Rádiologické oddelenie

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 14:00
 • Utorok 07:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 14:00
 • Sobota pohotovostná služba RDG - 24 hodín
 • Nedeľa pohotovostná služba RDG - 24 hodín
 • RDG, USG a CT príslužba lekára a rádiologického technika od 15:00-07:00 -

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 287, +421 38 / 38 24 284 - Rádiológia, +421 38 / 38 24 269 – CT pracovisko

1. poschodie - RDG oddelenie. Prízemie - CT pracovisko
Detašované RDG pracovisko – Poliklinika, 1. poschodie.

O oddelení

MEDICÍNSKE VÝKONY

Rontgenove vyšetrenia:

 • bežné skiagrafie – hrudníka, brucha, skeletu
 • kontrastné skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia zažívacieho traktu
 • i.v.urografie
 • peroperačné a pooperačné skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia (cholangiografie, fistulografie, …)
 • špecializované intrartikulárne výkony pod rtg kontrolou

Ultrasonografické vyšetrenia  ( 1. poschodie)

 • povrchové a hlboké štruktúry celého tela
 • orgány dutiny brušnej a malej panvy, lymfatické uzliny, štítna žľaza, slinné žľazy, svaly a šľachy,
 • vyšetrenie hlbokého venózneho systému
 • gastroezofageálny reflux u detí
 • detské koxy
 • aspiračné terapeutické a diagnostické punkcie

CT vyšetrenia:

 • hlavy a mozgu
 • krku
 • hrudníka
 • brucha
 • malej panvy
 • svalov a kostry
 • chrbtice
 • CT angiografie aorty, pľúcnice
 • CT angiografie dolných a horných  končatín
 • CT kolonoskopie
 • CT enterografia

Mamodiagnostika:

 • Digitálna  mamografia
 • Ultrazvukové – mamosonografia
 • Intervenčné výkony
  •  Core – cut biopsie prsníkov pod USG kontrolou
  •  Aspiračné terapeutické a diagnostické punkcie
  •  Predoperačné lokalizácie

ŠPECIALIZOVANÉ VÝKONY

Uvádzame Core-cut biopsie prsníkov, predoperačné lokalizácie, CT angiografie, CT virtuálne kolonoskopie a CT enterografie, nakoľko tieto vyšetrenia sa nevykonávajú v každej nemocnici.

Personálne oddelenie