Oddelenie úrazovej chirurgie

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:30 - 16:30
  • Nedeľa 14:30 - 16:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 220

Primár oddelenia: +421 (0) 31 5571 182
Zástupca primára: +421 (0) 31 5571 000
Vedúca sestra: +421 (0) 31 5571 122
Dokumentačná sestra: +421 (0) 31 5571 249
Chirurgické odd. I. poschodie - sestry: +421 (0) 31 5571 331
Oddelenie úrazovej chirurgie III. poschodie - sestry: +421 (0) 31 5571 220

Chirurgia JIS: +421 (0) 31 5571 210

Personálne obsadenie

MUDr. Varga Igor Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Slamka Jozef Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda zástupca primára

MUDr. Zverková Ivica Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Mgr. dipl. Tímea Bakó Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Kósa Judita Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny

Képesiová Judita Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny