Oddelenie centrálneho prijímu

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660162

O oddelení

Na oddelení centrálneho príjmu poskytuje tím erudovaných lekárov a sestier komplexnú diagnosticko –  liečebnú starostlivosť u všetkých pacientov privážaných RZP a RLP a u pacientov v akútnom stave, ktorí vyhľadajú zdravotnícku pomoc.

Oddelenie disponuje potrebným vybavením, prístrojovou technikou a liekmi potrebnými na zvládnutie týchto stavov, pre širokú škálu ochorení, s ktorými prichádzajú  pacienti. Úzko spolupracujeme s ostatnými oddeleniami nemocnice.

Prevádzka na tomto oddelení je nepretržitá – 24-hodín denne.

Oddelenie má k dispozícii expektačné lôžka, ktoré slúžia na krátku diagnostiku a sledovanie pacientov.

Na infúznej jednotke je podávaná infúzna liečba na odporúčanie odborných lekárov. Výhodou infúznej jednotky je, že počas podávania infúznej liečby sú pacienti pod odborným dohľadom, čo je výhodou najmä u ťažších a komplikovanejších pacientov.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Hnát Branislav Oddelenie centrálneho prijímu, Nemocnica Trebišov vedúci lekár

Bc. Kmeťová Magdaléna Oddelenie centrálneho prijímu, Nemocnica Trebišov vedúca sestra