Služby

 • Lôžková starostlivosť

  Oddelenie pediatrie poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života. Má 26 lôžok, izby sú jednoposteľové, s možnosťou hospitalizovania aj sprevádzajúcej osoby, dvojposteľové, a jedna izba je trojposteľová. Časť izieb je nadštandardných, sú vybavené navyše mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a chladničkou. Hospitalizácia sprevádzajúcej osoby v štandardnej izbe je pri deťoch do 3 rokov bezplatná.

  Súčasťou oddelenia je mliečna kuchynka, určená na prípravu umelej mliečnej výživy a príkrmov pre deti do 1 roka, herňa s TV, učebňa pre školopovinné deti, kde prebieha počas pracovných dní výučba s kvalifikovanou učiteľkou.

  Oddelenie poskytuje komplexnú ošetrovateľskú, diagnostickú i terapeutickú starostlivosť o pacientov vo všetkých medicínskych odboroch – detskej kardiológii, nefrológii, endokrinológii aj neurológii. V rámci centrálneho endoskopického pracoviska vyšetrujeme detských pacientov gastrofibroskopicky i rektoskopicky. Ročne je na oddelení hospitalizovaných okolo 1500 pacientov.

  V ošetrovateľskej starostlivosti sa na oddelení využíva metóda Ošetrovateľského procesu, ktorý výrazne zlepšil cielenú starostlivosť o pacienta. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti detskej neurológie, dermatológie, alergológie, klinickej psychológie.

  Detskí pacienti, ktorí vyžadujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť sú hospitalizovaní na pediatrickej JISke, ktorá je súčasťou Klastra OAMIS a URGENT, kde sú pre detských pacientov 3 intenzívne lôžka s kvalifikovaným personálom.

  Návštevné hodiny sú na oddelení denne od 15:00 do 18:00 hod.

  Informácie o zdravotnom stave službukonajúci lekári poskytnú denne, v čase od 15:00 do 16:00 hod.

 • Ambulantná starostlivosť
 • Praktické informácie

  POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

  Prosíme nezabudnite:

  • preukaz poistenca
  • hygienické potreby- mydlo, zubnú pastu a kefku, hrebeň, uterák
  • denný odev môže mať dieťa vlastné, pyžamo poskytujeme – dohodnite sa s personálom oddelenia
  • školské potreby pre školopovinné deti

  Prosíme nenechávajte svojim deťom

  • žiadne cennosti (šperky, neprimeranú finančnú hotovosť)
  • elektrické spotrebiče (predlžovacie šnúry, fén, varná kanvica…)
  • potraviny – hlavne tie, ktoré podliehajú skaze, pretože sú zdrojom infekcie, nie iba pre vaše dieťa, ale aj okolie, okrem toho Vaše dieťa môže mať diétu, o ktorej vás oboznámi ošetrujúca sestra
  • plyšové a iné hračky ohrozujúce bezpečnosť vášho dieťaťa a ostatných detí