Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660676

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice (pavilón C).

O oddelení

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobo liečebnú, rehabilitačnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chronicky chorých. Na oddelenie  dlhodobo chorých sú prijímaní pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku.

Oddelenie má k dispozícii 30 lôžok. Pacienti sú umiestňovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.  Príjem pacientov je formou objednania na odporučenie obvodného lekára, alebo prekladom z iných oddelení – oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS), chirurgického oddelenia, interného oddelenia, neurologického oddelenia, pacienti po mozgových príhodách, pacienti s poruchou vedomia, z úrazovej chirurgie  po zlomeninách. Minimálna odporúčaná  doba hospitalizácie na ODCH je 10 dní.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitých prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.
Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami návštevnú miestnosť, aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Čo potrebujete k hospitalizácii:

preukaz poistenca, odporučenie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Potrebujete dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť o svojho blízkeho? Ponúkame vám DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Liečebné možnosti/výkony

 • pokračovanie v liečbe chronických chorôb,
 • diagnostika a terapeutické postupy s využitím najnovších odborných poznatkov
 • zabezpečovanie kontroly laboratórnych vyšetrení,
 • zabezpečovanie realizácie ultrazvuku (USG), počítačovej tomografie (CT) a endoskopických vyšetrení,
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa zameriavame na:
 • polohovanie celého tela
 • odľahčovanie miest vystavených najväčšiemu tlaku (antidekubitárne matrace)
 • masáže oblastí vystavené najväčšiemu tlaku
 • včasnú mobilizáciu, včasné vstávanie –  na zabránenie komplikácie pri dlhodobej imobilizácii
 • dýchaciu gymnastiku (organizujeme a kontrolujeme prehĺbené dýchanie)
 • vedenie pacienta k aktívnemu cvičeniu všetkých nepostihnutých častí tela –  k zvyšovaniu sebestačnosti a čo k najväčšej sebaobsluhe
 • nácvik sebaobsluhy všetkých bežných činností
 • toaletu a hygienickú starostlivosť, ktorú vykonávame minimálne trikrát denne a podľa potreby, respektíve stavu pacienta

V spolupráci s rehabilitačným pracovníkom (fyzioterapeutom) vykonávame aktivity zamerané na prevenciu vzniku dekubitov, tromboembolických komplikácií, imobilizačného syndrómu, vzniku svalových kontraktúr, udržanie kĺbovej pohyblivosti a starostlivosti o vyprázdňovanie.

Na stiahnutie

Náš tím

MUDr. Karcagiová Mária Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov Internista / Pneumológ/Ftizeológ primár

MUDr. Marcinová Zuzana Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Blanárová Jana Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Slyvka Volodymyr Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Žadanský Rastislav Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Fedorová Katarína Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Grajcarová Zdenka Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Trebišov vedúca sestra

Napíšte nám

Max. file size: 32 MB.
(Required)
NOVINKA - Multisenzorická miestnosť