Psychiatrické oddelenie

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1262

Akútna jednotka A1, 4. poschodie: +421 (0) 58777 1224
Akútna jednotka A2, 4. poschodie: +421 (0) 58777 1270
Režimová jednotka (5. poschodie): +421 (0) 58777 1273
Chodba, akútna jed. A1, 4. poschodie: +421 (0) 58777 1263
Primár oddelenia: +421 (0) 58777 1260
Vedúca sestra: +421 (0) 58777 1261

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí , pavilón B – akútna jednotka, na 5. poschodí, pavilón B – režimová jednotka

O oddelení

Oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka a režimová  jednotka (otvorená).

Akútna jednotka, s počtom lôžok 28, je rozdelená pre praktické účely psychiatrickej prevádzky na dve časti, prvá časť pozostáva zo sieťových postelí, ktoré sú  zabezpečené  kamerovým systémom a sú tu hospitalizovaní najťažší akútni pacienti, druhá časť akútnej jednotky pozostáva zo štandardných štvorposteľových izieb, kde sú hospitalizovaní pacienti po zvládnutí najťažšieho akútneho štádia. Na akútnej jednotke  sa nachádza miestnosť určená pre psychoterapiu psychóz a miestnosť na prevádzku rTMS. Súčasťou oddelenia je aj pracovná dielňa.

Režimová jednotka (otvorená) pozostáva z 10 izieb. Jedna dvojposteľová izba s príslušenstvom, jedna štvorposteľová izba a 8 izieb trojposteľových, ktoré sú zariadené váľandami a TV prijímačom. Na oddelení sa nachádza miestnosť pre liečbu Biofeedbackom, ďalej miestnosť na psychoterapiu depresií a anxióznych stavov, zariadené relaxačnými kreslami, kde sa prevádza autogénny tréning, relaxácia a audiovizuálna stimulácia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vyšetrovacie metódy: 

 • diagnostika duševných porúch – psychiatrická aj psychodiagnostická

Liečebné metódy:

 • farmakoterapia,
 • elektrokonvulzia,
 • rTMS,
 • Biofeedback,
 • audiovizuálna stimulácia,
 • arteterapia.

Brožúra: Elektrokonvulzívna terapia 

Prístrojové vybavenie: 

 • Magstim Rapid 2 /rTMS/
 • Spectrum Mecta 5000Q /ECT/
 • Neurofeedback-Bio explorer

Oznam pre rodinných príslušníkov/opatrovníkov pacientov Psychiatrického akútneho oddelenia

 • do 2 dní od prijatia pacienta na akútne Psychiatrické oddelenie, prosíme rodinných príslušníkov/opatrovateľov, aby sa osobne dostavili na dané oddelenie za ošetrujúcim lekárom, resp. primárom oddelenia za účelom upresnenia detailov umiestnenia pacienta po ukončení liečby na oddelení

Poďakovania

 • Počas mojej hospitalizácie som bola veľmi spokojná s liečením ako aj s profesionálnym prístupom pani primárky, MUDr. Greškovej, všetkých lekárov, všetkých sestričiek a komplet celého personálu pracujúceho na Vašom oddelení. Všetci majú dobrý, empatický prístup k pacientom, vedia ich potešiť, upokojiť v ich zdravotnom stave, nadchnúť, napriek tomu, že ich práca na danom oddelení je veľmi ťažká. Dovoľte mi touto cestou vyjadriť im moje úprimné poďakovanie.

  Z.K.

 • Chcela by som vyjadriť slová vďaky pani primárke Greškovej a celému kolektívu psychiatrického oddelenia. Som na tomto oddelení hospitalizovaná nie prvýkrát a o svojich hospitalizáciách sa môžem vyjadriť len v superlatívoch. Miestni psychiatri, terapeuti, psychológovia i zdravotné sestry sú maximálni profesionáli, ktorí sú zodpovední, empatickí, ľudskí, a robia všetko preto, aby nám, pacientom, pomohli prinavrátiť stratené duševné zdravie. Na tento kolektív môže byť pán riaditeľ právom hrdý!

  Osobitne by som sa chcela poďakovať pani primárke Greškovej. To čo pre mňa táto lekárka robí, je jeden Boží zázrak, prejav altruizmu a empatie. Za pomoc, ktorú mi poskytuje, by si zaslúžila nielen ocenenie Lekár roka, ale Nobelovu cenu ! Veľmi si vážim prácu pani primárky Greškovej a jej podriadených, a ešte raz Vám chcem vyjadriť moje obrovské ĎAKUJEM!!!

  S úctou,  I.W.A.V.

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Grešková Janka Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Schwarc Martin Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Filomelová Veronika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Sakalová Anna Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Kováčová Monika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Bc. Ujházyová Andrea Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra