Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

O oddelení

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania je súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti, významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Liečebná výživa je súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti, významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia. Liečebná výživa pre pacientov je zabezpečovaná v rámci vlastných personálnych a materiálno – technických kapacít.

Personálne oddelenie

MUDr. Běhunčík Milan Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Železničná nemocnica Košice lekár

Demková Alžbeta Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Železničná nemocnica Košice vedúca asistentka výživy