Aktuality, Svet Zdravia, Galanta    12.02.2018

Oficiálna rozlúčka s riaditeľom galantskej nemocnice

Na konci januára 2018 prebehlo v priestoroch Neogotického kaštieľa v Galante, oficiálne rozlúčkové stretnutie s riaditeľom Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, Ing. Mariánom Haviernikom. Pán riaditeľ Haviernik nastúpil do galantskej nemocnice ako jej vrcholový manažér v lete 2015, s príchodom nového akcionára, Sveta zdravia. Nemocnica pod jeho vedením zažila doslovný reštart, nielen v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj v rámci ostatných služieb súvisiacich s hlavným predmetom jej činnosti. Projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať, alebo zahájiť ich existenciu sa ráta na desiatky.

 

Zavše nemožno nespomenúť fyzickú rekonštrukciu spoločných priestorov, od výťahov, cez podlahy, schodiská, komplexnú výmenu okien, až po toalety pre verejnosť. Komplexnej rekonštrukcie sa dočkali aj klinické pracoviská, Oddelenie rádiodiagnostiky, pôrodná sála, Oddelenie očnej jednodňovej chirurgie, časti operačného traktu, dôležité súčasti Oddelenia pediatrie a parciálne i mnohé iné pracoviská, ktorých rekonštrukcia nie je ešte ukončená. Obrodenie zažil aj úsek informačno-komunikačných technológií, ktorý posunul nemocnicu do 21. storočia. Nemocnica sa čoskoro dočká novej fasády na hlavnej budove a pokračovať bude aj komplexná rekonštrukcia klinických pracovísk, ktoré súvisia s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Na tento účel sa dokonca počas pôsobenia Ing. Mariána Haviernika v pozícii riaditeľa, podarilo získať aj nemalé finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, v objeme niekoľko miliónov eur, ktoré čakajú na preinvestovanie v prospech pacientov. Aj na základe uvedeného bol Ing. Mariánovi Haviernikovi udelený ďakovný list primátora mesta Galanta, ktorý mu odovzdal samotný pán primátor, Peter Paška.

Osobné stretnutie si nenechala ujsť približne päťdesiatka pozvaných hostí, najmä z radov vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení, či riaditeľstva, ako aj významní hostia z radov Hasičského a záchranného zboru SR, Policajného zboru SR či Mestskej polície v Galante, ktorí patria k úzkym spolupracovníkom nemocnice ako celku. Rozlúčka bola skutočne viac osobná, než trpká, pretože Ing. Marián Haviernik zastáva od 1. 2. 2018 pozíciu riaditeľa michalovskej nemocnice novej generácie, čo je mimoriadne náročný avšak úspešný projekt, nakoľko ide o úplne novú všeobecnú nemocnicu, postavenú „na zelenej lúke“, v ére samostatnosti Slovenskej republiky.

Pozíciu nového riaditeľa galantskej nemocnice zastáva od rovnakého obdobia Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA, ktorý je novou posilou Sveta zdravia. Obom pánom riaditeľom želáme množstvo profesionálnych i osobných úspechov, ktoré upevnia pozície oboch spomínaných nemocníc v rámci nášho zdravotníctva, v prospech všetkých pacientov i zdravotníckych pracovníkov.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 17.10.2018

Poznáme TOP 20 finalistov Florence roka 2018

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Florence roka 2018.

Aktuality 15.10.2018

Praktický nácvik postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

Problematika zavlečenia vysoko nebezpečnej nákazy a hrozba jej  šírenia je stále aktuálna. Na túto hrozbu musíme byť pripravení aj vo vranovskej nemocnici. Je dôležité, aby personál dokázal  diagnostikovať  pacienta s podozrením na ochorenie s vysoko nebezpečnou nákazou (ďalej len „VNN“) a zabezpečiť opatrenia. Z tohto dôvodu sa vo vranovskej nemocnici uskutočnilo cvičenie s praktickou ukážkou opatrení na zabránenie šírenia VNN.

Aktuality 15.10.2018

INEKO: Skokanom roka 2018 je galantská nemocnica

Verejnosť spoznala výsledky štvrtého ročníka hodnotenia slovenských nemocníc inštitútom INEKO. Nový rebríček bol zostavený podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO