OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Nemocnica Vranov nad Topľou

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Oddelenie: 05748 65 889
Primár: 057 48 65 883
Vedúca sestra: 057 48 65 885

Oddelenie sa nachádza prízemí pavilónu D.

O oddelení

Oddelenie multioborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). OMIS koncepčne vychádza zo zahraničných skúseností a jeho cieľom je zvyšovať bezpečnosť kriticky chorého pacienta.

OMIS, v rámci neho OAIM disponuje tzv. „plávajúcimi lôžkami“, t.j. počet lôžok pre pacientov jednotlivých pododdelení sa mení podľa aktuálnej potreby. Spolu je na OMIS-e 12 lôžok, z toho 5 lôžok je vybavených ventilátormi pre umelú pľúcnu ventiláciu – patria OAIM, zvyšných 7 lôžok je určených pre JIS. Nadštandard na OAIM nie je možný.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je súčasťou OMIS-u /Oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti/, kam patrí súčasne aj JIS /Jednotka intenzívnej starostlivosti/ oddelení: chirurgie, vnútorných chorôb, neurológie.

ODDELENIE OAIM POZOSTÁVA Z:

 • lôžkovej časti
 • anestéziologickej časti – podávanie anestézie počas operácií
 • ambulancie predoperačných vyšetrení

Lôžková časť OAIM poskytuje starostlivosť o pacientov s ohrozením a zlyhaním základných životných funkcií – podpora a náhrada dýchania, krvného obehu, starostlivosť o pacientov s ťažkou poruchou vedomia a multiorgánovým zlyhávaním. Príjem pacientov na lôžkovú časť je buď prevzatím pacienta priamo od posádky RLP/RZP alebo z urgentného príjmu.

Urgentný príjem nemocnice zabezpečuje okamžité opatrenia vrámci diagnostiky a stabilizácie stavu pacientov pri náhle vzniknutých závažných poruchách zdravia. Následne je pacient hospitalizovaný na OMIS-e /na jednej zo zložiek – podľa indikácie/. Ak si to stav pacienta vyžaduje, tak je prijatý na OAIM.

Anestéziologický úsek zabezpečuje podávanie anestézie, t.j. zabezpečuje bezbolestnosť a starostlivosť o základné životné funkcie počas operačných a diagnostických výkonov, zabezpečuje stand-by monitoring počas niektorých vyšetrení, starostlivosť o pôrodnú bolesť.

JIS neurológie

Na tomto oddelení zabezpečuje neurológ komplexnú neurointeznívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervosvalového aparátu, so zlyhávaním vitálnych funkcií, najmä u pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, s potrebou podpory obehového a respiračného systému, v myastenickej kríze, epileptickom statuse, s ťažkými formami akútnej polyradikuloneuritídy. Oddelenie má moderné prístrojové vybavenie, všetky lôžka sú plne monitorované. Na oddelení pracuje erudovaný tím s niekoľkoročnou praxou.

Okrem neurointenzívnej komplexnej starostlivosti  je k dispozícii aj resuscitačná starostlivosť. Zároveň je zabezpečená  multiodborová spolupráca.

Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti sa pre pacientov s cievnou mozgovou príhodou ischemickou poskytujú sofistikované metódy. Ide o trombolytickú intravenóznu trombolýzu, v prípade  indikácie sa pacient odosiela na mechanické endovaskulárne odstránenie trombu a liečbu stenóz mozgových a prívodných tepien angioplastikou alebo stentom  do VÚSCH v Košiciach.

Z celkového počtu 200 cievnych  mozgových príhod ischemických sa u nás  ročne  indikuje 15% pacientov na systémovú  intravenózu trombolytickú  liečbu.

JIS vnútorného lekárstva

V spolupráci s internistom, intenzivistom, chirurgom a neurológom  zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí sú v ohrození života, pacientom kriticky chorým so zlyhávaním životných funkcii z rôznych príčin, najčastejšie po infarkte myokardu, pri dekompenzovanej cukrovke, pri zlyhaní dýchania, pri zlyhaní srdca alebo obličiek alebo pečene alebo iných orgánov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci:

 • Odboru rádiológie, kde sa realizuje: CT , CT angio vyšetrenia, MRI vyšetrenia, ultrasonografické vyšetrenia.
 • Odboru rehabilitácie, logopédie – najmä  u pacientov s cievnymi mozovými príhodami, pri liečbe vertebrogénnych ochorení.
 • Ostatných  odborov: hematologické a biochemické laboratórium,  interné, oftalmologické, otorinolaryngologické,  ortopedické, psychiatrické, psychologické  vyšetrenie
 • Cievna chirurgia, angiológia, neurochirurgia

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Kostovčík Dušan OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Györiová Jana OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou zástupca primára

MUDr. Rusnáková Michaela OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Bundzáková Kristína OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Benča Miroslav OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Semjanová Lenka OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Drbjaková Eva OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Rendošová Zdenka OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Mgr. Krištan Miroslav OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra