Transfuziológia

Nemocnica Topoľčany

Darovanie krvi

 • Streda 06:30 - 09:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 470 – v stredu, +421 38 / 38 24 352 – v ostatných dňoch

Oddelenie sa nachádza v objekte nemocnice na Pavlovovej ulici, v budove bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (hneď pri vrátnici).

O oddelení

Transfúziologické oddelenie je pracoviskom, v ktorom sa pripravujú (vyrábajú) transfúzne lieky z krvi darcov.

Súčasťou prípravy transfúznych liekov je vyšetrenie darcov krvi, odber ľudskej krvi, skúšanie ľudskej krvi, jej spracovanie, uchovávanie a distribúcia.

KEDY MÔŽETE DAROVAŤ KRV

 • každá streda
 • ďalšie odbery je možné vykonať podľa aktuálnych požiadaviek na transfúzne lieky určitej krvnej skupiny, prípadne cielene pre konkrétneho pacienta. Svoje návrhy a pripomienky nám môžete zaslať aj na e-mail: transfuzka@nsptopolcany.sk

NA NAŠOM ODDELENÍ VYKONÁVAME

 • prípravu troch druhov transfúznych liekov z krvi darcov – zmrazenú čerstvú plazmu a erytrocyty (červené krvinky) bez Buffy Coatu a erytrocyty deleukotizované
 • odbery krvi pre autológne transfúzie (t.j. darca sám sebe – napr. pred plánovanou operáciou)
 • uchovávanie a distribúciu pripravených transfúznych liekov

SÚČASŤOU PRÁCE TRANSFÚZIOLOGICKÉHO ODDELENIA JE TIEŽ

 • nábor darcov krvi
 • evidencia darcov krvi
 • lekárske vyšetrenia darcov krvi
 • odber krvi od bezpríspevkových darcov
 • vyšetrenie darovanej krvi
 • spolupráca s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v oblasti darcovstva krvi

INFORMÁCIE O DAROVANÍ KRVI

 • darovanie krvi je vysoko humánny čin. Vaša darovaná krv môže zachrániť život človeka po úraze, autonehode, pri pôrode, ťažkých operáciách a pod.
 • darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov. Muži 1 x za 3 mesiace ( 4x do roka), ženy 1 x za 4 mesiace ( 3 x do roka). Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) a kartu poistenca. U evidovaných darcov je potrebný preukaz darcu.
 • každý darca je pred odberom podrobený lekárskemu vyšetreniu a vyplní dotazník darcu
 • osobné údaje darcu ako aj výsledky vyšetrení sú lekárskym tajomstvom a prístup k nim majú len oprávnené osoby
 • krv darcu je vyšetrená na ochorenie: hepatitída (žltačka) typu B a C, syfilis, AIDS. Ďalej je vyšetrený krvný obraz vrátane krvnej skupiny.
 • v prípade zistenia pozitivity na niektoré z uvedených ochorení je darca okamžite informovaný
 • večer pred odberom neodporúčame jesť mastné jedlá, fajčiť a piť alkoholické nápoje. Tiež nie je vhodné prísť darovať krv po ťažkej fyzickej námahe (vrátane tréningu, posilňovne..).
 • V deň odberu jedzte pečivo, sušienky a vypite dostatok tekutín. V žiadnom prípade nehladujte!
 • odber krvi trvá cca 10 minút. Množstvo odobratej krvi (450 ml) je pre darcu neškodné.
 • pri darovaní krvi sa používa jednorazový sterilný materiál, takže je vylúčená možnosť nákazy darcu
 • celý proces darovania krvi, jej vyšetrenia, prípravy a uchovávania transfúznych liekov sa vykonáva podľa stanovených noriem a podľa zásad Správnej praxe prípravy transfúznych liekov
 • v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa kedykoľvek obráťte na lekára alebo ostatných pracovníkov transfúziologického oddelenia

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Dušan Remeň Transfuziológia, Nemocnica Topoľčany primár

Dana Halíčková Transfuziológia, Nemocnica Topoľčany vedúca laborantka