Psychiatrické oddelenie

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1224

O oddelení

Oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka a režimová  jednotka (otvorená).

Akútna jednotka, s počtom lôžok 28, je rozdelená pre praktické účely psychiatrickej prevádzky na dve časti, prvá časť pozostáva zo sieťových postelí, ktoré sú  zabezpečené  kamerovým systémom a sú tu hospitalizovaní najťažší akútni pacienti, druhá časť akútnej jednotky pozostáva zo štandardných štvorposteľových izieb, kde sú hospitalizovaní pacienti po zvládnutí najťažšieho akútneho štádia. Na akútnej jednotke  sa nachádza miestnosť určená pre psychoterapiu psychóz a miestnosť na prevádzku rTMS. Súčasťou oddelenia je aj pracovná dielňa.

Režimová jednotka (otvorená) pozostáva z 10 izieb. Jedna dvojposteľová izba s príslušenstvom, jedna štvorposteľová izba a 8 izieb trojposteľových, ktoré sú zariadené váľandami a TV prijímačom. Na oddelení sa nachádza miestnosť pre liečbu Biofeedbackom, ďalej miestnosť na psychoterapiu depresií a anxióznych stavov, zariadené relaxačnými kreslami, kde sa prevádza autogénny tréning, relaxácia a audiovizuálna stimulácia.

Liečebné možnosti/Výkony

Vyšetrovacie metódy: 

 • diagnostika duševných porúch – psychiatrická aj psychodiagnostická

Liečebné metódy:

 • farmakoterapia,
 • elektrokonvulzia,
 • rTMS,
 • Biofeedback,
 • audiovizuálna stimulácia,
 • arteterapia.

Brožúra: Elektrokonvulzívna terapia 

Prístrojové vybavenie: 

 • Magstim Rapid 2 /rTMS/
 • Spectrum Mecta 5000Q /ECT/
 • Neurofeedback-Bio explorer

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí , pavilón B – akútna jednotka, na 5. poschodí, pavilón B – režimová jednotka

Telefonický kontakt 

Oddelenie, 4.poschodie, akútna jednotka 058 /777 1224
Oddelenie, 5.poschodie, režimová jednotka 058/ 777 1137

Personálne obsadenie

MUDr. Grešková Janka Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Filomelová Veronika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Sakalová Anna Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Kováčová Monika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Bc. Ujházyová Andrea Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra