Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1377, 1345

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí  pavilón A.

O oddelení

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale každodennú lekársku vizitu, intenzívne ošetrovanie resp. rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.  Na oddelení sú hospitalizovaní prevažne seniori, charakter odboru ale umožňuje starostlivosť o pacientov vo veku 19 rokov a viac. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov sa vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbidity, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti starého organizmu. Zameriava sa na stanovenie funkčného stavu a potenciálu seniorov a rešpektuje vplyv sociálnych faktorov na zdravotný stav seniorov a sociálne následky ich chorôb. Významnou črtou pacientov vo vyššom veku je krehkosť (nestabilita), ktorá sa prejavuje sklonom ku komplikáciám a zhoršením adaptačných mechanizmov.

Celkovo disponuje oddelenie 43 lôžkami, v štruktúre 9 trojposteľových izieb a 8 dvojposteľových izieb. Dvojposteľové izby majú vlastnú kúpeľňu s toaletou.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vyšetrovacie metódy:   

 • zabezpečovanie kontroly laboratórnych vyšetrení,
 • zabezpečovanie realizácie USG, CT a endoskopických vyšetrení,
 • ošetrovateľská starostlivosť.

Liečebné metódy: 

 • pokračovanie v liečbe chronických ochorení,
 • pokračovanie v LTV a rehabilitácii u pacientov preložených z neurologického a chirurgického oddelenia.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Dovalová Jana Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Kustova Natália Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Dovalová Eleonóra Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Lukáčová Marta Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava lekár