Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Nemocnica Žiar nad Hronom

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 17:00
  • Nedeľa 13:00 - 17:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 320, 323

Primár oddelenia: 045/ 6709 323/360
Vedúca sestra oddelenia: 045/ 6709 233/344
Dokumentačná sestra: 045/ 6709 347
Lekárska izba: 045/ 6709 323
Príjmová ambulancia, ÚPS: 045/ 6709 238
Inšpekčná izba A – sestry: 045/ 6709 304
Lekárska izba (2. poschodie): 045/ 6709 320
Chodba pacienti A: 045/ 6709 307
JIS: 045/ 6709 360
Lekári B: 045/ 6709 361
Inšpekčná izba B – sestry: 045/ 6709 362
Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúce lekár pacienta v čase od 14:00 - 15:00 hod.

Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí budovy nemocnice a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

O oddelení

Oddelenie vnútorného lekárstva zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu úlohu pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Oddelenie je rozdelené na časť A a časť B a spolu má kapacitu 53 lôžok. Ročne je na oddelení odliečených vyše 2500 pacientov. Súčasťou interného oddelenia je aj jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) s počtom lôžok 5.

Liečebné možnosti/výkony

Jeho úlohou je predovšetkým včasná správna diagnostika a liečba vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. V rámci komplexného riešenia pacientov sa na oddelení realizuje elektrická a medikamentózna kardioverzia, pleurálne a abdominálne punkcie, zavádzajú sa centrálne venózne katétre, dočasná kardiostimulácia,. V spolupráci s ďalšími pracoviskami sa pacienti došetrujú napr. po stránke kardiologickej – ergometria, echokg, Holter EKG a TK, na gastroenterologickej ambulancii pomocou endoskopických vyšetrení.

V rámci JIS sa poskytuje starostlivosť pacientom s infarktom myokardu, poruchami srdcového rytmu, rozvratom vnútorného prostredia, zlyhaním pečene a obličiek. JIS je vybavená prístrojmi a pomôckami na monitorovanie EKG, TK, saturácie O2, kardioverziu, dočasnú kardiostimuláciu, zavádzanie centrálnych venóznych a dialyzačných katétrov. Po stabilizácii stavu sú pacienti prekladaní na štandardné Interné oddelenie.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je potrebné si doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára a eventuálne odporúčanie na hospitalizáciu. Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Priniesť si so sebou veci osobnej potreby. Lieky – v záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Čo si nebrať do nemocnice:

  • cenné veci, šperky
  • väčší obnos peňazí

V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy.

Na oddelení intenzívnej starostlivosti(JIS) sú návštevy na izbe pacienta zakázané. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.

Na stiahnutie

Náš tím

MUDr. Babušík Pavel PhD. Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom Internista primár

MUDr. Kruppová Nikola Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Gregorová Silvia Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Fruzína Kurmyshovová Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kováčová Miroslava Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Nedorostová Anna Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Rejko Ján Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Bónová Barbora Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Nedorost Michal Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Pavlová Martina Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Rosenbergová Anna Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Riashko Vlasta Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kocíková Jana Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Pokorná Gabriela Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Jasenák Peter Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Bc. Horváthová Lívia Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra