Rádiodiagnostické a CT oddelenie

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 14:12
   ÚPS 14:12 - 07:00
 • Utorok 07:00 - 14:12
   ÚPS 14:12 - 07:00
 • Streda 07:00 - 14:12
   ÚPS 14:12 - 07:00
 • Štvrtok 07:00 - 14:12
   ÚPS 14:12 - 07:00
 • Piatok 07:00 - 14:12
   ÚPS 14:12 - 07:00
 • Sobota Lekári ÚPS 07:00 - 24:00
   Rádio. technik ÚPS 07:00 - 07:00
 • Nedeľa Lekári ÚPS 07:00 - 24:00
   Rádio. technik ÚPS 07:00 - 07:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1510, Denzitometria - +421 918 831 090

RTG – centrálna evidencia: 058/ 777 1510
RTG - USG: 058/ 777 1515
RTG - CT: 058/ 777 1595
Centrálna RTG: 058/ 777 1536

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty nemocnice (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

O oddelení

Centrálne rádiologické oddelenie je situované na 1. poschodí NsP Sv. Barbory, s prístupom z lôžkovej aj poliklinickej časti nemocnice, kde sa nachádza centrálna evidencia pacientov. RDG + USG pracoviská sú situované na jednej chodbe označené poradovými číslami nasledovne:

Pracovisko č.1 USG pracovisko
Pracovisko č.2 MMG pracovisko
Pracovisko č.3 RTG + digitálny OPG
Pracovisko č.4 RTG
Pracovisko č.5 CT

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/ VÝKONY

Na oddelení rádiológie vykonávame kompletné rádiodiagnostické skiagrafické (známe ako RTG vyšetrenie) vyšetrenia nepriamou digitalizáciou vrátané predoperačných a preventívnych vyšetrení, ortopantomografické vyšetrenie priamou digitalizáciou pre stomatológov, preventívne aj diagnostické mamografické vyšetrenia nepriamou digitalizáciou, vyšetrenia počítačovou tomografiou (16 slide MDCT od spoločnosti Siemens): mozog, lebka, PND, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, medzistavcové štrbiny, pľúca + mediastínum, abdomen, malá panva, CT vylučovacia urografia, skelet (ortopedické, traumatalogické dg. s 3D rekonštrukciou),  angiografické vyšetrenia (pulmo angio, extrakraniálnych, intrakraniálnych tepien mozgu, hrudnej a brušnej aorty, periférnych artéria HK a DK s následnou rekonštrukciou), CT kolonografie, enetrografie, ventrikulografie. Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia brušných orgánov, orgánov malej panvy, mäkkých častí krku (slinné žľazy, štítna žľaza), periférne a centrálne lymfatické uzliny, arteriálny a venózný systém HK a DK, renálnych artérií, nadobličiek, mäkké časti svalových štruktúr, novorodenecký skríning  (mozog cez fontanelu, coxy, obličky), vyšetrenie GER-u u pediatrických pacientov, uropoetický trakt, prsníky vrátane elastografie.

Pacient sa na vyšetrenie objednáva prostredníctvom elektronickej pošty skrze mailovej adresy radiologia.rv@svetzdravia.com  Jednoduché a rýchle objednanie na USG, CT a mamografické vyšetrenie po zaslaní Vášho mena, priezviska, dátumu narodenia a čísla poisťovne, kde ako prílohu do mailu priložte Vašu žiadanku. V priebehu najbližších 24 hodín budete mailom informovaní  o termíne Vášho vyšetrenia, spolu s doporučenou prípravou pred daným vyšetrením.

Vykonávame  skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou.

U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky ako novinku využívame fototerapiu prístrojom neo Blue blanket, ktorý umožňuje realizáciu fototerapie v systéme rooming-in a tým ponechanie novorodenca pri matke. Dodržiavame a propagujeme zásady BFHI – nemocnice priateľskej k deťom.

DENZITOMETRIA

Prístrojové zobrazovacie vyšetrenie – denzitometria, pri ktorom sa meria absorbcia rtg lúčov po prestupe kostným tkanivom, je najčastejšou metódou, ako diagnostikovať a identifikovať včasné štádium osteoporózy a určiť riziko zlomenín. Denzitometrické vyšetrenie je dôležité najmä preto, lebo dokáže odhaliť osteoporózu včas, skôr ako ktorékoľvek iné vyšetrenie, ba dokonca dokáže odhaliť preriednutie kosti, ktoré ešte nie je osteoporózou, nie je chorobou.

Vyšetrenie je bezbolestné, vykonáva sa v polohe poležiačky, trvá asi 20 minút a vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia (oveľa nižšou ako napr. pri snímke pľúc, s výnimkou tehotných žien).

Denzitometrické vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore reumatológia, endokrinológia a ortopédia. Praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.

Pracovisko denzitometrie sa nachádza na  3. poschodí v bloku C – Poliklinika dospelých. Ordinačné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00 do 12:00 hod. Objednať sa môžete na tel. čísle 0918 831 090.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Statimové vyšetrenia pacientov sú realizované do 5 dní. Úrazy, život ohrozujúce stavy a lôžkoví pacienti sú uprednostnené, bez čakania na akékoľvek požadované vyšetrenie.

OBJEDNÁVANIE

1. USG + MMG s dvakrát vyplnenou žiadankou pri okienku centrálnej evidencie. USG vyšetrenie brušných orgánov striktne nalačno, uropoetického traktu  s naplneným močovým mechúrom, GER-u nutné priniesť čaj.
2. RTG snímky s vyplnenou žiadankou, bez čakacej doby, realizované v daný deň, nutná evidencia pacientov pri okienku.
3. CT vyšetrenie sa objednáva priamo na pracovisku č.5 s pokynmi prípravy podľa typu požadovaného vyšetrenia.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Chalányi Ľudovít Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Hašková Ľubica Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Vooková Mária Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Petrenková Jana Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Zhuk Andriy Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Dorosh Myroslava Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Vatazhok Yevhen Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Bc. Jekešová Katarína Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra