OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 11:30
 • Utorok 08:00 - 11:30
 • Streda 08:00 - 11:30
 • Štvrtok 08:00 - 11:30
 • Piatok 08:00 - 11:30

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 172

Lekárska izba: 031 5571 118
Lekárska izba: 031 5571 108
Primár oddelenia: 031 5571 221
Vedúca sestra: 031 5571 211
Ambulancia: 031 5571 137

O oddelení

Oddelenie zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

ČINNOSŤ OAIM  SA SÚSTREĎUJE DO TROCH HLAVNÝCH OBLASTÍ:

 • na starostlivosť o   pacientov v kritickom stave na lôžku,
 • na poskytovanie znecitlivenia ( anestézie )  pri liečebných a diagnostických výkonoch
 • na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť.

NA ZÁKLADE TÝCHTO ČINNOSTÍ SA ODDELENIE ČLENÍ NA:

 • lôžkovú časť
 • anestéziologický úsek
 • úsek ambulantný

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Na úseku lôžkovej starostlivosti zabezpečujeme resuscitačnú  liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti.

Oddelenie disponuje 5 lôžkami , ktoré majú multidisciplinárny charakter – to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu. Pri poskytovaní liečebno –  preventívnej starostlivosti úzko spolupracujeme so všetkými  medicínskymi odbormi.

ANESTÉZIOLOGICKÝ ÚSEK

Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytujme všetky typy celkových, ako aj niektoré typy regionálnych anestézii, podľa povahy operačného výkonu. V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 8 operačných  pracoviskách (na chirurgickom a traumatologickom oddelení, ortopedickom, gynekologicko pôrodníckom oddelení a otorinolaryngológickom oddelení).

Podľa potreby podávame anestézie aj na internom oddelení  (kardioverzie), gastroenterologickej ambulancii (kolonoskopie, gastrofibroskopie) a na CT pracovisku. OAIM obmedzene poskytuje aj pôrodnícku analgéziu – pri tzv. bezbolestných pôrodoch. Poskytovanie tejto služby plánujeme v dohľadnom čase rozširovať. Táto služba bude spoplatnená podľa cenníka NsP. Za posledné roky sa ustálil celkový počet anestéziologických zákrokov na úrovni viac ako  4 000anestézii ročne  (4100-4200) ročne.

AMBULANTNÁ ČASŤ

Anestéziologická ambulancia je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok , alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

ÚPS ambulancia – po 16. 00 hod. a počas dní pracovného voľna funguje v rámci OAIM.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Na OAIM pracuje celkovo 35 zdravotníckych pracovníkov. Z uvedeného počtu je 8 kmeňových lekárov, dvaja externí lekári, z toho jeden  pracujúci na čiastočný úväzok a jeden na dohodu. Ďalej máme 21 zdravotných sestier,  3 sanitárky a 3 ošetrovateľov.

Primár:

MUDr.  Miroslav Drotár – plná kvalifikácia
Zástupca primára:
MUDr. Ervín Tóth – plná kvalifikácia

Lekári

MUDr. Sylvia Radványi – v príprave na atestáciu
MUDr. Spivak Krystyna – v príprave na atestáciu
MUDr. Michaela Weberová – v príprave na atestáciu
MUDr. Marta Skuráková – v príprave na atestáciu
MUDr. Balázs Laczkó – v príprave na atestáciu
MUDr. Andrea Egri – Zöld –  v príprave na atestáciu (t.č. MD)

Externí lekári

MUDr. Tibor Molnár – plná kvalifikácia
MUDr. Kristína Nagyová  – plná kvalifikácia

Vedúca sestra

Adriana Krajcsík

Personálne oddelenie

MUDr. Drotár Miroslav OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Tóth Ervin OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda zástupca primára

MUDr. Laczkó Balázs OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Radványi Silvia OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Skuráková Marta OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Spivak Krystyna OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Weberová Michaela OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Bc. Krajcsik Adriana OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra