Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie

Poskytujeme komplexnú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť onkologickým pacientom.

 
 

Benefity

 • Komplexná onkologická starostlivosť

 • Dlhoročné skúsenosti

 • Špičková technológia – lineárny urýchľovač

 • Príjemné prostredie

 • Osobný prístup k pacientovi

O oddelení

Na oddelení radiačnej a klinickej onkológie je poskytovaná komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť formou rádioterapie, biologickej a hormonálnej terapie, chemoterapie alebo ich kombináciou pacientom s komplikáciami protinádorovej liečby alebo pacientom, ktorí nemôžu liečbu absolvovať ambulantne. Pri liečbe je aplikovaná najmodernejšia technológia a najnovšie poznatky v onkológii. Liečba je zameraná na všetky typy solídnych nádorov pre pacientov z okresu Rimavská Sobota aj mimo okres, ktorí prejavia záujem o liečbu na našom pracovisku.

Na oddelení umiestnenom v areáli Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota v pavilóne C sa nachádza 20 lôžok. Odborný tím špecialistov lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu poskytuje kvalitnú a bezpečnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s empatickým prístupom k našim pacientom.

Pod oddelenie spadajú ambulancie:

Liečebné možnosti/výkony

Poskytujeme komplexnú onkologickú liečbu zahrňujúcu:

 • chemoterapiu
 • rádioterapiu aplikovanú najmodernejšou technológiou s dôrazom na minimalizáciu vedľajších negatívnych účinkov a zvýšenú bezpečnosť pacienta
 • biologickú  a hormonálnu liečbu podľa najnovších dostupných poznatkov
 • imunoterapiu
 • podpornú liečbu pre pacientov s nevyliečiteľným zhubným  ochorením
 • podávanie transfúznych liekov,
 • odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • konziliárnu činnosť
 • dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

Rádioterapia

Liečba žiarením je aplikovaná pri nádorovom ochorení s využitím jednej z najmodernejších technológií v oblasti rádioterapie lineárneho urýchľovača zn. Elekta, ktorú Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota zabezpečila s využitím financovania z EU fondov v r. 2020.

Výhodou liečby s využitím inovovaného lineárneho urýchľovača je:

 • vyššia bezpečnosť a účinnosť terapie,
 • vyššia presnosť ožiarenia nádoru pri minimálnom ožiarení okolitých zdravých tkanív, čím sa významne redukujú nežiadúce účinky liečby na pacienta.

Naše pracovisko je vybavené aj röntgenovým ožarovačom, ktorý sa využíva pri nenádorovej rádioterapii – hlavne pri degeneratívnych ochoreniach kostí a kĺbov. Liečbu pacienti môžu absolvovať ambulantne alebo počas hospitalizácie na oddelení.

Chemoterapia

Chemoterapia je jedným zo spôsobov protinádorovej liečby, ktorý využíva lieky zo skupiny cytostatík. Ide o systémovú liečbu, ktorá ničí bunky nádorové, ale i niektoré zdravé bunky.

Pri aplikácii chemoterapie môže u pacienta dochádzať k sprevádzajúcim nežiadúcim účinkom, ktoré sú spravidla prechodné, alebo zvládnuteľné následnou liečbou.

Pokyny k hospitalizácii

Pri hospitalizácii si treba priniesť kartičku poistenca a občiansky preukaz, doklad o práceneschopnosti, ak bol vydaný, výsledky vyšetrení a zdravotnú dokumentáciu, zoznam liekov, ktoré užívate, zdravotnícke pomôcky, ktoré používate, nočnú bielizeň, župan, domáce oblečenie a obuv a osobné hygienické potreby. Nenoste so sebou vysoký finančný obnos peňazí a cennosti (šperky a pod.).

Náš tím špecialistov

 • Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA

  Pôsobí ako primár oddelenia  a riaditeľ nemocnice. Lekársku prax začal na oddelení klinickej onkológie vo FNsP Žilina od roku 1994, kedy úspešne ukončil Jeseniovu Lekársku fakultu UK v Martine.

  Viac...
 • MUDr. Iveta Pálkovácsová

  Pôsobí ako zástupkyňa primára oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Na pozíciu sekundárnej lekárky nastúpila do nemocnice Rimavská Sobota v roku 1992 po úspešnom ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo.

  Viac...
 • MUDr. Adela Englerová

  Od februára 2019 pracuje na Oddelení radiačnej onkológie v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota. Vo svojej praxi sa intenzívne venuje aj podpornej a doplnkovej liečbe onkologických ochorení.

  Viac...
 • MUDr. Beata Czeneová

  Lekársku prax začala v septembri 2013 vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci na Oddelení radiačnej a klinickej onkológie po úspešnom ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore Všeobecné lekárstvo. Od februára 2019 pôsobí v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota na Oddelení radiačnej a klinickej onkológie. Zaradená je do špecializačného postgraduálneho štúdia v odbore radiačná onkológia.

 • Ing. Václav Bednář

  Pôsobí v nemocnici Rimavská Sobota na pozícii fyzika – spracovateľa ožarovacích plánov od roku 2005, kedy ukončil štúdium na TU Fakulte elektrotechniky a informatiky v BA. Zároveň externe pracoval pre Ústav radiačnej ochrany.

  Viac...
 • Mgr. Mariana Sihelská

  Je vedúcou sestrou clustra oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Ošetrovateľskú prax začala ako sestra pri lôžku v nemocnici Rimavská Sobota v roku 1990 na chirurgickom oddelení a OAIM.

  Viac...
 • Mgr. Martina Kiňová

  Na oddelení pracuje ako manažérka dennej zmeny oddelenia. Ošetrovateľskú prax začala na oddelení radiačnej a klinickej onkológie a v rádioterapeutickej ambulancii v roku 1991, kedy úspešne ukončila štúdium na SZŠ v Lučenci.

  Viac...
 • Bc. Marián Farkaš

  Pôsobí v Nemocnici Rimavská Sobota od roku 2009 na pozícii rádiologického technika – zabezpečuje kontrolu nastavenia, simulácie ako aj samotnú liečbu na lineárnom urýchľovači.

  Viac...

Praktické informácie na stiahnutie

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 12  Rimavská Sobota

Vyšetrovňa: 047/56 12 365

Návštevné hodiny: pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám