Rádiodiagnostické oddelenie

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 438

O oddelení

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice.

U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Do ambulantnej starostlivosti RDG oddelenia odporúča pacientov ich praktický lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár. Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický záver, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i lieková anamnéza.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie v odbore rádiológia vykonáva široké spektrum diagnostických a intervenčných výkonov s využitím metód diagnostického zobrazovania. Rozsah činností oddelenia vychádza z potrieb samotnej nemocnice, ale aj z potrieb širokého spádu podľa dostupnosti výkonov. Oddelenie je vybavené modernou diagnostickou technikou s digitalizovanými výstupmi pre archivovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej miery znižovať zdravotné riziká ožiarenia a v neposlednom rade skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát (systém PACS).

Ordinačné hodiny

Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje ambulantné služby počas pracovných dní  v pracovnom čase od 7:00 hod. do 14:00 hod s obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 12:30 hod.

Pracovná pohotovosť je na pracovisku od 15:30 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Dni pracovného pokoja a sviatky sú zabezpečené pracovnou pohotovosťou na pracovisku v čase od 7:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Jednotlivé pracoviská rádiodiagnostického oddelenia poskytujú nasledovné služby počas pracovných dní.

Objednávanie pacientov

Na RDG vyšetrenia (SONO, CT, RTG, MAMOGRAFIAsa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 7:00 – 13:00 hod. na tel. čísle recepcie nemocnice 045/6709 122, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť.

Vo vyhradenom čase v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:30 hod. je k dispozícii tel. číslo recepcie RDG pracoviska 045/6709 438.

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase: 7:00 – 15:30 hod..

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

RDG je umiestnené na prízemí Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov.  Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre CT, RDG I., RDG II., SONO I., SONO II., recepcia.

Pracovisko Mamografie je umiestnené v budove polikliniky Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom na 4. poschodí.

Telefonický kontakt

primár 045/6709 429
vedúci rádiologický technik 045/6709 428
CT pracovisko 045/6709 428
SONO I. 045/6709 431
SONO II. 045/6709 437
RTG I. 045/6709 432
RTG II. 045/6709 433
Recepcia RDG pracoviska 045/6709 438
Mamografické pracovisko –
recepcia (budova polikliniky IV. posch.)
045/6709 438
045/6709 122

Personálne obsadenie

MUDr. Kemka Slavomír Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr. Kubovčík Bohuslav Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kotorová Beata Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Mullerová Viera Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Imriš Slavomír Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúci rádiologický technik