Psychiatrické oddelenie

Nemocnica Rimavská Sobota

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 16:00
  • Utorok 15:00 - 16:00
  • Streda 15:00 - 16:00
  • Štvrtok 15:00 - 16:00
  • Piatok 15:00 - 16:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5616 690

Vedúca sestra: 047 / 56 166 10
Akútne oddelenie: 047 / 56 166 23
Režimové oddelenie: 047 / 56 166 71
chodba: 047 / 56 166 29
Otvorené oddelenie: 047 / 56 166 13
Protialkoholické oddelenie: 047 / 56 166 93

Oddelenie sa nachádza na prízemí a 1. poschodí. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

O oddelení

Psychiatrické oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č.2636. Psychiatrické oddelenie poskytuje psychiatrickú starostlivosť pre dospelých ako jediné oddelenie približne pre 250 tisíc obyvateľov piatich okresov Banskobystrického kraja – Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.

Odbornú starostlivosť poskytuje na 80 miestnom lôžkovom oddelení so štyrmi pododdeleniami (akútne, režimové, otvorené a protialkoholické), v dennom stacionári s dvadsiatimi miestami, v dvoch ambulanciách pre dospelých a v pedopsychiatrickej ambulancii. Súčasťou oddelenia sú rehabilitačné priestory.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V liečbe psychických porúch používame najmodernejšie biologické postupy. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme zaviedli transkraniálnu magnetickú stimuláciu v liečbe psychických porúch. Na oddelení poskytujeme v nadštandardných podmienkach aj psychoterapiu a pracovnú rehabilitáciu.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby …).

Návštevné hodiny

Psychiatrické režimové oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE 14.00 – 16.00

Psychiatrické akútne oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE 14.00 – 16.00

Psychiatrické otvorené oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE 14.00 – 16.00

Protialkoholické oddelenie
STREDA 14.30 – 16.00
NEDEĽA 13.00 – 15.00

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Ďurová Klára Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota primár

MUDr. Strečka Peter Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota zástupca primára

Andrii Fedortsi Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Jakub Zorvan Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Gedaiová Martina Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Strmeň Milan Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Šesták Michal Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Šestáková Mónika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Korcsog Peter Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Andreeva Eva Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mgr. Kureková Magdaléna Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Rošková Margita Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota manažérka dennej zmeny