Rádiologické oddelenie

Mammacentrum sv. Agáty

Ordinačné hodiny

Kontakt

Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica

+421 (0) 48 420 4911

Personálne obsadenie

MUDr. Holbayová Ingrid Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty lekár

MUDr. Bieliková Alexandra Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty lekár

MUDr. Beerová Marcela Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty lekár

Dudášová Adriana Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra

Bc. Trnková Ivana Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra

Bc. Vrbovská Anna Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty vedúci rádiologický technik

Bartošová Anna Rádiologické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty vedúci rádiologický technik