Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Banská Štiavnica

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 18:00
 • Utorok 14:00 - 18:00
 • Streda 14:00 - 18:00
 • Štvrtok 14:00 - 18:00
 • Piatok 14:00 - 18:00
 • Sobota 14:00 - 18:00
 • Nedeľa 14:00 - 18:00

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 363

vedúca sestra oddelenia: 045/ 6942 363
inšpekčná izba: 045/ 6942 234

ODCH je umiestnené v pavilóne A na druhom poschodí so samostatným vchodom. Vstup je riešený cez spoločné vstupné a komunikačné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

O oddelení

Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre 21 pacientov podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov.

Liečebné možnosti/výkony

Na hospitalizáciu na ODCH nie sú indikované akútne stavy. ODCH poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky chorým dospelým osobám s komplikáciami základného ochorenia. Pacient je prijímaný so stanovenou diagnózou t. j. nevyžaduje intenzívne vyšetrovacie postupy, ale naopak vyžaduje dlhodobú ústavnú zdravotnú starostlivosť s dennou starostlivosťou lekára pri lôžku. Poskytovaná je komplexná zdravotná starostlivosť, podporná symptomatická liečba, rehabilitačná terapia, nácvik bežných denných úkonov, mobilizácia pacienta, analgetická liečba za účelom zlepšenia kvality života, zmiernenia utrpenia.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Pri hospitalizácii je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
 • zdravotnú dokumentáciu
 • odporúčanie od obvodného lekára alebo lekára špecialistu
 • výsledky vyšetrení
 • lieky ktoré bežne užívate a zdravotné pomôcky

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • pevnú domácu obuv, pokiaľ ide o pacientov vo vyššom veku
 • nočnú bielizeň a župan
 • hygienické potreby

Na stiahnutie