OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6596

OMIS – primár: +421 (0) 57 770 6296
OMIS – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6596
OMIS - oddelenie: +421 (0) 57 770 6275

Emailová adresa: stanislav.saladiak@svetzdravia.com, jana.rosova@svetzdravia.com

Oddelenie sa nachádza na prízemí, pavilón B.

O oddelení

OMIS – oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti ( bývalé OAIM) patrí medzi základné oddelenia Nemocnice. Odbor OAIM zahŕňa dve základné oblasti, a to anesteziológiu a intenzívnu medicínu.

Anesteziologická časť zabezpečuje bezbolestný a hlavne bezpečný priebeh operácií a iných zákrokov alebo bolestivých, či inak nepríjemných diagnostických alebo liečebných postupov. Nosnou časťou anesteziológie je vykonávanie celkovej alebo regionálnej anestézie na operačných sálach chirurgických, úrazových(traumatologických), ortopedických a gynekologických. Tie sú vybavené modernými anesteziologickými prístrojmi, ktoré obsluhuje skúsený personál.

Okrem toho zabezpečujeme anesteziologickú činnosť aj na iných oddeleniach našej nemocnice, a to na oddelení vnútorného lekárstva, RDG oddelení (pri CT vyšetrení,  pri vyšetrení magnetickou rezonanciou), epidurálne anestézie pri pôrodoch a tiež na ORL Humenné, s.r.o.

Ročne je personálom OAIM vykonaných 5000-5500 anestézii.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Pred každou operáciou resp. anestéziou (narkózou) sa vykonáva anesteziologické predoperačné vyšetrenie. Pri plánovaných operáciách sa vykonáva v našej špecializovanej anesteziologickej ambulancii denne od 10:00 do 14:00 hod. Tu sa zhodnocujú výsledky vyšetrení, ktoré pacient podstúpil (interné vyšetrenie, laboratórne výsledky) a na základe toho a tiež vzhľadom na charakter plánovaného operačného zákroku anesteziológ pacientovi odporučí najlepší spôsob anestézie. (celkovú, regionálnu anestéziu).

Celková anestézia je stav celkového znecitlivenia s riadenou stratou vedomia a potlačením reflexnej odpovede na bolesť a zahŕňa zavedenie kanyly do priedušnice. Regionálna anestézia predstavuje znecitlivenie tej časti tela na ktorej bude operačný zákrok vykonaný.  Ak je to v pacientovom záujme, lekár odporučí odklad operácie alebo konzervatívny postup (napr. pri akútnom alebo závažnom chronickom ochorení). Pri neodkladných operačných zákrokoch sa predoperačné vyšetrenie vykonáva ihneď ako je to možné pri lôžku pacienta. V tomto prípade sa vykonávajú len najnevyhnutnejšie úkony v čo najkratšom možnom čase.

Intenzívna starostlivosť je zabezpečovaná na lôžkovom oddelení. Ide o starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životne dôležitými funkciami (t.j. dýchanie a krvný obeh) a pacientov s poruchou vedomia, ku ktorej dochádza z rôznych príčin (úrazy, porážky, akútne otravy, stavy po resuscitácii,  atď.). Na OMIS sú liečení pacienti,  ktorí boli prvotne ošetrení RZP/RLP a tak tiež pacienti preložení z iných oddelení nemocnice pre závažné zhoršenie stavu. Súčasťou nášho oddelenia je aj chirurgická JIS, kde poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom po dlhých a technicky náročných zákrokoch, prípadne pacientom vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť a bezprostrednú spoluprácu s oddelením chirurgie.

Lôžkové oddelenie je vybavené desiatimi polohovateľnými, plne monitorovanými lôžkami, z toho je sedem vybavených prístrojmi vykonávajúcimi dlhodobé umelé dýchanie (tzv. ventilátormi). Ročne je na OMIS hospitalizovaných 250-300 pacientov, ktorých pobyt na oddelení je od niekoľkých hodín až po niekoľko mesiacov, v extrémnych prípadoch aj niekoľko rokov.

Najdôležitejšou súčasťou OMIS je vzdelaný,  zodpovedný a skúsený personál, ktorý tvorí osem lekárov,  štyri anesteziologické sestry, 20 sestier pri lôžku a traja sanitári.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Stanislav Saladiak OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Dioszegi Anežka OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Britanová Zuzana OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Krivjanský Ľubomír OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Jusková Mária OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Koncová Petra OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Suško Sergej OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Sušková Tatiana OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Rošová Jana OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Humenné vedúca sestra