Oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1234

Oddelenie VL, strana A (ženy): 058/ 777 1244
Oddelenie VL, strana B (muži): 058/ 777 1234
JIS interná: 058/ 777 1256
Príjmová ambulancia: 058/ 777 1243

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí, pavilón A. JIS interná sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty - OMIS (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov OMIS je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

O oddelení

Oddelenie disponuje spolu 48 lôžkami. Členené je na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené na mužskú a ženskú stranu, jednotku intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS /systém plávajúcich lôžok/, Internú ambulanciu a Internú ÚPS ambulanciu. Okrem toho disponuje 3 observačnými lôžkami a 1 resuscitačným lôžkom.

Na mužskej ošetrovacej jednotke je 24  lôžok, z toho 7 trojposteľových izieb, 1 dvojposteľová expektačná izba, 1 jednoposteľová moderná nadštandardná izba. Na ženskej ošetrovacej jednotke je 24 lôžok, z toho 7 trojposteľových izieb, 1 dvojposteľová expektačná izba a 1 nadštandardná, jednoposteľová izba.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vyšetrovacie metódy:

 • USG vyšetrenie abdomenu,
 • echokardiografické vyšetrenie,
 • TK holter monitoring,
 • EKG holter monitoring,
 • TESP – transezofágová stimulácia predsiení,
 • bicyklová ergometria.

Liečebné metódy:

 • punkcie telových dutín (USG asistované),
 • liečebné elektrické kardioverzie,
 • dočasná kardiostimulácia,
 • zavedenie centrálneho venózneho prístupu,
 • zavádzanie CVK vrátane HD katétrov,
 • možnosť hemodialýzy.

Prístrojové vybavenie:

 • echokardiografický prístroj, USG, bicyklová ergometria, EKG a tlakový holter,
 • defibrilátor, odsávačky, injektomaty, infúzne pumpy.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Kopecký Petr Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Gabriela Takáč Senglerová Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Rihošeková Daniela Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Gonosová Zuzana Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

Karalia Iryna Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Salaj Patrik Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

Kushnir Sviatoslav Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

Juzvák Olga Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Kolárová Barbora Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Brutovský Mikuláš Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

Mgr. Petra Džačárová Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava vedúca sestra