Oddelenie úrazovej chirurgie

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

Personálne oddelenie

MUDr. Suchý Ronald Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Radványi Gábor Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Zverková Ivica Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda lekár