TRANSFUZIOLÓGIA

Nemocnica Michalovce

Odbery

 • Utorok 07:00 - 10:00
 • Štvrtok 07:00 - 10:00
 • Piatok 07:00 - 10:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 56641 6916

Primár: 056/641 6920
Lekári: 056/641 6921
Vedúca sestra: 056/641 6919
Odbery: 056/641 6918
Hematologická ambulancia: 056/641 6917

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilónu C v areáli nemocnice.

O oddelení

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 Zabezpečuje:

 • získavanie bezpríspevkových dobrovoľných darcov krvi ( BDDK)
 • vyšetrovanie, spracovanie odobratej krvi  a jej skladovanie
 • hemoterapiu pre potreby NsP
 • liečebnú plazmaferézu

Vrámci laboratórnej činnosti realizuje:

 •  vyšetrenie krvných skupín
 • imunohematologické vyšetrenia
 • testy kompatibility transfúznych liekov
 • hematologické vyšetrenia
 • morfologické vyšetrenie periférnej krvi a aspirátu kostnej drene vrátane špeciálnych
 • cytochemických vyšetrení
 • špeciálne hematologické vyšetrenia

 

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Mrázová Ingrid TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Linková Margita TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Očovská Mária TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Tomášová Marta TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce vedúca laborantka