Urgentný príjem Rožňava

 
 

Prečo si vybrať urgentný príjem v Rožňave

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem je pracoviskom s nepretržitou činnosťou, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 • Multiodborový tím špecialistov

  Komplexná neodkladná starostlivosť o pacientov je poskytovaná odborným tímom rôznych špecializácií, čo prispieva k rýchlejšiemu a presnejšiemu stanoveniu diagnózy.

 • Triedenie pacientov (triáž)

  Kategorizácia pacientov na základe zhodnotenia ich zdravotného stavu.

 • Nadštandardné vybavenie

  Kvalitné prístrojové aj priestorové vybavenie je benefitom pre pacientov.

Urgentný príjem

Pracovisko urgentného príjmu nemocnice poskytuje nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s kvalifikovaným tímom lekárov a sestier rôznych špecializácií.

V priestoroch urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 6  lôžkami a izolačná miestnosť s filtrom na jedno lôžko. Ďalej sa nachádzajú vyšetrovne pre pacientov s internými, chirurgickými, traumatologickými a neurologickými ochoreniami, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room (t.j. miestnosť vybavená ako zákroková sála, kde je možné vykonávať malé chirurgické zákroky, alebo život zachraňujúce výkony.)

Vaše zdravie a spokojnosť je pre nás prioritou, a preto veríme, že nový spôsob a organizácia poskytovanej starostlivosti prispejú k skvalitneniu našich služieb a starostlivosti o vás.

Triedenie pacientov

Triedenie pacientov, tzv. triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

Zaškolený triážny pracovník zhodnotí Vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií Vás zatriedi do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti Vášho stavu.

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj predbežným časom do ošetrenia. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že život nie je ohrozený a preto je pacient k ošetreniu zavolaný hneď, ako to je možné.

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Kopecký Petr Urgentný príjem, Nemocnica Rožňava primár urgentného príjmu

PhDr. Mlynáriková Judita, MPH Urgentný príjem, Nemocnica Rožňava vedúca sestra urgentného príjmu

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1, 048 01  Rožňava

Telefonický kontakt: 058/777 (+ klapka)

Vedúca sestra: klapka 1150
Sestry: klapka 1146
Chirurgická ambulancia: klapka 1149
Ambulancia vnútorného lekárstva: klapka 1147
Neurologická ambulancia: klapka 1148
Sanitár: +421 907 429 939
Popisovňa: klapka 1151