Poďakovania

 • Zlé jazyky rozširujú,
  že dobrí ľudia neexistujú.
  Neviem prečo to rozprávajú,
  aký úžitok z toho majú?

  Ja na tie reči iný názor mám,
  lebo ja dobrých ľudí poznám.
  Sú to zdravotní pracovníci,
  na svoju prácu profíci.

  Sú to zdravotné sestry
  a veľmi dobrí lekári,
  ktorí sa o naše zdravie
  vždy veľmi dobre starali.

  V štyroch nemocniciach som bola
  a ich prácu som si dobre všímala.
  Hlavným cieľom ich práce bolo,
  aby sa naše zdravie zlepšovalo.

  Aj v ambulanciach ma ošetrovali
  a aj tam sa ku mne pekne správali.
  Lieky užívať správne sa snažím,
  lebo ich prácu si veľmi vážim.

  Hlavne v tom vírusovom období
  veľmi ťažkú prácu majú,
  ale i napriek tomu všetkému
  pacientov nezanedbávajú.

  Nakoniec len toľko poviem,
  že im za ich ťažkú prácu
  veľmi pekne ďakujem.

  Helena Šatníková

 • Vážená námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Lenka Mrázová,

  touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sestrám a sanitárkam, ktoré sa starali o našu imobilnú mamku Máriu Chovancovú počas jej hospitalizácie na internom oddelení na 5. poschodí od 14.08.2021 do 17.08.2021.

  Ešte raz im vyslovujeme úprimnú vďaku za ich prácu a ich ochotný a láskavý prístup.

  S pozdravom, rodina Petrová.

 • Vážený pán riaditeľ, Vážená pani Primárka, Vážené pani lekárky a páni lekári, a Vážený zdravotný personál Nemocnice Svet Zdravia Humenné,

  dovoľte Nám, aby sme Vám touto cestou odovzdali naše úprimné poďakovanie za starostlivosť o nášho otca Romana W., ktorý bol začiatkom Mája 2021 hospitalizovaný na oddelení JIS – Svet Zdravia Humenné, a o dva týždne neskôr prevezený na Covidové Oddelenie – Svet Zdravia Humenné.

  Náš otec bol nanajvýš spokojný a vďačný za profesionálny, ľudský, ochotný a milý prístup celého Vášho zdravotného personálu, ktorý vydal maximálne úsilie v boji o jeho život. Podľa jeho slov, ste boli pre neho jeho strážni anjeli, ktorí ho „vytiahli von z toho najhoršieho“…

  Tieto štyri najťažšie týždne v jeho živote, by náš otec bez Vašej pomoci určite neprežil, a my sme Vám za to sme nesmierne vďační. Kiežby bol prístup k pacientom na celom území Slovenska taký, ako vo Vašej Nemocnici. Jednoducho povedané, ste profesionáli, ktorí nasadzujú v tejto ťažkej pandemickej situácii vlastné životy a zdravie, v snahe pomôcť druhým.

  Naša úcta a veľké ĎAKUJEM patrí menovite pani primárke Mudr. Žinčákovej Dušane, MUDr. Ivaničkovej Ivane, MUDr. Križanovi Jozefovi, MUDr. Bučkovi Branislavovi, MUDr. Havrilovi Matejovi, MUDr. Šedovi Petrovi, MUDr. Dutkovi Branislavovi, MUDr. Ficovi Lukášovi a samozrejme aj všetkým zravotným sestrám a personálu Vašej Nemocnice.

  Želáme Vám veľa zdravia, radosti z práce, pokoja v rodine a pevne veríme, že sa čoskoro dostane aj Vám reálneho spoločenského ohodnotenia.

  S pozdravom

  rodina Winterová

 • Milí lekári, sestry, sanitári z Covid odd. Humenné.

  Ďakujeme, že i v tak prazvláštnom, ťažkom, psychicky i fyzicky vypätom čase, ste našej mamine, tete, a ostatným Covid- pozitívnym dokázali vytvoriť neskutočný pocit dôležitosti, láskavosti a dodať im toľko energie, že dokázali zabojovať s tak ťažkou chorobou. Či už sanitári, sestričky, lekári, všetci ste TOP, vážime si vašu prácu, sme vďační za každé povzbudzujúce slovo, pohladenie, potľapkanie, úsmev, vieme, že sami to máte mnohokrát ťažšie ako tí pacienti, a i napriek tomu, dokážete s pokorou a úsmevom odpovedať dookola na tie iste otázky. Vďaka vám sú naši najmilší a v túto dobu najzraniteľnejší v tých najlepších rukách.

  Ešte raz ďakujeme za neskutočnú starostlivosť ÚŽASNÉMU KOLEKTÍVU nemocnice Humenné, Covidove odd 1. a 6. poschodie.

  Fabryovci

 • Dobrý deň,
  touto cestou by som sa chcela poďakovať Covid oddeleniu na 6. poschodí. Ďakujem ošetrujúcim lekárom, sestričkám, zdravotníckym pracovníkom, a všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane mojej a manželovej, keď sme ochoreli na COVID 19. Dnes sme tu už nemuseli byť, nebyť ich obetavosti, oddanosti a vytrvalosti. Máte našu úctu, rešpekt a obdiv. Myslíme na Vás, modlíme sa za Vás, držíme Vám palce a prajeme Vám veľa, veľa síl a zdravia vo Vašej dôležitej práci.
  S pozdravom
  Vaši vďační pacienti
  Mária Žáková s manželom Jozefom

 • Dobrý deň,

  týmto by som chcela vyjadriť veľkú vďaku p. primárovi Hamadejovi, ošetrujúcim lekárkam aj zdravotným sestrám za ich milý prístup a starostlivosť počas mojej hospitalizácie od 18.02. do 23.02.2019 na gynekologickom oddelení NsP Humenné. Ďakujem Vám veľmi pekne a želám veľa pracovných aj osobných úspechov.

  S úctou, Eva Ondačová

 • Vážené vedenie Nemocnice Andreja Leňa v Humennom,

  Dovoľte nám touto cestou poďakovať zamestnancom chirurgického, interného oddelenia a JIS za profesionalitu a snahu pomôcť pri liečbe nášho otca Jozefa Račka, ktorý nás aj napriek vynaloženému úsiliu personálu spomínaných oddelení už opustil.

  Z médií je známe, že celková situácia v našom zdravotníctve nie je veľmi priaznivá. Po vlastných skúsenostiach vieme, že aj nemocnica v Humennom má svoje problémy  spôsobené nepostačujúcim personálnym a materiálno-technickým zabezpečením. Návštevy otca počas necelých dvoch mesiacov hospitalizácie nám to potvrdili. Napriek tomu sme sa denne stretávali s ochotou, empatiou a ústretovým prístupom zo strany väčšiny ošetrujúceho personálu.

  Zvlášť oceňujeme citlivú, trpezlivú a konštruktívnu komunikáciu primárky interného oddelenia MUDr. Dušany Žinčákovej a izbového lekára nášho otca MUDr. Michala Blahu. Vážime si ochotu aj popri ich pracovnej vyťaženosti každý deň poskytnúť informácie o zdravotnom stave nášho otca a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny jeho zdravotného stavu vrátane zabezpečenia liečby. Ďakujeme aj zdravotnej sestre z  JIS  interného oddelenia Stanislave Greškovej za nadštandardnú starostlivosť pri opatere nášho otca.

  Priali by sme Vám ako vedeniu a nám ako budúcim pacientom viac takýchto  lekárov, zdravotných sestier a pomocného zdravotníckeho personálu pracujúcich na maximum, pre ktorých je pacient na prvom mieste a ktorí do svojho poslania pomáhať druhým vkladajú to najdôležitejšie – srdce.

  S pozdravom

  Mgr. Anna Hajníková
  PaedDr. Helena Olekšáková

 • Moje veľké ďakujem patrí primárke detského oddelenia MUDr. Tatiane Mackovej a celému tímu lekárov a sestričiek. V momente, keď som sa ocitla prvýkrát na detskom oddelení a stretla som sa s pani primárkou, bola veľmi ústretová. Nakoľko sa mojej dcére Lilianke odhalil nádor v nôžke, hneď nám vybavila hospitalizáciu v Košiciach na Detskej onkológii.

  Onkologická liečba si vyžaduje neustále sledovanie krvi, preto bola potrebná spolupráca s detským oddelením, ktorá bola perfektná. Kedykoľvek sme prišli, nikdy sme nemali problém s odberom krvi, potrebnými vyšetreniami a podaním transfúzií.

  Aj počas Vianoc, keď sa nám skomplikoval stav, pani primárka bola veľmi ústretová s podaním výživy na Detskom oddelení. Ušetrila nám cestu do Košíc.

  Ku koncu, keď nám padali krvné hodnoty dokonca zabezpečila podanie trombocytného koncentrátu aj transfúzie v Humennom, za čo sa chcem nesmierne poďakovať. Lilianka svoj boj s chorobou nezvládla, ale chcela byť doma, a to sa nám podarilo vďaka pani primárke MUDr. Mackovej. Ak by sa rozhodla nepodať transfúzie v Humennom museli by sme ísť do Košíc na Detskú onkológiu, a to by bolo veľmi komplikované zrealizovať.

  ĎAKUJEM

  Smolejová
  Mamka

 • Náš život bol a stále bude otvorenou kronikou, do ktorej aj keď jej časom zožltnú listy, píšeme si príbeh za príbehom. Každý z nich niečo vyjadruje a približuje, hlavne v spomienkach. Sú to príbehy smutné, ale aj veselšie, všetky majú však spoločného menovateľa a tým je život a láska k Pánu Bohu.

  Jednou z najvzácnejších hodnôt ľudského života je zdravie, ktoré sa nedá kúpiť ani ničím nahradiť. Toho sme si všetci navzájom vedomí. Nie vždy nám však slúži tak, ako si predstavujeme. Vtedy hľadáme záchranu v zdravotníctve, a to u skúsených a na česť vzatých odborníkov, a tých je veľa. Mohla som sa o tom presvedčiť začiatkom mesiaca júna. Po úraze rôznych častí tela, hlavne hlavy, som sa odstala na liečenie a doliečenie na LDCH v Humennom. Úprimne povedané prekvapila ma tunajšia veľká starostlivosť lekárov a sestier, ale predovšetkým starostlivosť, ktorú mi venovali primárka MUDr. Angela Bilšáková a vedúca sestra Emilia Šteffeková.

  Im všetkým patrí moja srdečná vďaka za vzornú liečbu a starostlivosť. Máte zlaté ruky a dobré srdce.

  Vaša pacientka
  Helena Bertová

 • Pekný deň prajeme, od roku 2010 sa môj manžel Mikuláš Tarkulič lieči na diagnózu mnohopočetný myelóm na Hematologickej ambulancii v Humennom pod vedením pani primárky Aleny Rovňakovej.
  Chceli by sme sa spolu s manželom poďakovať pani primárke, ako aj celému personálu ambulancie za ich ľudsky prístup, podporu a opateru. Je nám zjavné, že tento prístup je nad rámec pracovných povinnosti a o to viac si vážime takýto prístup. Oceňujeme vedomosti a snahu pani primárky nás informovať o nových metódach a spôsoboch liečby, ktoré nám dávajú nádej, a to je veľká pomoc pri liečbe rakoviny ako to všetci vieme.

  Za všetko Vám veľmi pekne ďakujeme.

  S pozdravom
  Ružena Tarkuličová

 • Chtěla bych velmi pěkně poděkovat za vašu odbornú starostlivost, péči na vašem dětském oddělení. Za chod a pořádek tohto oddělení, pod vedením pani primárky Mackové, ale také hlavně za doktorky, doktori tu v HE. Naše velké láskyplné ďakujem patří doktorce Popovcové za naši Klárku, doktorce Lopatové za péči a důkladné vyšetření, ale také doktorce, která nás přijímala.

  Vím, ked slyšíte jméno Klárka Papačová na příjem máte strach… to aj já verte mi, ale Klárka je velká bojovníčka a díky vašemu rychlému konání je tu! A dnes se na vás muže smát, jak nám všem ukázala má tu být! Jsem ráda, že po čtyřech letech můžeme zustat tu v HE a spoznat vaše oddělení od doktorky-rů, sestřiček, sanitárky, upratovačky… všechny jsme jako jeden tím! Toho si cením, nech vám to vydrží- zásluhou paní primárky Mackové.  Jsem hrdá na vás, že na sebe neustále pracujete a jste tu pro nás! Těší mě, že mužů napsat, že tu v HE máme výborné doktorky, doktori…  díky kterým mohu klidne spát. Ked byl problém volala jsem aj o půlnoci, doktorka Popovcová nikdy neselhala je tu pro nás, vás… jako vy všichni ostatní. Držím vám palce… pokračujte ve své práci přeji vám vela pracovních úspěchu.

  My vás potřebujeme a ďakujeme za všetko

  S láskou Klárka a mamka

  P.S.: Velké ďakujem patří aj doktorce Rovňákové, tímto ji zdravíme.

 • Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať celému chirurgickému oddeleniu na čele s pánom primárom Robertom Doričkom za veľmi ľudský a ochotný prístup či už pri mojej hospitalizácii, resp. ambulantnej liečbe. Bolo pre mňa veľkou pomocou, že doktori či sestry oddelenia brali ohľad na špecifiká mojej zriedkavej choroby, a tak mi uľahčili celý priebeh liečby. Keďže nemôžem vymenovať všetkých, ktorí sa podieľali na zdravotnej starostlivosti o mňa, rád by som menovite spomenul aspoň pána doktora Pavla Olacha a pani doktorku Ivanu Varchoľakovú, ktorí vykonávali operačný zákrok. Vďaka ich profesionalite a precíznosti operácia dopadla tak dobre, že i napriek mojej chorobe, pri ktorej sa rany celkovo hoja dosť ťažko, niekedy i pár mesiacov, sa mi rana po operácii zahojila do pár týždňov. Samozrejme, chcem sa poďakovať i zdravotníckemu personálu z iných oddelení, ktorí boli prítomní pri operačnom zákroku.

  S pozdravom

  Michal Kravec

 • Vážený pán riaditeľ,
  dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie MUDr. Pavlovi Olachovi za profesionálny a dnes už málo vídaný ľudský prístup k pacientom.
  Minulý týždeň MUDr. Olach operoval pani Martu Kundrátovú s akútnym zápalom žlčníka.

  Pani Kundrátová i ja osobne vyjadrujeme našu vďaku MUDr. Olachovi, personálu na operačnom sále a v neposlednom rade i sestričkám chirurgického oddelenia za ich starostlivosť.

  O ľudskom prístupe MUDr. Olacha mi referovali aj iní pacienti.

  Týmto vyjadrujem MUDr. Olachovi osobné uznanie a hlboké poďakovanie za jeho kvalitné operačné schopnosti a hodnotný vzťah k pacientom.

  S prianím príjemného dňa,
  Martin Kundrát

 • Touto cestou chceme poďakovať skvelému, profesionálnemu a empatickému lekárovi MUDr. Róbertovi Copkovi, ktorý ošetroval našu dcéru Editu Forgáčovú.

  Vďaka nemu opadával strach z Edity a postupne aj z nás príbuzných, nakoľko sme zažili takýto jeho skvelý prístup, ktorý nám pomáhal k tomu, aby sme sa strachu o ňu zbavovali.

  Pán MUDr. Copko odborne zrealizoval revíziu hryzných rán v oblasti tváre – výrazných hryzných rán v oblasti nosa, pravého líca, hornej a dolnej pery našej dcére Edite po uhryznutí vlastným psom – vlčiakom.

  Vieme aká je práca lekára náročná, zvlášť na chirurgickom oddelení, a preto je obdivuhodné, že takýto lekár je pripravený v úplnej pohode zvládať rôzne prípady. Nie každý to dokáže, avšak pán doktor je skvelý príklad, že sa to dá až do takej miery, aby človek spolupracoval a nemyslel na strach a bolesť.

  Ďakujeme za jeho profesionálny prístup a odbornú prácu.

  Prajeme Vám, aby Vaša nemocnica mala lekárov, ktorí si budú brať príklad z takého prístupu a práve z takých ľudí, ako je MUDr. Róbert Copko.

  S pozdravom
  Forgáčová

 • Poďakovanie MUDr. Alene Rovňákovej, lekárke HTO

  Som už 7 rokov pacientkou MUDr. Rovňákovej Aleny s vážnou diagnózou. Aj touto cestou by som sa chcela jej poďakovať a vyjadriť uznanie jej práci.

  Venuje mojej diagnóze maximálnu pozornosť, množstvo času, keďže neustále musí konzultovať s hematológiou v Košiciach a okrem toho trpezlivo rieši aj ďalšie moje zdravotné problémy, ktorých neustále pribúda.

  Moje poďakovanie patrí aj sestričkám hematológie, ktoré sú tiež veľmi milé, šikovné a veľmi obetavé.

  Pacientka Magdaléna Macková.

 • Vážená pani primárka MUDr. Vasilová a celý kolektív novorodeneckého oddelenia,

  ubehlo už dvanásť rokov odvtedy, čo k vám na oddelenie priviezli z vranovskej nemocnice, moju čerstvo narodenú dcérku…

  Mala obojstranný zápal pľúc a môj strach o ňu bol neopísateľný. Vy, vaše kolegyne lekárky i zdravotné sestry ako perfektný, fundovaný a zohratý tím ,ste sa zaslúžili o to že moje počiatočné obavy sa pomaly rozplývali, že ste moju dcéru vyliečili a teda zachránili a po pre mňa nekonečných, jedenástich dňoch, som so svojím malým pokladom mohla odísť domov.

  Odvtedy si stále uvedomujem, koľko detičiek také šťastie nemalo a že je úžasné, že moju dcéru ste liečili práve vy. Často na vás všetkých myslím a síce, že na vašom oddelení pracovali a iste stále pracujú odborníci, ale zároveň s nesmierne ľudským a empatickým prístupom.

  Okrem mojej dcéry ste vtedy tak trochu liečili a povzbudzovali aj mňa. Lyduška má už dnes dvanásť rokov, je zdravá, krásna, šikovná, má nesmierne veľa záujmov a robí nám všetkým veľkú radosť. A ja si pri nej uvedomujem, že nebyť vás, možno by mi dnes ostali iba oči pre plač.

  A tiež cítim, že je na mieste aj dnes, keď sa deje vo svete toľko zla, keď umierajú aj u nás nevinní ľudia a žiaľ aj deti, poďakovať Vám, pani primárka a celému vášmu kolektívu za život mojej dcéry. 

  Slová, ktoré Vám teraz píšem, vo mne dozrievali už veľmi dlho a viem že ubehlo odvtedy veľa času, no hovorí sa, že na poďakovanie nikdy nie je neskoro, a teda prijmite to moje aspoň dnes. Vždy budem vďačná za to, čo ste pre moju dcéru a aj pre mňa urobili. Želám vám všetkým hlavne zdravie, veľa fyzických aj psychických síl a tiež vďačných a spokojných mamičiek…

  Ústretový a chápavý zdravotnícky personál, ktorý má svoju prácu rád a rozumie jej, tak ako to bolo u vás, totiž nie je samozrejmosťou. Nech je môj e-mail poďakovaním, ale aj povzbudením vo vašej náročnej práci, ktorú každý deň vykonávate…

  s úctou Silvia Kocáková s dcérou Lyduškou

 • Na infektologickej ambulancii som ošetrovaná prvýkrát. Od 5.2. sem chodím každý druhý deň, no s tak milým prístupom či pani doktorky, či sestričky som sa nestretla veľmi dávno. Kiež by sme sa stretli pri inej príležitosti. No „vďaka“ mojej chorobe som stretla príjemných ľudí, personál, pretože aj keď je lekár lekárom v prvom rade je človekom a to je v dnešnej dobe vzácne. Vďaka pani doktorka za prívetivé správanie a povzbudenie, nech ste aj naďalej tým človekom akým som vás spoznala.
  Úprimná vďaka, Vaša pacientka A. Sklinárová

 • Poďakovanie primárke a celému kolektívu detského oddelenia MUDr. Tatiane Mackovej od pacientky z Hronca, okres Brezno : „… Bola nám poskytnutá špičková starostlivosť, milý a ľudský prístup. Nikdy a nikde som sa nestretla s takým vynikajúcim prístupom a ochotou. Musím pochváliť aj upratovačky, sanitárky a kuchárky, ktoré sa starali o čistotu, stravu a naše pohodlie. Cítili sme sa ako doma,  celé oddelenie môžem hodnotiť na 1 s hviezdičkou. Ďakujem za všetko.“    Vďačná  pacientka .

 • Neurologickému oddeleniu ďakuje pani Firdová týmito slovami: „Vo svojom živote som ležala na internom oddelení  v nemocnici v Helsinkách vo Fínsku-2 týždne, na pľúcnom v Košiciach, na pôrodnici v Humennom  dvakrát, na pôrodnici v Bari v Taliansku jedenkrát  a na neurochirurgii v Scorane v Taliansku. Ešte nikdy a nikde som sa necítila tak úžasne ako u vás. Z personálu žiari pohoda a chuť do práce. Ani sa mi nechce ísť domov. Zo srdca ďakujem. Miriam Marini Firdová.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

(Required)

Všetky nemocnice