Služby

 • O ambulancii

  Pľúcna ambulancia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť – diagnostiku, liečbu, prevenciu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami dýchacieho systému.

  Vykonáva tiež konziliárne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia NsP Spišská Nová Ves.

 • Liečebné možnosti/výkony

  Spektrum výkonov na ambulancii:

  • komplexná diagnostická, liečebná, preventívna, a dispenzárna starostlivosť u pacientov s tbc pľúc a ostatnými ochoreniami respiračného systému
  • pneumologické konziliárne vyšetrenia
  • funkčné vyšetrenia pľúc – spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy,  difúzna kapacita pľúc
  • diagnostické a evakuačné pleurálne punkcie
  • inhalačná liečba – O2, bronchodilatanciá, mukolytiká
  • aplikácia MTX II