Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

OZONOTERAPIA

Využite naše skúsenosti s touto výbornou alternatívnou liečbou diskogénnych a vertebrogénnych porúch. Ozonoterapiu vykonávame ako výbornú alternatívnu a bezpečnú liečbu diskogénnych a vertebrogénnych porúch u pacientov , ktorí vyčerpali možnosti ambulantnej liečby alebo neznášajú perorálnu liečbu vrátane liekovej alergie, prípadne si ďalšiu perorálnu liečbu neželajú, alebo nie sú schopní rehabilitácie pre algický stav.
Významným faktorom je i to, že sú mnohípacienti, relatívne indikovaní na chirurgickú liečbu, ale majú k operácii váhavý postoj, alebo ju odmietajú v tých prípadoch, kde benefit operácie po konzultácii s neurochirurgom je neistý.
OZONOTERAPIU VYKONÁVAME OD ROKU 2005 DVOMA SPÔSOBMI:

1. Intraforaminálne

  • zvyčajne pod CT navigáciou
  • MUDr. Koník Igor – rádiológ, MUDr. Kovács Ildikó
  • vykonáva sa na CT pracovisku,  prízemie NsP DS, a.s.

2. Paravertebrálne

  • MUDr. Vermes Andrej
  • vykonáva sa Neurologickom stacionári, II.poschodie NsP DS, a.s.

Dôležitá je i rehabilitácia a cvičenie po vykonanej terapii pre posilnenie funkcie stabilizačného systému chrbtice ( svaly, panvové dno). Úspešnosť našej liečby je porovnateľná s výsledkami na mnohých zahraničných pracoviskách a pohybuje sa od 75 – 80%. Úspešnosť liečby samozrejme závisí od stavu poškodenia chrbtice a veku pacienta.
Potvrdila sa i bezpečnosť tejto metódy, pričom sa nevyskytli žiadne závažné vedľajšie účinky,  liečbu pacienti tolerovali dobre.
Viac informácií na čísle: 031/5571 314
CT pracovisko: 031/5571235, 0918 710 099