Oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1218, 1219

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí, pavilón A. JIS interná sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty - OMIS (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov OMIS je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

Ošetrovacia jednotka - strana A (ženy): +421 (0) 58777 1219
Ošetrovacia jednotka - strana B (muži): +421 (0) 58777 1218
JIS (OAMIS): +421 (0) 58777 1226
Príjmová ambulancia: +421 (0) 58777 1311
Chodba – ženy: +421 (0) 58777 1212
Chodba – muži: +421 (0) 58777 1211
Primár oddelenia: +421 (0) 58777 1209
Vedúca sestra: +421 (0) 58777 1210

O oddelení

Oddelenie disponuje spolu 48 lôžkami. Členené je na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené na mužskú a ženskú stranu, jednotku intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS /systém plávajúcich lôžok/, Internú ambulanciu a Internú ÚPS ambulanciu. Okrem toho disponuje 3 observačnými lôžkami a 1 resuscitačným lôžkom.

Na mužskej ošetrovacej jednotke je 24  lôžok, z toho 7 trojposteľových izieb, 1 dvojposteľová expektačná izba, 1 jednoposteľová moderná nadštandardná izba. Na ženskej ošetrovacej jednotke je 24 lôžok, z toho 7 trojposteľových izieb, 1 dvojposteľová expektačná izba a 1 nadštandardná, jednoposteľová izba.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vyšetrovacie metódy:

 • USG vyšetrenie abdomenu,
 • echokardiografické vyšetrenie,
 • TK holter monitoring,
 • EKG holter monitoring,
 • TESP – transezofágová stimulácia predsiení,
 • bicyklová ergometria.

Liečebné metódy:

 • punkcie telových dutín (USG asistované),
 • liečebné elektrické kardioverzie,
 • dočasná kardiostimulácia,
 • zavedenie centrálneho venózneho prístupu,
 • zavádzanie CVK vrátane HD katétrov,
 • možnosť hemodialýzy.

Prístrojové vybavenie:

 • echokardiografický prístroj, USG, bicyklová ergometria, EKG a tlakový holter,
 • defibrilátor, odsávačky, injektomaty, infúzne pumpy.

 

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Kopecký Petr ml. Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Petrisková Ivana Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Neubauerová Nina Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Dávid Drahoš Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Balážová Martina Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Tóthová Henrieta Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Gabriela Takáč Senglerová Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Rihošeková Daniela Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Salaj Patrik Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

Juzvák Olga Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Kolárová Barbora Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Brutovský Mikuláš Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

Mgr. Petra Džačárová Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava vedúca sestra