Rádiologické oddelenie Topoľčany

Vďaka čerpaniu eurofondov prešlo Rádiodiagnostické oddelenie v nemocnici Svet zdravia Topoľčany v roku 2019/2020 kompletnou rekonštrukciou a stalo sa tak plne digitalizovaným pracoviskom. Archivácia a komunikácia je zabezpečená cez PACS a prostredníctvom T3C konzoly máme už možnosť posielania snímkov aj na externé pracoviská.

Rádiodiagnostické oddelenie pozostáva zo skiagrafického pracoviska, sonografického pracoviska, CT pracoviska, MMG pracoviska, denzitometrického pracoviska a MR pracoviska.

 
 

Benefity

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

 • Včasná a kvalitná diagnostika

 • Moderné priestory

 • Vyšetrujeme dospelých aj detských pacientov

 • Bezplatná obrazová dokumentácia na CD nosiči

Medicínske výkony

Praktické informácie pre pacientov

V rámci GDPR zákona o ochrane osobných údajov máme zavedený v čakárni nový vyvolávací systém pacientov. Pacient na evidencii dostane lístok s poradovým číslom a číslom pracoviska. Každé pracovisko je označené a po zaznení zvukového a svetelného signálu pacient vstupuje priamo do kabínky daného pracoviska.

Náš tím

 • MUDr. Zuzana Mičiaková

  primár

  Viac...
 • Anna Janošová

  vedúci rádiologický technik

  Viac...
 • MUDr. Abdolsalam Kazemi

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Katarína Fedorková

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Katarína Kazemi

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Svitlana Pop

  lekár

  Viac...

Poďakovania

 • Pravidelne chodím do Topoľčian na sono prsníkov – preventívne. Je tu príjemný a odborný personál. Nie sú tu dlhé čakacie doby na vyšetrenie a to mi tiež vyhovuje. Som milo prekvapená, ako to tu zmenili a renovovali. Vyzerá to tu ako v špičkovej nemocnici. Krásne, čisté a moderné priestory, farebne zladené. Môžem len odporúčať.

 • Preventívne chodím do Topoľčian na sono prsníkov a na denzitometriu.   V týchto nových priestoroch sa cítim oveľa komfortnejšie, ako v tých starých. Personál má moju plnú dôveru. Nečakám dlho, všetko je na jednej chodbe. Je tu aj nový vyvolávací systém, kde zostáva pacient anonymný. Uvidíte číslo na obrazovke a vchádzate na vyšetrenie. Je to na vysokej úrovni.

  Zuzana Lukič-Krošláková

 • Z rekonštrukcie rádiologického oddelenia v Topoľčanoch som nadšená. Krásne to vynovili, pribudli nové prístroje. Poloha je tiež výborná, v podstate hneď napravo pri hlavom vchode na prízemí. Je to ľahko dostupné aj pre imobilných pacientov. Dôverujem personálu, takže nezvažujem žiadne iné pracovisko.

  Helena Rumanová

Kontakty

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 287
+421 38 / 38 24 284
+421 38 / 38 24 269

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 – 14:00
 • Utorok 07:00 – 14:00
 • Streda 07:00 – 14:00
 • Štvrtok 07:00 – 14:00
 • Piatok 07:00 – 14:00
 • Po-Pia pohotovostná služba RDG 14:00 – 7:00
 • Sobota pohotovostná služba RDG – 24 hodín
 • Nedeľa pohotovostná služba RDG – 24 hodín
 • RDG, USG a CT príslužba lekára od 14:00 07:00

Röntgenové vyšetrenia (RTG)

 • bežné skiagrafie – hrudníka, brucha, skeletu,
 • skiagrafia mobilným RTG prístrojom k lôžku imobilných pacientov,
 • peroperačné a pooperačné skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia (cholangiografie, fistulografie, …),
 • asistencia počas operačných výkonov.

Ultrasonografické vyšetrenia (USG)

 • povrchové a hlboké štruktúry celého tela,
 • USG vyšetrenie orgánov brušnej dutiny a malej panvy,
 • USG vyšetrenie krk – lymfatické uzliny, štítna žľaza, slinné žľazy,
 • USG vyšetrenie mäkkých štruktúr – svaly a šľachy,
 • USG vyšetrenia hlbokého venózneho systému Dopplerovou metódou,
 • gastroezofageálny reflux u detí,
 • aspiračné terapeutické a diagnostické punkcie.

Mamografia - mamodiagnostika

 • Digitálna  mamografia s priamou digitalizáciou
 • Ultrazvukové – mamosonografia
 • Intervenčné výkony
  • Stereotaxia – odber vzoriek z drobných ložísk a zameriavanie  mikrokalcifikátov pod MMG
  • Core – cut biopsia odber vzoriek z ložísk lézii na prsníkoch pod USG kontrolou
  • Aspiračné terapeutické a diagnostické punkcie
  • Predoperačné lokalizácie

CT vyšetrenia

Diagnostické vyšetrenia:

 • CT mozgu
 • CT prínosových dutín (PND)
 • CT krku
 • CT hrudníka
 • CT brucha, malej panvy
 • CT muskuloskeletárneho systému

Špeciálne vyšetrenia:

 • CT angiografie – mozgových ciev, aorty, pľúcnice
 • CT angiografie dolných a horných  končatín
 • CT kolonografie, virtuálnej kolonografie – vyšetrenie hrubého čreva
 • CT enterografie – vyšetrenie tenkého čreva

Terapeutické výkony pod CT navigáciou:

 • Periradikuloterapia (PRT) –  aplikácia medikamentov do patologického miesta

Magnetická rezonancia (MR)

Hlavnou výhodou magnetickej rezonancie je, že sa vyšetrenie realizuje bez použitia RTG lúčov. Ide teda o vyšetrenie bez radiačnej záťaže.  Táto  metóda je vhodná na zobrazenie mäkkých tkanív a orgánov. Naša magnetická rezonancia disponuje rôznymi  špeciálnymi povrchovými cievkami, ktoré sa prikladajú  k vyšetrovaným častiam tela. Tieto cievky sú väčšinou  pomenované podľa vyšetrovanej oblasti.
Na našom oddelení tak budeme postupne schopní vykonávať vyšetrenia jednotlivých orgánov ako sú mozog, chrbtica, orgány brušnej dutiny a MP a v neposlednom rade vyšetrenia jednotlivých kĺbov,  najmä pre ortopedické a traumatologické účely. Taktiež naša MR disponuje špeciálnou cievkou na vyšetrenie prsnej žľazy.

Denzitometria (DZM)

Rádiologické oddelenie disponuje aj denzitometrickým prístrojom na meranie hustoty kostí.