Oddelenie centrálnej sterilizácie

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

O oddelení

Oddelenie centrálnej sterilizácie realizuje svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckeho materiálu v komplexe spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zdravotníckeho zariadenia.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OCS realizuje svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckeho materiálu v komplexe spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zdravotníckeho zariadenia. Centralizáciou sterilizácie sme dosiahli vysokú kvalitu a úroveň sterilizácie a inej dekontaminácie v záujme prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz.

Personálne oddelenie

MUDr. Halecký Miroslav Oddelenie centrálnej sterilizácie, Železničná nemocnica Košice lekár

PhDr. Šiňanská Renáta Oddelenie centrálnej sterilizácie, Železničná nemocnica Košice vedúca sestra