Urgentný príjem Trebišov

Pracovisko urgentného príjmu nemocnice poskytuje nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s kvalifikovaným tímom lekárov a sestier rôznych špecializácií.

 
 

Prečo si vybrať urgentný príjem v nemocnici Trebišov

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem je pracoviskom s nepretržitou činnosťou, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 • Multiodborový tím špecialistov

  Komplexná neodkladná starostlivosť o pacientov je poskytovaná odborným tímom rôznych špecializácií, čo prispieva k rýchlejšiemu a presnejšiemu stanoveniu diagnózy.

 • Triedenie pacientov (triáž)

  Kategorizácia pacientov na základe zhodnotenia ich zdravotného stavu.

 • Nadštandardné vybavenie

  Kvalitné prístrojové aj priestorové vybavenie je benefitom pre pacientov.

Urgentný príjem

V priestoroch urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 4-mi lôžkami, vyšetrovne pre pacientov s internýámi, chirurgickými a traumatologickými ochoreniami, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room (t. j. miestnosť na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov).

Vaše zdravie a spokojnosť je pre nás prioritou, a preto veríme, že nový spôsob a organizácia poskytovanej starostlivosti prispejú k skvalitneniu našich služieb a starostlivosti o vás.

Triedenie pacientov

Triedenie pacientov, tzv. triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

Zaškolený triážny pracovník zhodnotí ťažkosti pacienta, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií zatriedi pacienta do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti Vášho stavu.

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj predbežným časom do ošetrenia. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že život nie je ohrozený a preto je pacient k ošetreniu zavolaný hneď, ako to je možné.

O vaše zdravie sa stará

 • MUDr. Marek Kozáček

  primár urgentného príjmu

 • Bc. Magdaléna Kmeťová

  vedúca sestra urgentného príjmu

Praktické info

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Trebišov
Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Telefonický kontakt: +421 (0) 566660162