUDr.Štefana Zambu a vedúcej sestry PhDr.Viery Ivankovej za úžasnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.

  Úprimne a z celého srdca ďakujem všetkým lekárkam, lekárom, sestričkám za ich obetavý, profesionálny, ľudský, empatický prístup, za ich podporu.

  Zároveň im želám veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov, pozitívnej energie, ktorú odovzdávajú svojím pacientom a hlavne veľa spokojných a vyliečených pacientov.

  Keďže sama som zdravotníčkou, viem aká namáhavá je práca s chorými ľuďmi. No tento tím je príkladom toho, že ak je pacient na prvom mieste, aj napriek svojej chorobe dokáže odísť z nemocnice spokojný a s dobrým pocitom, že mu bola venovaná maximálna starostlivosť.

  Vďačná pacientka Božena Hrehová

 • Dobry den, dna 10.1.2017 bol prijaty a nasledne hospitalizovany moj brat Marcel Pristas.Touto cestou by som chcel vyjadrit podakovanie v mene svojom a celej nasej rodiny , celemu zdravotnickemu timu O-JIS-Neurologicka-01 MUDr. Martina Kolibasova ktora svojim pohotovim jednanim, profesionalnym pristupom predisla dalsim komplikaciam a zhorisemu jeho stavu. Vdaka tomu je moj brat v poriadku a moze viest plnohodnotny zivot.Este raz srdecna vdaka celemu personalu O-JIS-Neurologicka-01 obzvlast MUDr Martina Kolibasova

  s uctou

  brat Rastislav Pristas

  matka Ludmila Pristasova

  otec Jaroslav Pristas

 • Dobrý deň.

  Chcem sa z úprimného srdca poďakovať celému tímu na oddelení ARO za príkladnú starostlivosť o moju mamu Ľudmilu Gácikovú, s ktorou bojovali o jej život zhruba týždeň.

  Rada by som vyjadrila obdiv k ich prístupu, ktorý bol vysoko profesionálny, no zároveň boli všetci nesmierne trpezliví a empatickí, napriek tomu, aká je ich práca náročná a vyčerpávajúca.

  Kiežby aj na ostatných oddeleniach nemocnice v Michalovciach som mala podobné skúsenosti.

  Želám všetkým ľuďom, ktorí potrebujú akúkoľvek zdravotnú starostlivosť aby sa dostali do rúk takýchto lekárov, sestričiek a ošetrovateľov.

  Ešte raz obrovské ĎAKUJEM všetkým pracujúcim na oddelení ARO.

  Ľudmila Fabianová

 • Vážený pán riaditeľ,
  keďže som mal veľké bolesti v pravom bedrovom kĺbe, bolo nutné riešiť tento stav operáciou. Po dlhšom uvažovaní som sa rozhodol pre operáciu vo Vašej nemocnici. Po niekoľkých vstupných kontrolách môjho zdravotného stavu u primára Ortopedického oddelenia som mal určený nástup do nemocnice v deň 16.3.2017 s termínom operácie na 17.3.2017.
  Neľutujem pán riaditeľ. Operácia bola mimoriadne úspešná. Aj keď mám pomerne vysoký vek 77 rokov, operovaná noha sa mi dobre hojí a moje trápenie s bolesťami konečne pominulo. Preto cítim potrebu sa úprimne poďakovať a vysloviť obdiv nad výkonmi Vášho pracovného kolektívu pod vedením primára oddelenia MUDr. Farkaša a tiež lekára a zdravotného personálu ARO.
  Sám som v minulosti pracoval na vedúcich hospodárskych funkciách, preto viem, že ste správne vybrali svojho primára. Je to skromný, uvážlivý a múdry človek. Má prirodzenú autoritu, ktorú vidieť pri vizitách, ktoré vedie. Svojim tichým a ukľudňujúcim hlasom a charizmou, ktorá je mu prirodzene daná, pôsobí na kolegov, kolegyne a hlavne na pacientov ako lacná ale veľmi účinná liečebná metóda. Je to primár, na ktorého naše zdravotníctvo môže byť právom hrdé.
  Na dôvažok snáď ešte, prečo som sa rozhodol Vám napísať. V roku 2003 som podstúpil operáciu bedrového kĺbu, a to po dvojnásobnom stiahnutí z operačného stola. Operácia sa podarila na tretí pokus, no nechýbalo veľa a bol by som možno aj zomrel.
  Preto ešte raz úprimne ďakujem za zdravotnú starostlivosť a prosím Vás tlmočte moje poďakovanie všetkým pracovníkom Ortopedického oddelenia, lekárom, sestrám a ostatnému personálu za vzornú starostlivosť, hygienu a čistotu, ktorá tam je o to viac, že samotná budova je už prestarlá,
  .

  Váš pacient Štefan Onofrej, Vranov nad Topľou, Lesná 184.

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala za starostlivosť MUDr. Bohdanovi Koziakovi.

  Som v dispenzári POKO ambulancie a v decembri som bola aj jeho pacientkou na chirurgickom oddelení. Už roky sa u menovaného lekára stretávam s príjemným a prívetivým prístupom, s ochotou pomôcť, so záujmom o samotnú osobu pacienta a to nie len preto, že som sestra, či zamestnanec nemocnice Michalovce.Tento názor o jeho profesionalite, empatii k pacientom často počúvam v čakárni medzi čakajúcimi pacientami. Počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení sa pán doktor Koziak zaujímal o môj zdravotný stav a o moje pohodlie po operácií. Pri prepustení som bola dostatočne a zrozumiteľne informovaná o ďalšom postupe liečby a následnej domácej starostlivosti.

  Toto moje poďakovanie patrí aj ostatným zdravotníckym pracovníkom, na ktorých sú kladené neustále väčšie nároky.

  Moje veľké Ďakujem Anna Horňaková

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

(Required)

Všetky nemocnice