Oddelenie anestéziológie
a intenzívnej medicíny
Žiar nad Hronom

Oddelenie zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Poskytuje starostlivosť kriticky chorým pacientom, v akútnom ohrození životných funkcií.

 
 

Benefity

  • Profesionálny prístup odborného personálu

  • Kvalitné prístrojové vybavenie

  • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

Informácie o oddelení

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny poskytuje nepretržitú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť s modernými lekárskymi prístrojmi kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií, ako sú ťažké úrazy, bezvedomia, pooperačné stavy, zlyhávanie dýchania či otravy. Oddelenie disponuje 5 lôžkami. Ročne sa kvalifikovaný personál postará o 240 pacientov, mesačne približne 20.

Liečebné možnosti/výkony

Odbor anestéziológia sa zaoberá tlmením, či liečením bolestí a nepríjemných vnemov spojených s diagnostikou a liečebnými výkonmi, operáciami. Okrem toho sa venuje kontrole a náhrade základných životných funkcii počas operácií, ale aj po nich.

Anestéziologická časť oddelenia poskytuje anestézie celkové, regionálne (blokády nervov a nervových pletení), subarachnoidálne (tzv. lumbálky) a epidurálne pri operáciách a diagnostických výkonoch všetkým hospitalizovaným pacientom, realizuje ambulantné anestézie u pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Pre pacientky so záujmom o bezbolestný pôrod poskytujeme pôrodnú epidurálnu analgéziu. Oddelenie vykonáva aj ambulantné analgosedácie a intravenózne anestézie pre odborné ambulancie (gastroenterologickú, zubnú, urologickú).

Intenzívna medicína sa zaoberá monitorovaním a podporou zlyhávajúcich životných funkcií u akútne chorých pacientov, napríklad po ťažkých mnohopočetných zraneniach, náhlych srdcových príhodách, ťažkých otravách, popáleninách či podchladeniach.

Ambulantná časť

Anestéziologická ambulancia je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok, alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok: 13:00 – 15:00
Utorok: 13:00 – 15:00
Streda: 13:00 – 15:00
Štvrtok: 13:00 – 15:00
Piatok: 13:00 – 15:00

Náš tím lekárov a špecialistov OAIM

Poďakovania

  • V žiarskej nemocnici, na OAIM pracovisku som bol hospitalizovaný dlhé 3 mesiace. Na oddelení je fantastická starostlivosť a cítiť tu súdržnosť celého personálu, na čele s pánom primárom. Ten mi venoval obrovské množstvo svojho času. Personál mi mimoriadne pomáhal nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Ďakujem im za to.

    Martin Macko, ZH, pacient OAIM

  • Po nešťastnom úraze som bol hospitalizovaný na OAIM a na chirurgii v žiarskej nemocnici. Na moje obrovské prekvapenie a po počiatočných obavách z neznámeho, som sa tu cítil absolútne výborne. Personál je milý, empatický, mimoriadne trpezlivý, s veľkým pochopením. Chcem sa týmto poďakovať celému perosnálu a prajem veľa zdravia a energie.

    Ivan Kováč, ZH, pacient OAIM

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 372

primár oddelenia: 045/ 6709 370
vedúca sestra oddelenia: 045/ 6709 371
inšpekčná izba oddelenie: 045/ 6709 372
izba lekárov: 045/ 6709 374
anestézia – anest. sestry: 045/ 6709 373
prebúdzacia izba: 045/ 6709 206

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúci lekár pacienta v čase od 10:00 – 19:00 hod.

Oddelenie sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok: 15:00 – 17:00
Utorok: 15:00 – 17:00
Streda: 15:00 – 17:00
Štvrtok: 15:00 – 17:00
Piatok: 15:00 – 17:00
Sobota: 13:00 – 17:00
Nedeľa: 13:00 – 17:00