ONKOLOGICKÁ AMBULANCIA

Zabezpečuje komplexnú liečebno preventívnu starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami pacientov dospelého veku, okrem hematologických malignít. Indikuje a aplikuje chemoterapiu a biologickú liečbu. Taktiež podávame symptomatickú terapiu u pacientov terminálnom štádiu ochorenia. Taktiež vykonávame konziliárne onkologické vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici a preventívne okologické vyšetrenia. Realizujeme abdominálne a pleurálne punkcie u onkologických pacientov.

VÝKONY

  • odber biologického materiálu,
  • podávanie chemoterapie, biologickej liečby,
  • podávanie infúznej symptomatickej terapie,
  • abdominálne, pleurálne punkcie u onkologických pacientov,
  • konziliárne onkologické vyšetrenia,
  • preventívne onkologické prehliadky.

AMBULANTNÉ HODINY

Utorok, streda: 07:00 – 14:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n. o.
ul. Nová Nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Poloha: na prízemí budovy nemocnice (pavilón OAIM, laboratória), vchod i bezbariérový vchod z boku budovy

Personálne obsadenie

Lekári: MUDr. Alexandra Szabová
Sestra: Mgr.E.Griačová

Telefónne číslo

038 /  7473 317