Blog, Svet Zdravia, Humenné    02.03.2017

Odpredaj prebytočného majetku

 

Prešovské zdravotníctvo, a.s. ponúka na odpredaj prebytočný majetok – nehnuteľnosti evidované na Okresnom úrade Humenné, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2033 k.ú. Humenné

-Stavba so súp. č. 2838 – budova „Práčovňa NsP Humenné“
-Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/22 o výmere 137 m2
-Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/26 o výmere 554 m2
-Priľahlý pozemok – novovytvorená parcela reg. C č. 3362/52 o výmere 457 m2
 
Ponuky na odkúpenie je možné zasielať poštou na adresu Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné alebo emailom na sekretariat.he@svetzdravia.com v termíne do 13.3.2017.
Bližšie informácie na tel. c. +421 57/770 62 31
 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 23.02.2018

Schôdza spolku lekárov

22. februára 2018 sa konala vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov SLS v Michalovciach. Program pripravilo tentokrát urologické oddelenie pod vedením primára MUDr. Juraja Drába.

Aktuality 23.02.2018

Termíny PFP na pôrod

Termíny prípravy rodičky a manžela /partnera, inej blízkej osoby/ na pôrod v mesiaci marec.

Aktuality 22.02.2018

Pozvánka na diskusné fórum

Srdečne Vás pozývame na diskusné fórum na tému funkcie tukového tkaniva - tukové tkanivo ako endokrinný orgán.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO