Rádiologické oddelenie

Nemocnica Partizánske

RDG pracoviská

  • Pondelok 07:00 - 14:00
  • Utorok 07:00 - 14:00
  • Streda 07:00 - 14:00
  • Štvrtok 07:00 - 14:00
  • Piatok 07:00 - 14:00

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Ul.Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

+421 (0) 38 7492 201

Príjem vyšetrenia - RDG evidencia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

O oddelení

RDG oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

RDG oddelenie tvoria  CT pracovisko, 2x skiagrafické pracoviská, 2x sonografické pracoviská a denzitometrické pracovisko.
Realizujeme projekcie skeletu, snímky pľúc a brucha a intravenóznu vylučovaciu urografiu.

Pracovisko CT realizuje štandardné vyšetrenia mozgu, tvárového skeletu, očí, uší, PND, krku, pľúc, HRCT pľúc, brucha a malej panvy pomocou počítačovej tomografie. Taktiež uskutočňuje CT enteroklýzu a CT irigo. V súčastnosti vykonávame na tomto oddelení aj ozónoterapiu. USG pracovisko poskytuje ultrasonografické vyšetrenia brucha, krku,  ciev,  vyšetrenia detských pacientov.

Oddelenie od r. 2014 prešlo z konvenčnej  rádiológie na digitalizovanú so systémom archivácie a komunikácie /PACS/.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Matejovičová Eva Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske primár

MUDr. Hergel Milan Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Podolák Ľubomír Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Turcerová Mária Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

Rešetková Marta Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske vedúca sestra