Pľúcna ambulancia

 • Krátke čakacie doby

 • Prijímame nových pacientov

 • Moderné priestory

Služby

 • O ambulancii

  Ambulancia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť – diagnostiku, liečbu, prevenciu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami dýchacieho systému.

  Viac...
 • Liečebné možnosti/výkony

  Ambulancia vykonáva pneumologické konziliárne vyšetrenia, funkčné vyšetrenia pľúc – spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy,  difúzna kapacita pľúc, …

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Zdenka Hrebíková
  lekárka

  Študovala na LF UPJŠ Košice, má atestácie v odbore interné lekárstvo a tuberkulóza a respiračné choroby.  Od roku 1996 pracovala na pneumologickom oddelení v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Od januára 2019 pracuje v nemocnici ako ambulantný pneumológ.

  Viac...
 • Linda Valkoššáková
  sestra

  Po absolvovaní špecializačného štúdia v odboroch funkčné vyšetrovacie metódy a endoskopické vyšetrovacie metódy na SZU v Bratislave pracovala ako sestra na pľúcnej a gastroenterologickej ambulancii.  Pôsobí ako sestra- špecialistka na pľúcnej ambulancii.

  Viac...

Kontakty

Nemocnica Spišská Nová Ves
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 232

Ordinačné hodiny
Pondelok:             07:30 – 14:30
Utorok:                  07:30 – 14:30
Streda:                  07:30 – 14:30
Štvrtok:                 07:30 – 14:30
Piatok:                  07:30 – 14:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30