Rádiologické oddelenie (RDG)

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 211

Pracovisko je situované na 1.poschodí v pavilóne D zdravotníckeho zariadenia. Vstup je riešený cez spoločné vstupné a komunikačné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom rampy a výťahu.

O oddelení

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Do ambulantnej starostlivosti RDG oddelenia odporúča pacientov ich praktický lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár. Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický záver, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i lieková anamnéza.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Rádiodiagnostické oddelenie vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

 • rádiologické výkony skeletu

Špecifikovanie činnosti – druhy výkonov:

 • špeciálna projekcia časti čeľuste alebo sánky,
 • lebka prehľadne v dvoch rovinách,
 • paranazálne dutiny,
 • časti lebky v špeciálnych projekciách,
 • kostený thorax v jednej rovine,
 • kostený thorax v dvoch rovinách,
 • končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách,
 • časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách,
 • časti skeletu v jednej rovine,
 • štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP prípadne PA projekcii,
 • základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) – dvojrovinné,
 • štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu,
 • štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii.

Personálne oddelenie

Imriš Slavomír Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Banská Štiavnica vedúci rádiologický technik