ORTHOCENTER Dunajská streda

Ortopedické oddelenie v Nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda je špičkové pracovisko zamerané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu. Poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť v spolupráci s Fyziatricko-rehabilitačným oddelením a ambulanciami. Oddelenia zároveň zabezpečuje komplexnú starostlivosť o vrcholových športovcov.

 
 

Benefity

 • Dvojjazyčné pracovisko

  Na oddeleniach sa dohovoríte slovenským aj maďarským jazykom.

 • Komplexná starostlivosť o pacienta

  Pacient plynule prechádza starostlivosťou od prijatia, cez vyšetrenie, zákrok, až po rehabilitáciu.

 • Odborný tím špecialistov

  Vďaka odbornému tímu špecialistov, dokážeme komplexne pristupovať k diagnóze pacienta a efektívne urobiť zdravotnícky výkon, či terapiu.

 • Špičková ortopedická technika

  Pacienti sú operovaní odborníkmi, ktorí majú v rukách najmodernejšiu medicínsku techniku.

Služby

 • Ortopedické oddelenie

  Zameriava sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu.

  Viac...
 • Ortopedická ambulancia

  Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového aparátu.

  Viac...
 • Ako sa objednať?

  Jednoduché pokyny ako sa môžete objednať na vyšetrenie.

  Viac...
 • Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

  Poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pacientom s postihnutím pohybového aparátu.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

  Je predstaviteľom „novej vlny“ ortopédov na Slovensku vyrastajúcich pod vplyvom medicíny založenej na dôkazoch. Na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave promoval roku 2002.

  Viac...
 • MUDr. Mária Gašparová

  Pracuje na ortopedickom oddelení vo funkcií zástupcu primára. Venuje sa hlavne konzervatívnej a chirurgickej liečbe muskuloskeletálnych ochorení ruky a nohy.

  Viac...
 • Helena Máriková

  Je vedúca sestra ortopedického oddelenia. Zodpovedá za úroveň a kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení. Koordinuje činnosť tímu 9 sestier a pomocného personálu.

  Viac...
 • MUDr. Gabriel Kovács

  Pracuje na oddelení ako lekár s ukončenou špecializáciou v odbore ortopédia. Lekársku fakultu ukončil na UK v BA v roku 2009, následne pracoval do roku 2016 na 1.klinike úrazovej chirurgie ÚNB a SZU Nemocnice akademika L. Dérera.

 • MUDr. Adam Harajda

  Pracuje na oddelení od roku 2013 po ukončení lekárskej fakulty na ÚPJŠ Košice. Je zaradený do špecializačného štúdia v odbore ortopédia. Je aktívnym členom Klubu mladých ortopédov, podieľa sa na publikovaní vedeckých prác.

  Viac...
 • MUDr. Tomáš Újhelyi

  Pracuje na oddelení  od roku 2013 po absolvovaní lekárskej fakulty na UK Bratislava. Je zaradený do špecializačného štúdia v odbore ortopédia. Je aktívnym členom Klubu mladých ortopédov.

  Viac...
 • Mgr. Iveta Somogyvári

  Na oddelení ortopédie pracuje ako inštrumentárka a staničná sestra na operačnom trakte. Pri operáciách má na starosti asistenciu a prípravu inštrumentov.

 • Katarína Jakócsová

  Pôsobí ako manažérka dennej zmeny na ortopedickom oddelení. V prípade neprítomnosti zastupuje vedúcu sestru a dokumentačnú sestru. Stará sa o celkový chod oddelenia.

Virtuálna prehliadka

Kontakt

NEMOCNICA SVET ZDRAVIA DUNAJSKÁ STREDA

Ortopedické oddelenie
Veľkoblahovská 23,  929 01 Dunajská Streda
E-mailová adresa: orthocenter.ds@svetzdravia.com

Telefonický kontakt:

Ortopedické oddelenie: 031 / 5571 442
Ortopedická ambulancia: 031 / 5571 244, 0918 710 090
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: 031 / 5571 337

Návštevné hodiny

Pondelok – piatok:  7:30 – 13:30
Konzultácie primárom (len obj.pacienti): 6:00 – 7:30

Máte otázky? Napíšte nám