Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Žiar nad Hronom

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 17:00
  • Nedeľa 13:00 - 17:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 372

O oddelení

Oddelenie s modernými lekárskymi prístrojmi poskytuje nepretržitú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií, ako sú ťažké úrazy, bezvedomia, pooperačné stavy, zlyhávanie dýchania či otravy.

Oddelenie disponuje 5 lôžkami. Ročne sa kvalifikovaný personál postará o 240 pacientov, mesačne približne 20.

Liečebné možnosti/Výkony

Odbor anestéziológia sa zaoberá tlmením či liečením bolestí a nepríjemných vnemov spojených s diagnostikou a liečebnými výkonmi, operáciami. Okrem toho sa venuje kontrole a náhrade základných životných funkcii počas operácií, ale aj po nich.

Anestéziologická časť oddelenia poskytuje anestézie celkové, regionálne (blokády nervov a nervových pletení), subarachnoidálne (tzv. lumbálky) a epidurálne pri operáciách a diagnostických výkonoch všetkým hospitalizovaným pacientom, realizuje ambulantné anestézie u pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Pre pacientky so záujmom o bezbolestný pôrod poskytujeme pôrodnú epidurálnu analgéziu. Oddelenie vykonáva aj ambulantné analgosedácie a intravenózne anestézie pre odborné ambulancie (gastroenterologickú, zubnú, urologickú).

Intenzívna medicína sa zaoberá monitorovaním a podporou zlyhávajúcich životných funkcií u akútne chorých pacientov, napríklad po ťažkých mnohopočetných zraneniach, náhlych srdcových príhodách, ťažkých otravách, popáleninách či podchladeniach.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Návštevy pacientov sú povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára. Deťom sú návštevy zakázané.

Návštevy na izbe pacienta sú povolené iba v návštevných hodinách, s ochranným oblečením (plášť).

Kriticky chorým pacientom môžete priniesť:
obľúbené veci (fotografie, CD nahrávky …)

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Oddelenie sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice.

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúci lekár pacienta v čase od 10:00 – 19:00 hod.

Telefonický kontakt

primár oddelenia 045/ 6709 370
vedúca sestra oddelenia 045/ 6709 371
inšpekčná izba oddelenie 045/ 6709 372
izba lekárov 045/ 6709 374
anestézia – anest. sestry 045/ 6709 333
prebúdzacia izba 045/ 6709 206

Personálne obsadenie

MUDr. Kukolík Ladislav Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr, Mgr. Paľúch Štefan Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Majcherová Gabriela Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Horváthová Veronika Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Modynets Vasyl Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Ishchuk Ivan Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Mgr. Paľuchová Andrea Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra