TRANSFUZIOLÓGIA

Nemocnica Michalovce

Odbery

 • Utorok 07:00 - 10:00
 • Štvrtok 07:00 - 10:00
 • Piatok 07:00 - 10:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 377

Primár: 056  6416  361
Lekári: 056  6416  337
Vedúca laborantka: 056  6416  332
Laborantky: 056  6416  377
Hematologická ambulancia (C201): 056  6416  285

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí  pavilónu C v areáli nemocnice.

O oddelení

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 Zabezpečuje:

 • získavanie bezpríspevkových dobrovoľných darcov krvi ( BDDK)
 • vyšetrovanie, spracovanie odobratej krvi  a jej skladovanie
 • hemoterapiu pre potreby NsP
 • liečebnú plazmaferézu

Vrámci laboratórnej činnosti realizuje:

 •  vyšetrenie krvných skupín
 • imunohematologické vyšetrenia
 • testy kompatibility transfúznych liekov
 • hematologické vyšetrenia
 • morfologické vyšetrenie periférnej krvi a aspirátu kostnej drene vrátane špeciálnych
 • cytochemických vyšetrení
 • špeciálne hematologické vyšetrenia

 

Personálne obsadenie

MUDr. Mrázová Ingrid TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Linková Margita TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Očovská Mária TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Tomášová Marta TRANSFUZIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce vedúca laborantka