Rádiologické oddelenie

Oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu.

  • Profesionálny prístup odborného personálu

  • Kvalitné prístrojové vybavenie

  • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

Diagnostické výkony

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

  • CT

  • Skiagrafia

  • Sononografia

  • Denzitometria

O oddelení

RDG oddelenie tvoria  CT pracovisko, 2 skiagrafické pracoviská, 1 sonografické pracoviská a 1 denzitometrické pracovisko.

Oddelenie od roku 2014 prešlo z konvenčnej  rádiológie na digitalizovanú so systémom archivácie a komunikácie cez PACS, možnosť preposielať vyšetrenia na externé pracoviská cez T3C konzolu.

Realizujeme RTG vyšetrenia skeletu, pľúc, brucha a intravenóznu vylučovaciu urografiu. Pracovisko CT realizuje štandardné vyšetrenia mozgu, tvárového skeletu, očí, uší, PND, krku, pľúc, HRCT pľúc, brucha a malej panvy pomocou počítačovej tomografie. Taktiež uskutočňuje CT enteroklýzu a CT irigo. V marci 2019 sa začali robiť angiografie intra a extra kraniálných ciev, taktiež angiografie dolných končatín.

V súčastnosti vykonávame na tomto oddelení aj ozónoterapiu.

USG pracovisko poskytuje ultrasonografické vyšetrenia brucha, krku,  ciev, screeningové vyšetrenie novorodencov, sonografické vyšetrenie dospelých a detských pacientov. Od septembra 2018 sa vykonávajú intervencie pod sono kontrolou- biopsie a drenáže.

Asistujeme pri operačných výkonoch počas operácii. Snímkujeme pacientov s mobilným rtg prístrojom na OMIS. Dostupnosť vyšetrení je zabezpečená 24 hodín. Po pracovnej dobe je zabezpečená prevádzka RTG technikmi formou služby a lekármi formou príslužby.

Náš tím špecialistov

MUDr. Matejovičová Eva Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske primár

MUDr. Hergel Milan Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Podolák Ľubomír Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Turcerová Mária Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

Rešetková Marta Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske vedúca sestra

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Partizánske

Ul.Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 38 747 3286 – evidencia pacientov

Príjem vyšetrenia – RDG evidencia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

+421 (0) 38 747 3390 – evidencia pacientov CT

Príjem vyšetrenia – CT evidencia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (B pavilón).