Rádiologické oddelenie Partizánske

Oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy alebo pre kontrolu liečebného procesu.

 • Profesionálny prístup odborného personálu

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

Diagnostické výkony

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

 • CT

 • Skiagrafia

 • Sonografia

 • Denzitometria

O oddelení

RDG oddelenie tvoria  CT pracovisko, 2 skiagrafické pracoviská, 1 sonografické pracoviská a 1 denzitometrické pracovisko.

Oddelenie od roku 2014 prešlo z konvenčnej  rádiológie na digitalizovanú so systémom archivácie a komunikácie cez PACS, možnosť preposielať vyšetrenia na externé pracoviská cez T3C konzolu.

Realizujeme RTG vyšetrenia skeletu, pľúc, brucha a intravenóznu vylučovaciu urografiu. Pracovisko CT realizuje štandardné vyšetrenia mozgu, tvárového skeletu, očí, uší, PND, krku, pľúc, HRCT pľúc, brucha a malej panvy pomocou počítačovej tomografie. Taktiež uskutočňuje CT enteroklýzu a CT irigo. V marci 2019 sa začali robiť angiografie intra a extra kraniálných ciev, taktiež angiografie dolných končatín.

V súčastnosti vykonávame na tomto oddelení aj ozónoterapiu.

USG pracovisko poskytuje ultrasonografické vyšetrenia brucha, krku,  ciev, screeningové vyšetrenie novorodencov, sonografické vyšetrenie dospelých a detských pacientov. Od septembra 2018 sa vykonávajú intervencie pod sono kontrolou- biopsie a drenáže.

Asistujeme pri operačných výkonoch počas operácii. Snímkujeme pacientov s mobilným rtg prístrojom na OMIS. Dostupnosť vyšetrení je zabezpečená 24 hodín. Po pracovnej dobe je zabezpečená prevádzka RTG technikmi formou služby a lekármi formou príslužby.

SONOGRAFIA Partizánske

Hitachi Aloka Arietta 60  – USG prístroj vyššej triedy

K zobrazovacím metódam patrí na Rádiologickom oddelení v nemocnici Partizánske aj ultrasonografia, ktorá sa v našej nemocnici doteraz vykonávala na prístrojoch strednej triedy.

V záujme zvýšenia kvality vyšetrení sme pristúpili k zaobstaraniu  USG prístroja vyššej triedy s kvalitnými sondami troch typov, ktoré umožňujú vysokokvalitné rozlíšenie hlbokých štruktúr, čo nebolo možné u doterajších zariadení. Prístroj je tiež osadený sondou s vysokofrekvenčným rozsahom, ktorá umožňuje detailne rozlíšenie povrchových tkanív.

Tretia sonda sa používa na vyšetrovanie cievnych štruktúr s použitím farebného mapovania prietoku a jeho dopplerovským záznamom. Umožňuje vynikajúce zobrazenie a mapovanie prietoku aj v hlboko uložených cievach.

Kúpou USG prístroja vyššej triedy sme posunuli možnosti vyšetrenia ciev a diagnostiky cievnych ochorení na kvalitatívne vyššiu úroveň.

S uvedenými vyšetreniami môžeme promptne zabezpečiť liečbu na špecializovaných pracoviskách.

Náš tím špecialistov a lekárov rádiologického oddelenia

 • MUDr. Matejovičová Eva

  Primár oddelenia

  Viac...
 • Rešetková Marta

  Rádiologický technik (vedúci) so špecializáciou

  Viac...
 • MUDr. Hergel Milan

  Lekár (špecialista)

  Viac...
 • Andrii Martyn

  Lekár

  Viac...

MUDr. Podolák Ľubomír Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Turcerová Mária Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske lekár

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Partizánske

Ul.Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 38 747 3286 – evidencia pacientov

Príjem vyšetrenia – RDG evidencia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

+421 (0) 38 747 3390 – evidencia pacientov CT

Príjem vyšetrenia – CT evidencia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (B pavilón).