Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Hematológia a transfuziológia Topoľčany

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor skladajúci sa z časti klinickej, laboratórnej a výrobnej. Odbor hematológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou a liečbou ochorení krvi a krvotvorných organov a ich laboratórnou diagnostikou. Odbor transfuziológie sa zaoberá darcovstvom krvi, odberom krvi od darcov, výrobou krvných derivátov, diagnostikou, indikáciou a racionálnym využitím krvi.

 
 

Prečo si vybrať hematológiu a transfuziológiu v Topoľčanoch

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

O oddelení

Transfúziologické oddelenie je pracoviskom, v ktorom sa pripravujú (vyrábajú) transfúzne lieky z krvi darcov.

Súčasťou prípravy transfúznych liekov je vyšetrenie darcov krvi, odber ľudskej krvi, skúšanie ľudskej krvi, jej spracovanie, uchovávanie a distribúcia.

KEDY MÔŽETE DAROVAŤ KRV

 • každá streda
 • ďalšie odbery je možné vykonať podľa aktuálnych požiadaviek na transfúzne lieky určitej krvnej skupiny, prípadne cielene pre konkrétneho pacienta. Svoje návrhy a pripomienky nám môžete zaslať aj na e-mail: transfuzka@nsptopolcany.sk

NA NAŠOM ODDELENÍ VYKONÁVAME

 • prípravu troch druhov transfúznych liekov z krvi darcov – zmrazenú čerstvú plazmu a erytrocyty (červené krvinky) bez Buffy Coatu a erytrocyty deleukotizované
 • odbery krvi pre autológne transfúzie (t.j. darca sám sebe – napr. pred plánovanou operáciou)
 • uchovávanie a distribúciu pripravených transfúznych liekov

SÚČASŤOU PRÁCE TRANSFÚZIOLOGICKÉHO ODDELENIA JE TIEŽ

 • nábor darcov krvi
 • evidencia darcov krvi
 • lekárske vyšetrenia darcov krvi
 • odber krvi od bezpríspevkových darcov
 • vyšetrenie darovanej krvi
 • spolupráca s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v oblasti darcovstva krvi

INFORMÁCIE O DAROVANÍ KRVI

 • darovanie krvi je vysoko humánny čin. Vaša darovaná krv môže zachrániť život človeka po úraze, autonehode, pri pôrode, ťažkých operáciách a pod.
 • darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov. Muži 1 x za 3 mesiace ( 4x do roka), ženy 1 x za 4 mesiace ( 3 x do roka). Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) a kartu poistenca. U evidovaných darcov je potrebný preukaz darcu.
 • každý darca je pred odberom podrobený lekárskemu vyšetreniu a vyplní dotazník darcu
 • osobné údaje darcu ako aj výsledky vyšetrení sú lekárskym tajomstvom a prístup k nim majú len oprávnené osoby
 • krv darcu je vyšetrená na ochorenie: hepatitída (žltačka) typu B a C, syfilis, AIDS. Ďalej je vyšetrený krvný obraz vrátane krvnej skupiny.
 • v prípade zistenia pozitivity na niektoré z uvedených ochorení je darca okamžite informovaný
 • večer pred odberom neodporúčame jesť mastné jedlá, fajčiť a piť alkoholické nápoje. Tiež nie je vhodné prísť darovať krv po ťažkej fyzickej námahe (vrátane tréningu, posilňovne..).
 • V deň odberu jedzte pečivo, sušienky a vypite dostatok tekutín. V žiadnom prípade nehladujte!
 • odber krvi trvá cca 10 minút. Množstvo odobratej krvi (450 ml) je pre darcu neškodné.
 • pri darovaní krvi sa používa jednorazový sterilný materiál, takže je vylúčená možnosť nákazy darcu
 • celý proces darovania krvi, jej vyšetrenia, prípravy a uchovávania transfúznych liekov sa vykonáva podľa stanovených noriem a podľa zásad Správnej praxe prípravy transfúznych liekov
 • v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa kedykoľvek obráťte na lekára alebo ostatných pracovníkov transfúziologického oddelenia

Náš tím hematológie a transfuziológie Topoľčany

MUDr. Dušan Remeň Transfuziológia, Nemocnica Topoľčany primár

Dana Halíčková Transfuziológia, Nemocnica Topoľčany vedúca laborantka

Praktické rady

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

DAROVANIE KRVI
Streda 06:30 – 09:00

+421 38 / 38 24 470 – streda

+421 38 / 38 24 352 – ostatné dni

Oddelenie sa nachádza v objekte nemocnice na Pavlovovej ulici, v budove bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (hneď pri vrátnici).