Rádiologické oddelenie

Mammacentrum sv. Agáty

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 17:00
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica

+421 (0) 48 420 4911

O oddelení

Pracuje na princípe integrovanej diagnostiky. Lekár – mammodiagnostik po vyšetrení navrhne sled ďalších vyšetrení potrebných k odhaleniu choroby. Oddelenie je vybavené modernou technikou k odhaľovaniu patologických ložísk v prsníku so špeciálnym zameraním na nehmatné nádory do veľkosti niekoľko mm.

PREHĽAD DIAGNOSTICKÝCH VÝKONOV

 • digitálna mamografia – screeningová a diagnostická
 • ultrasonografia (vrátane peroperačnej sonografie nádorov )
 • tenkoihlová (FNAC) biopsia
 • hruboihlová (core-cut) biopsia
 • duktografia
 • vákuová mammotómia
 • zavádzanie lokalizátorov k nehmatným léziám

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

 • Digitálny mammograf LORAD SELENIA – HOLOGIC
 • UZ prístroj EZU-MT 26 – S1 – HITACHI
 • Digitálny bioptický stôl LORAD MULTICARE PLATINUM – HOLOGIC
 • Mammotóm ATEC Pearl /breast biopsy and excision system/

Rádiodiagnostické oddelenie i celá nemocnica je vybavená systémom, ktorý umožňuje správu, prenos a archiváciu digitálnej obrazovej dokumentácie (tzv. PACS).

Náš tím

MUDr. Beerová Marcela Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty Rádiológ primár

MUDr. Holbayová Ingrid Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty lekár

MUDr. Bieliková Alexandra Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty lekár

Valachová Jana Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra

Dudášová Adriana Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra

Bc. Trnková Ivana Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra

Bc. Vrbovská Anna Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty vedúci rádiologický technik