Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Onkologické oddelenie

Personál onkologického oddelenia má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o onkologických pacientov. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Pod onkologické oddelenie patria aj onkologické ambulancie, ktoré ordinujú každý pracovný deň. Naši onkológovia spolupracujú s chirurgami a rádiológmi pri diagnostike a liečbe rakoviny prsníka.

Zároveň zabezpečujeme onkologickú starostlivosť o pacientov z regiónu Kráľovského Chlmca na vysunutej onkologickej ambulancii 2x v týždni, rovnako aj vo vysunutej onkologickej ambulancii vo Vranove nad Topľou.

Neoddeliteľnou súčasťou oddelenia je milý, odborne kvalifikovaný personál, s možnosťou komunikácie aj v maďarskom jazyku. Na oddelenie je zabezpečený bezbariérový prístup.

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti je pre nás prioritou, no nezabúdame na empatiu voči pacientovi, sledovanie a napĺňanie potrieb pacienta je pre nás jednou zo základných priorít, rovnako ako aj pocit bezpečia a komfortu počas hospitalizácie u nás.

Oddelenie spolupracuje s Ligou proti rakovine a pre pacientov onkologického oddelenia je k dispozícii v pravidelných termínoch psychológ.

Liečebné možnosti

Poskytujeme komplexnú onkologickú liečbu solídnych nádorov a lymfómov zahrňujúcu:

 • chemoterapiu,
 • kontinuálnu 24-hodinovú liečbu. Kontinuálna liečba je možná vďaka podkožným portom, ktoré sú implantované pacientom v spolupráci s našim chirurgickým oddelením,
 • imunoterapiu,
 • biologickú a hormonálnu liečbu podľa najnovších dostupných poznatkov na základe medzinárodných doporučení,
 • terapiu náhle zhoršeného stavu po chemoterapii (infúzna podporná liečba, rastové faktory, antiemetiká),
 • pleurálne a abdominálne punkcie,
 • ošetrenie centrálneho venózneho katétra, podkožného i.v. portu, PICC katétra,
 • podávanie krvných prípravkov,
 • podpornú liečbu ťažko chorých pacientov s nevyliečiteľnými zhubnými chorobami,
 • ošetrovateľskú starostlivosť o ťažko chorých pacientov.

Onkológia Trebišov

Onkologické ambulancie

Na ambulancii ambulantnej chemoterapie je pacientom aplikovaná komplexná onkologická liečba solídnych nádorov a lymfómov zahrňujúca chemoterapiu, biologickú a hormonálnu liečbu, bez potreby hospitalizácie, pod dohľadom kvalifikovaného personálu.

Pacienti môžu tento čas stráviť v príjemnom prostredí pozeraním televízie, prípadne rozhovorom s priateľmi a s rodinou.
V ambulancii tiež vykonávame:

 • kontrolu pacientov po chemoterapii
 • neodkladné riešenie ťažkostí pacientov spojené s podávaním liečby, prípadne pri zhoršení stavu
 • podávanie infúznej podpornej liečby akou je analgetická, antiemetická, rehydratačná
 • abdominálne punkcie
 • ošetrenie centrálneho venózneho katétra, podkožného i.v portu, PICC katétra
 • odbery biologického materiálu na vyšetrenie
 • príjem pacientov na oddelenie
 • dispenzárna starostlivosť po skončení onkologickej liečby

POKO ambulancia zabezpečuje preventívne vyšetrenia prsníkov ako aj následnú starostlivosť o pacientov s nezhubnými ochoreniami prsníkov. Zároveň poskytujeme dispenzárnu starostlivosť o všetkých onkologických pacientov.