Poďakovania

 • Rád by som Vám ešte raz poďakoval za Vašu neoceniteľnú pomoc a odhodlanie pri záchrane života môjho otca. Veľká vďaka za starostlivosť Vašu a Vašich zamestnancov.

  Ďakujem veľmi pekne, prajem šťastný nový rok a veľa zdravia.

  Poďakovanie od p. Bartosza Kubatyho (Poľská republika) pre pána primára OAIM, MUDr. Matúša Vojtka, ktorého otec bol liečený na OAIM, Január 2018

 • Tento status píšem, lebo cítim, že v dnešnej dobe si nevieme prejaviť vďaku. Ja by som teda chcel poďakovať. Poďakovať, lebo aj to málo niekedy poteší. Dnes v noci sa mi stal úraz, bola privolaná RZP. Prišla milá slečna a už na pohľad pozitívny pán. Všetka česť ich prístupu, spravili so mnou prvotné úkony a transportovali ma na urgentný príjem novej nemocnice. Pohodlne, bezpečne a rýchlo. Tam si ma prebral personál nemocnice. Prišiel mladý doktor a sestričky. Cítil som sa nesvoj, ako sa vraví, bolo to moje „poprvé“. Po zistení stavu som bol prevezený do ambulancie. Sestrička pripravovala potrebné veci, lekár spisoval záznam. Potom lekár prezrel „problém“, zhodnotil stav a zašili mi ranu. Pomedzi to sme prehodili pár slov. Všetko v relatívne príjemnej atmosfére (nebyť tých vpichov ihly, šitia, dezinfekcie a pod.) Po ošetrení som bol prepustený domov.

  Prečo to píšem? Lebo tí ľudia, ktorí sa o mňa postarali boli profesionáli. Robili si svoju prácu , ale aj tak z nich bolo cítiť „človečinu“. Chcem sa veľmi poďakovať menovite:
  Členova RZP: Ľuboslav Matina a Bc. Zuzana Germeková
  URGENT, lekári: MUDr. Maroš Sidun, Mgr. Gabriela Matinová
  Triáž: Lucia Vašarheliová

  Stanislav Lapšanský, Michalovce (január 2018)

 • Dňa 20.11.2017 som na ortopedickom oddelení Vašej nemocnice absolvoval ťažkú operáciu. Teda aspoň ja to tak vnímam. Náhradu bedrového kĺbu.

  Túto operáciu som odkladal skoro dva roky. Chodil som na kontroly k MUDr. Farkašovi, ktorý mi s láskavosťou jemu vlastnou stále vysvetľoval ako na tom som. Nikdy, naozaj nikdy ma do ničoho netlačil.

  Keď som napokon nastúpil do nemocnice, mal som malú dušičku. Ako to dopadne? Budem môcť ešte chodiť? Zobudím sa?

  Zobudil som sa. Napojený na monitor, so suchom v ústach, vymenený kĺb skoro necítim. No a od vtedy to bolo už len lepšie. Ležal som na ortopedickom oddelení 10 dní. Ležal som, cvičil a … pozoroval s akou láskavosťou sa MUDr. Farkaš každodenne na vizite prihovára úplne každému. Či máte len vymenený kĺb, alebo ste v nemocnici iba na preliečenie. Pozoroval som Mgr. Draveckú, vedúcu sestru, ako organizuje všetky presuny, zásobovanie, úplne všetko. Všetko s úsmevom. A hlavne som mohol pozorovať ošetrovateľov, sanitárov a sestry ako zvládajú každodenné povinnosti. Všetko profesionálne, ale hlavne láskavo, trpezlivo a s úsmevom. Získali si môj obdiv a úctu.

  Nemyslel som si, že v dnešnej dobe existuje oddelenie, kde ľudí liečia aj s láskavým prístupom. Na stenách nemocnice visí plagát s textom, že pacient je vždy na prvom mieste. Keď som to čítal, pousmial som sa, aké to je klišé. Na ortopedickom oddelení som ale zažil, ako sa táto veta dá uplatniť v praxi.

  Na záver by som chcel vyjadriť obdiv a hlavne poďakovanie celému ortopedickému oddeleniu. Keď som si pri poslednej vizite potriasol ruku s primárom a on so svojím tímom odišli do ďalšej izby, ostal som sedieť na posteli a v očiach sa mi leskli slzy.

  Ďakujem za profesionálnu kvalitu.

  Ďakujem za ľudskosť.

  Ďakujem za všetko.

  Miloš Marciňák

 • Drahý kolektív nemocnice,

  Chcem sa veľmi pekne poďakovať primárovi, lekárom a celému personálu sestier za starostlivosť po operácii kolena na oddelení ortopédie.

  Prajem Vám krásne vianočné sviatky.

  Tisíckrát ďakujem!

  S pozdravom, Mária Šimonová

 • Zo srdca sa chcem poďakovať pracovníkom interného oddelenia  – JIS (lôžková časť) v nemocnici Michalovce, za promptnú a príkladnú zdravotnú starostlivosť,  v dňoch 18.-19.10.2017, ktorú mi poskytli na základe vyšetrenia a vyhodnotenia symptómov z otravy húb, podobných hlive, pod vedením pani primárky MUDr. Dany Krajňákovej, MUDr. Miriam Bodo Bartošovej, sestier – p. Berešovej, p. Ketcemovej, p. Lukčovej a P. Kristíny (nezistila som priezvisko).

  S pozdravom, Ivana Kosturová

 • Dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie pri diagnostikovaní ochorenia mojej dcéry Mgr. Barbory Antónyovej. 26.10.2017 vďaka promptnej spolupráci infekčného oddelenia na čele s primárom Zambom a neurologického konziliára včas diagnostikovali presakovanie z aneuryzmy mozgovej cievy, večer transportovali dcéru do Košíc a 27.10. absolvovala zákrok – uzáver aneuryzmy. Čaká ju ešte uzáver druhej aneuryzmy, ale vďaka včasnej intervencii predpokladám, že bude zdravá (narodená je v roku 1983). Máte úžasný, empatický personál. Vyslovte im moju vďaku.

  S pozdravom MUDr. Antónyová Eva, Košice

 • Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať doktorom a sestričkám z pľúcneho a interného oddelenia za profesionálny a ľudský prístup k môjmu nebohému otcovi Michalovi Styrančákovi.

  Ďakujem, s pozdravom Terézia Soloninková

 • Srdečne ďakujem celému personálu Ortopedického oddelenia v Michalovciach, všetkým lekárom a sestričkám za ich fantastickú opateru a prístup k pacientovi, trpezlivosť a lásku, s ktorou ma ošetrovali a starali sa o mňa počas pobytu v nemocnici. Patrí im veľká vďaka. Želám vám veľa sily, trpezlivosti a úspechov vo vašej ťažkej práci.

  Vaša vďačná pacientka Helena Petríková, Veľké Revištia

 • Píšem za môjho syna Juraja Komárika narodeného 28. 7. 1983, ktorý absolvoval operáciu žlčníka v auguste 2017 vo vašej nemocnici na chirurgickom oddelení.

  Veľmi sa mi páčil ľudský prístup p. doktora Jána Rovňaka,  ktorý môjho syna operoval, jeho milé a podporné slová. S tým sa v dnešnej dobe človek málokde stretne, veľmi si to vážim. Pretože v tejto pre mňa náročnej situácií mi jeho slová pôsobili ako balzam na dušu.

  Milý pán doktor Rovňák, ĎAKUJEM za Váš ľudský prístup k môjmu synovi Jurajovi Komárikovi, za podporu a vcítenie sa do jeho situácie. Ďakujem za rady, ktoré ste nám dali. Ste výborný lekár, veľmi si Vás vážim.

  Prajem Vám a celému kolektívu chirurgie, aby ste zostali takí akí ste.

  Veľa zdravia a radosti pri práci!

  Zo srdca ďakujem,

  Komárikova, 04. 10. 2017

 • Vážený pán riaditeľ,

  Prosím tlmočte moje veľké a úprimné poďakovanie pani primárke Krajňákovej a celému kolektívu JIS I. interného oddelenia za veľmi profesionálny a ľudský prístup pri liečbe mojej mamky Márie Veselinyovej počas celého pobytu na tomto oddelení.

  Zároveň ďakujem aj primárke MUDr. Tutkovej a celému kolektívu doliečovacieho oddelenia.

  S pozdravom,

  Danka Činčárová, 04. 10. 2017

 • Poďakovanie za ľudský prístup k pacientovi.

  Koncom júna som bola na ortopedickej ambulancii na vyšetrení pre bolesti bedrového kĺbu u p. primára Farkaša. Po konzultácii som podstúpila 13.7.2017 operáciu. Chcem vysloviť obrovskú a zaslúženú pochvalu primárovi Farkašovi a jeho tímu za ľudský a ústretový prístup k pacientovi.

  Napíšem len o sebe. Mala som možnosť vidieť a zažiť počas tých osem dní na oddelení prístup k všetkým pacientom… čo v bežnom živote nie je všade. Mnohí by sa mali zamyslieť nad náplňou svojej práce! Od prvej chvíle bolo cítiť tímovú prácu a zodpovednosť. Už pri vyšetrení ma pán primár utešoval milým slovom, úsmevom, ktoré liečia každú chorobu a to dodáva pacientovi dôveru a istotu. Na vizite odchádzajúcemu pacientovi poprial skoré uzdravenie, podal ruku s milým úsmevom. To urobili aj iní lekári. Dr. Paľovčík, mladá lekárka Dr. Sokolová. Proste všetci.

  Ďakujem vedúcej sestre Monike Draveckej za organizačné schopnosti na pracovisku, prístup k zamestnancom, pacientom, to sa len tak nevidí (môžem to posúdiť, mala som otca na inom oddelení).

  Dr. Popjak – anesteziológ ma pred operáciou povzbudzoval, prišiel sa pozrieť na izbu po operácii.

  A sestry – rovnako úžasné. Ich priezviska nepoznám, ale keď vošla sanitárka Zuzka s úsmevom a začala pri masáži chrbta rozprávať vtip či príhodu, rozosmiala celú izbu. Sestra Vierka, Anička. Ani sa nezastavili, prišli na každé zavolanie, okamžite aj v noci.
  Zdravotný asistent Tomáš – pracant, každé ráno sa postaral, prezliekal postele, sťahoval skrinky, dezinfikoval… mal vždy milé slovo. Prajem mu, aby mu to ostalo. Dokonca aj personál upratovačiek bol super.

  Aký šéf, taký kolektív!

  A prečo som sa rozhodla napísať? Lebo neverím, že existuje oddelenie s takýmto úžasným prístupom a ľudskosťou k pacientovi. Všetkým prajem veľa zdravia, aby aj naďalej liečili nielen liekmi, ale hlavne milým slovom a úsmevom.

  Vďačná pacientka Mária Namešová, Michalovce, 02.10.2017

 • V dňoch 11.-12. septembra 2017 som bola hospitalizovaná v michalovskej nemocnici na oddelení OAIM. Bola mi poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú môžem nazvať ako nadštandardnú. Na vysokej úrovni bolo postarané nielen o mňa, ale aj o všetkých tam ležiacich pacientov.

  Celý zdravotnícky personál na čele s pánom primárom MUDr. Matúšom Vojtkom a sestričky vykonávajú veľmi náročnú a ťažkú prácu v prospech pacientov.

  Láskavý prístup z ich strany pôsobil na môj zdravotný stav veľmi pozitívne. Práca sestier na tomto oddelení je hádam najťažšia, pretože sú tam ľudia veľmi ťažko zdravotne postihnutí, napriek tomu, že lekári aj sestry majú svoje rodiny a s tým súvisiace starosti, k pacientom pristupujú veľmi svedomite a láskavo.

  Tak pán primár oddelenia, ako aj lekári a sestry by si podľa môjho hodnotenia zaslúžili zlaté medaile v nevyčísliteľnej hodnote. Touto cestou chcem vyjadriť svoju VEĽKÚ VĎAKU pánovi primárovi OAIM MUDr. Vojtkovi a celému personálu za poskytnutú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.

  Taktiež ďakujem MUDr. M. Kováčovej za humánny prístup a odbornú starostlivosť pri liečbe môjho ochorenia.

  Ešte raz ďakujem veľmi pekne.

  Eva Šepeľaková, Vrbnica, 24. 9. 2017

 • Poďakovanie ortopedickému oddeleniu od pani Boženy Gáborovej, ktorá posiela poďakovanie primárovi Františkovi Farkašovi:

  Je to vynikajúci primár s dobrým srdcom, je ústretový, rovnako aj celý kolektív oddelenia ortopédie. Na ortopédii sú skvelí lekári a sestričky. Pán primár ma prijal s ochotou, všetci sa o mňa vzorne starali. Veľká vďaka primárovi, aj celému kolektívu.

  Božena Gaborová

  22. 09. 2017

 • Dobrý deň, pán riaditeľ,

  môj manžel Andrej Lojan nar. 1950 z Michaloviec bol po mozgovej príhode hospitalizovaný na JIS neurologického oddelenia. Počas jeho pobytu na JIS-ke sme boli vysoko spokojní s odbornou starostlivosťou, ústretovosťou, empatiou a ľudským prístupom personálu. Prosím, tlmočte naše poďakovanie MUDr. Martine Kolibašovej, MUDr. Martinovi Sučovi a celému kolektívu zdravotných sestier na JIS-ke, ktorí dokázali pomôcť, poradiť, povzbudiť.

  S vďakou

  Jana Lojanová s rodinou

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať primárke pediatrického oddelenia a hlavne personálu sestier za ich príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu na oddelení s mojou len mesačnou dcérkou. Napriek často viditeľnej prepracovanosti vždy milé, ochotné poradiť a pomôcť.

  Vďačná mamička Lucia.

 • Poďakovanie

  Touto cestou by som sa rád poďakoval Vašej pracovníčke Lucii Vojtovičovej, ktorá pracuje na neurologickom oddelení, že v dňoch 29.6.2017 – 5.7.2017 bola ako vedúca na detskom letnom DIA tábore. Pristupovala k svojim povinnostiam zodpovedne a pomáhala deťom počas celého pobytu. Ako zdravotník bola neoddeliteľnou súčasťou tábora a svoje skúsenosti a odbornú znalosť využívala pri pomoci diabetickým a diabeticko-celiatickým deťom. Na pobyte bola na úkor vlastnej dovolenky a pracovala ako dobrovoľník, bez nároku na finančnú odmenu. Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie pochvaly aj z Vašej strany, nakoľko takých ľudí, čo pomáhajú ako dobrovoľníci je naozaj málo.

  S pozdravom,

  Mgr. Ing. Jozef Borovka
  Prezident Zväzu diabetikov Slovenska

 • Poďakovanie

  Touto cestou chcem poďakovať primárovi MUDr. Farkašovi, MUDr. Popjakovi, celému kolektívu sestier, operačným sestrám a pomocnému personálu za odbornú starostlivosť a ľudský prístup ku mojej mame Anna Semivanovej, ktorá bola hospitalizovaná na ortopedickom oddelení na malý operačná výkon.

  V. Hičová

 • Pochvala za poskytnutie zdravotnej starostlivosti na infekčnom oddelení

  Týmto sa Vám chcem poďakovať za dôkladnú zdravotnú starostlivosť počas mojeje hospitalizácie od 13.06.2017 do 17.06.2017 na infekčnom oddelení tunajšej nemocnice. Bola som veľmi spokojná ako pristupujú k pacientom lekári, sestry aj ostatní členovia zdravotníckeho personálu. Zaslúžia si odmenu a veľkú pochvalu, k pacientom majú láskavý prístup.

  Veľmi pekne ďakujem, s pozdravom ostáva Z. Fedorčáková
  Michalovce, 12.07.2017

 • V týchto dňoch som navštívila chirurgické oddelenie, konkrétne pána primára MUDr. Kvaka.
  Chcem touto cestou vyjadriť vďaku za pekné prijatie, ochotu a čas, ktorý mi pán primár venoval
  s problémom s ktorým som za nim prišla.

  Bol to veľmi pekný a ľudský prístup k pacientovi, čo ma veľmi potešilo.

  Keďže som staršia 77 ročná, tak ma to až dojalo, že aj napriek zaneprázdnenosti sa mi tak pekne venoval. Môže byť príkladom ostatným lekárom. Prosím, aby ste mu tlmočili moju vďaku a pochvalu. Ďakujem.

  Vďačná pacientka Kudelasová, Michalovce, Štefánikova ul.

 • Chcela by som touto cestou vyjadriť poďakovanie skvelému lekárovi, primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Štefanovi Kvakovi , ktorý mi svojim ľudským a odborným prístupom pomohol prekonať chvíle strachu a obáv z operácie, kvôli mojim zdravotným problémom.

  Všetko dobre dopadlo, ďalej aktívne žijem. Moje poďakovanie patrí aj personálu, ktorý sa priamo či nepriamo podieľal na výkone operačného zákroku. Pánovi primárovi prajem veľa pracovných úspechov a mnoho spokojných pacientov. Ja k nim určite patrím. S úctou Anna Kirnagová.

 • Poďakovanie Tibava, 16.05.2017

  Touto cestou by som sa chcela poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu otcovi, ktorý bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.

  Môj otec, Fečík Juraj, bol operovaný na spomínanom oddelení a operatérom bol MUDr. Kva Štefan. Jeho osobný prístup k pacientovi aj po operácii bol príkladný a môže slúžiť ako vzor pre iných lekárov.

  Úprimné poďakovanie

  Monika Chachaľaková

 • Vážený pán riaditeľ.

  Po diagnostikovaní zhubného nádoru prsníka som bola operovaná vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Pre následnú onkologickú liečbu, aj vzhľadom na jej zdĺhavosť, som sa rozhodla pre nemocnicu

  Michalovce a týmto listom by som sa chcela poďakovať personálu onkologického oddelenia kde som bola hospitalizovaná, osobitnej doktorke MUDr. Šikrovej. Ďakujem tiež doktorovi MUDr. Koziakovi z chirurgického oddelenia, ku ktorému som chodila na následné ošetrenia. V priebehu 3 mesiacov – od 15.02.2017 – som bola na odsávanie a preväzy viac ako 30 krát. Obdivujem u tohto pána doktora ľudský prístup, odbornosť a obetavosť. Pri každej návšteve bol i napriek tomu, že ma neoperoval milý, ohľaduplný a všemožne sa snažil vychádzať mi v ústrety, za čo mu aj touto cestou chcem vysloviť svoje veľké Ď A K U J E M.

  S úctou pacientka: Kudelková, Michalovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  dňa 18.01.2017 bol na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) prijatý vo veľmi vážnom stave otec, brat, priateľ, kolega, kamarát Vladislav B.

  Miloval život, prácu, ľudí…Mal veľké srdce pre každého.

  Napriek úsiliu všetkých zúčastnených po 5 dňoch pobytu vo vašej nemocnici svojmu ťažkému stavu podľahol.

  Dovoľte mi vyjadriť svoje úprimné poďakovanie MUDr. Marekovi Popjakovi, ktorý do poslednej chvíle bojoval o jeho záchranu, za jeho trpezlivosť, obetavý a ľudský prístup, jeho vysokú odbornosť a nasadenie pri plnení svojho poslania.

  Veľké ďakujem patrí primárovi oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) MUDr. Matúšovi Vojtkovi za jeho odborný a profesionálny prístup, za lekárov, ktorých vedie správnou cestou, cestou spokojnosti pacienta, cestou ľudskosti a ústretovosti.

  Ďakujem MUDr. Márii Kováčovej, MUDr. Marianne Pillárovej, všetkým lekárom, sestričkám a pomocnému personálu oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO).

  Ďakujem

  S úctou

  Miriam Daňková

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie celému tímu infekčného oddelenia NsP Š.Kukuru v Michalovciach pod vedením primára MUDr.Štefana Zambu a vedúcej sestry PhDr.Viery Ivankovej za úžasnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.

  Úprimne a z celého srdca ďakujem všetkým lekárkam, lekárom, sestričkám za ich obetavý, profesionálny, ľudský, empatický prístup, za ich podporu.

  Zároveň im želám veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov, pozitívnej energie, ktorú odovzdávajú svojím pacientom a hlavne veľa spokojných a vyliečených pacientov.

  Keďže sama som zdravotníčkou, viem aká namáhavá je práca s chorými ľuďmi. No tento tím je príkladom toho, že ak je pacient na prvom mieste, aj napriek svojej chorobe dokáže odísť z nemocnice spokojný a s dobrým pocitom, že mu bola venovaná maximálna starostlivosť.

  Vďačná pacientka Božena Hrehová

 • Dobry den, dna 10.1.2017 bol prijaty a nasledne hospitalizovany moj brat Marcel Pristas.Touto cestou by som chcel vyjadrit podakovanie v mene svojom a celej nasej rodiny , celemu zdravotnickemu timu O-JIS-Neurologicka-01 MUDr. Martina Kolibasova ktora svojim pohotovim jednanim, profesionalnym pristupom predisla dalsim komplikaciam a zhorisemu jeho stavu. Vdaka tomu je moj brat v poriadku a moze viest plnohodnotny zivot.Este raz srdecna vdaka celemu personalu O-JIS-Neurologicka-01 obzvlast MUDr Martina Kolibasova

  s uctou

  brat Rastislav Pristas

  matka Ludmila Pristasova

  otec Jaroslav Pristas

 • Dobrý deň.

  Chcem sa z úprimného srdca poďakovať celému tímu na oddelení ARO za príkladnú starostlivosť o moju mamu Ľudmilu Gácikovú, s ktorou bojovali o jej život zhruba týždeň.

  Rada by som vyjadrila obdiv k ich prístupu, ktorý bol vysoko profesionálny, no zároveň boli všetci nesmierne trpezliví a empatickí, napriek tomu, aká je ich práca náročná a vyčerpávajúca.

  Kiežby aj na ostatných oddeleniach nemocnice v Michalovciach som mala podobné skúsenosti.

  Želám všetkým ľuďom, ktorí potrebujú akúkoľvek zdravotnú starostlivosť aby sa dostali do rúk takýchto lekárov, sestričiek a ošetrovateľov.

  Ešte raz obrovské ĎAKUJEM všetkým pracujúcim na oddelení ARO.

  Ľudmila Fabianová

 • Vážený pán riaditeľ,
  keďže som mal veľké bolesti v pravom bedrovom kĺbe, bolo nutné riešiť tento stav operáciou. Po dlhšom uvažovaní som sa rozhodol pre operáciu vo Vašej nemocnici. Po niekoľkých vstupných kontrolách môjho zdravotného stavu u primára Ortopedického oddelenia som mal určený nástup do nemocnice v deň 16.3.2017 s termínom operácie na 17.3.2017.
  Neľutujem pán riaditeľ. Operácia bola mimoriadne úspešná. Aj keď mám pomerne vysoký vek 77 rokov, operovaná noha sa mi dobre hojí a moje trápenie s bolesťami konečne pominulo. Preto cítim potrebu sa úprimne poďakovať a vysloviť obdiv nad výkonmi Vášho pracovného kolektívu pod vedením primára oddelenia MUDr. Farkaša a tiež lekára a zdravotného personálu ARO.
  Sám som v minulosti pracoval na vedúcich hospodárskych funkciách, preto viem, že ste správne vybrali svojho primára. Je to skromný, uvážlivý a múdry človek. Má prirodzenú autoritu, ktorú vidieť pri vizitách, ktoré vedie. Svojim tichým a ukľudňujúcim hlasom a charizmou, ktorá je mu prirodzene daná, pôsobí na kolegov, kolegyne a hlavne na pacientov ako lacná ale veľmi účinná liečebná metóda. Je to primár, na ktorého naše zdravotníctvo môže byť právom hrdé.
  Na dôvažok snáď ešte, prečo som sa rozhodol Vám napísať. V roku 2003 som podstúpil operáciu bedrového kĺbu, a to po dvojnásobnom stiahnutí z operačného stola. Operácia sa podarila na tretí pokus, no nechýbalo veľa a bol by som možno aj zomrel.
  Preto ešte raz úprimne ďakujem za zdravotnú starostlivosť a prosím Vás tlmočte moje poďakovanie všetkým pracovníkom Ortopedického oddelenia, lekárom, sestrám a ostatnému personálu za vzornú starostlivosť, hygienu a čistotu, ktorá tam je o to viac, že samotná budova je už prestarlá,
  .

  Váš pacient Štefan Onofrej, Vranov nad Topľou, Lesná 184.

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala za starostlivosť MUDr. Bohdanovi Koziakovi.

  Som v dispenzári POKO ambulancie a v decembri som bola aj jeho pacientkou na chirurgickom oddelení. Už roky sa u menovaného lekára stretávam s príjemným a prívetivým prístupom, s ochotou pomôcť, so záujmom o samotnú osobu pacienta a to nie len preto, že som sestra, či zamestnanec nemocnice Michalovce.Tento názor o jeho profesionalite, empatii k pacientom často počúvam v čakárni medzi čakajúcimi pacientami. Počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení sa pán doktor Koziak zaujímal o môj zdravotný stav a o moje pohodlie po operácií. Pri prepustení som bola dostatočne a zrozumiteľne informovaná o ďalšom postupe liečby a následnej domácej starostlivosti.

  Toto moje poďakovanie patrí aj ostatným zdravotníckym pracovníkom, na ktorých sú kladené neustále väčšie nároky.

  Moje veľké Ďakujem Anna Horňaková

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Všetky nemocnice