Psychiatrická liečebňa

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58 777 1290

Psychiatrická liečebňa, strana A, 3. poschodie: 058/ 777 1290
Psychiatrická liečebňa, strana B, 3. poschodie: 058/ 777 1442
Psychiatrická liečebňa, strana A, 4. poschodie: 058/ 777 1752

Oddelenie sa nachádza na 3. poschodí pavilón B a na 4. poschodí strana A pavilón B.

O oddelení

Psychiatrická liečebňa je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú lokalizované na 3. poschodí B bloku, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s tromi a štyrmi posteľami. Na B strane sú dve izby dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV  prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú troj- a štvorposteľové, zariadené tiež s TV prijímačom.

V priestoroch liečebne sa nachádza miestnosť na ergoterapiu, telocvičňa, dve miestnosti na psychoterapiu a pomocné psychoterapeutické aktivity. Súčasťou liečebne je novootvorený park, kde za prijateľného počasia prevádzajú pacienti niektoré aktivity denného  režimu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Realizujeme doliečovanie duševných porúch – psychosociálna rehabilitácia, farmakoterapiu, elektrokonvulziu, arteterapiu, ergoterapiu, pohybové aktivity, pomocné psychoterapeutické aktivity a aktivity liečebnej pedagogiky.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Harčárová Stanislava Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Dudinská Adriana Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Paizanosová Mária Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava lekár

Hubal Vitalia Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Hamor Ivan Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Bavoľárová Ivana Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava lekár

Mgr. Dusová Veronika Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Rožňava vedúca sestra