Endoprotetika

Implantácia kĺbových náhrad – zásadné zlepšenie života, zmiernenie až odstránenie bolestí, zlepšenie pohyblivosti kĺbu a celkovej mobility pacienta.

 • používame najmodernejšie implantáty
 • venuje sa Vám skúsený tím lekárov a ostatných pracovníkov
 • po operácii ponúkame starostlivosť vyškoleného fyzioterapeuta
 • spolupracujeme pri evidencii implantátov so Slovenským artoplastickým registrom

 
 

Totálna endoprotéza - praktické informácie

Deň pred operáciou

 • posledným jedlom je večera
 • tekutiny je možné prijímať iba do polnoci
 • podávanie liekov ordinovaných lekárom
 • označenie operovanej končatiny lekárom

Deň operácie

 • pred operáciou úplne bez pitia, jedla, fajčenia (prípadné nedodržanie tohto zákazu je potrebné ihneď nahlásiť sestre)
 • odloženie šperkov, okuliarov, odstránenie laku na nechtoch,
 • vybratie zubných náhrad
 • odloženie načúvacích prístrojov
 • celková toaleta – dôkladné osprchovanie celého tela
 • prezlečenie sa do operačnej košele
 • podávanie ordinovaných liekov, vrátane dlhodobo užívaných liekov
 • naloženie bandáže na neoperovanú končatinu
 • odvoz na operačnú sálu

Pooperačná starostlivosť

 • liečba bolesti
 • napojenie na monitor: kontrola tlaku krvi, pulzu, dychu
 • sledovanie močenia, operačnej rany
 • sledovanie krvných strát
 • sledovanie prekrvenia, hybnosti, citlivosti operovanej končatiny
 • sledovanie správnej polohy operovanej končatiny
 • rehabilitácia

Edukácia pacienta po totálnej endoprotéze

Edukácia pacienta po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu:

 • ležať na rovnom a pevnom lôžku na neoperovanej strane, s pevným vankúšom medzi kolenami
 • sedieť na dostatočne vysokej a pevnej stoličke
 • v žiadnej polohe nedávať nohu cez nohu
 • na chôdzu používať pevnú obuv
 • nekúpať sa vo vani, používať sprchu
 • meniť pravidelne polohy – striedať chôdzu, sedenie, ležanie
 • dodržiavať životosprávu, regulovať hmotnosť
 • cvičiť

Edukácia pacienta po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu:

 • ležať na rovnom a pevnom lôžku
 • niekoľkokrát denne cvičiť stehenné svalstvo dvíhaním operovanej dolnej končatiny nad podložku a zohýnanie kolena
 • používať mäkkú obuv s elastickou podrážkou
 • nepreťažovať operovaný kolenný kĺb
 • prikladať studené obklady na operovaný kolenný kĺb

Odporúčania pre pacientov po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu

 • pravidelne vykonávať pohybové aktivity, vhodné sú nezáťažové rekreačné športy – bicyklovanie, plávanie, chôdza, turistika v nenáročnom teréne
 • nevhodné pohybové aktivity – beh, skákanie, tenis, loptové hry, atletika, hokej, jazdectvo
 • sledovať svoju hmotnosť
 • vyvarovať sa ťažkej fyzickej námahe
 • nedávať nohu cez nohu
 • nesedieť na nízkych stoličkách alebo kreslách

KONTROLY – po operácii umelej kĺbovej náhrady sú nevyhnutné pravidelné lekárske prehliadky u operatéra, minimálne 1x za 24 mesiacov
PREVENCIA – pri akejkoľvek infekcii (dýchacie cesty, močové infekcie, gynekologické zápaly, kožné infekcie,…) je nutné okamžité vyšetrenie a cielená liečba.

Kúpeľná liečba po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu

 • má nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacienta po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu
 • pacient má nárok na kúpeľnú liečbu plne hradenú jeho poisťovňou do roka od operačného zákroku
 • kúpele poskytujú široké spektrum liečebných, ale aj preventívnych pobytov, ktoré sú vhodným doplnkom po ukončení liečby
 • či sú kúpele vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár
 • kúpeľný návrh, ktorý vám vypíše lekár (špecialista alebo všeobecný lekár), doručíte so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave, do vašej zdravotnej poisťovne

Procedúry, ktoré pomáhajú po operácii

 • kinezioterapia
 • fyzikálna terapia
 • magnetoterapia
 • kryoterapia
 • hydrokinezioterapia
 • vírivý kúpeľ
 • fytoterapia
 • kneippov kúpeľ

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Objednávky na vyšetrenie
Pracovné dni 8:00 – 15:00 hod
0907 909 711, 056/641 6703, 056/641 6821

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám

(Required)
Rozhovor s MUDr. Martinom Žofčákom