Novorodenecké oddelenie

Nemocnica Svidník

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860514

Novorodenecké oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).


O oddelení

Neonatológia je špecializačný odbor pediatrie, poskytujúci diagnostickú a liečebno- preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života. Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in. Systém rooming- in – je to spôsob starostlivosti „ dieťa spolu s matkou“, je to najoptimálnejší spôsob tak pre matku ako aj pre novorodenca. Ošetrovanie novorodenca vykonáva matka podľa úvodnej inštruktáže sestry, pričom sleduje celkové správanie dieťaťa, telesnú teplotu, močenie, stolicu, pupočník a pod. V prípade potreby sa matka obráti na novorodeneckú sestru. Lekár vykonáva každý deň kontroly zdravotného stavu novorodenca- vizity.

Stály kontakt matky s dieťaťom umožňuje matke:

 • Časté prikladanie dieťaťa k prsníku podľa jeho potrieb a to aj 12 x alebo aj viackrát za 24 hod.,
 • Včasné a časté kŕmenie ovplyvňuje tvorbu mlieka a celkovú dĺžku dojčenia
 • Dojčenie je prirodzený spôsob výživy, ktorý podporuje:
 • Imunitu dieťaťa,
 • Lepší vývoj duševných schopností dieťaťa,
 • Ochranu pred infekciami dieťaťa,
 • Nižšie riziko alergií, cukrovky, tučnoty u dieťaťa,
 • Má vplyv na nižšie riziko osteoporózy, rakoviny vaječníka a rakoviny prsníka u matky.

Novorodenci by mali mať neobmedzený prístup k dojčeniu. Neodporúča sa dokrmovanie novorodencov z fľaše. Ak je potrebné, podávajú sa  tekutiny dieťaťu lyžičkou alebo striekačkou. Pre úspech dojčenia je najdôležitejšie rozhodnutie matky dojčiť a prekonať problémy ak sa vyskytnú.

V observačnej časti oddelenia sú novorodenci bezprostredne po pôrode a novorodenci, ktorí nemôžu byť pri matkách /po operačných pôrodoch, iné problémy matky/.

Celá prevádzka je organizovaná tak, aby vytvárala a upevňovala väzbu novorodenca s matkou a podporovala rozvoj prirodzenej výživy, ktorej základom je spôsob ošetrovania “dieťa s matkou” /rooming-in/. V duchu týchto zásad prikladáme novorodenca ku prsníku do 30 min. po pôrode a venujeme sa zdravotnej výchove počas celého pobytu na oddelení. Dojčiace matky od nás odchádzajú do domáceho prostredia s vedomosťami a praktickými skúsenosťami s dojčením a ošetrovaním svojho dieťaťa, naučia sa poradiť si s bežnými problémami typickými pre včasné obdobie po narodení.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Realizujeme skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÉ MATKY

Milá mamička,
blahoželáme k narodeniu Vášho dieťatka. V priebehu pár dní ktoré strávite na našom oddelení spolu s bábätkom, vám poskytne personál oddelenia základné informácie v rámci starostlivosti o dieťa a oboznámime vás s technikou dojčenia. Prvý deň po pôrode odchádza po prvýkrát moč a stolica (smolka) a dieťa stráca na svojej váhe, čo je prirodzené. Prírastok na váhe sa dostaví až po prvých dávkach mlieka. Neonatológ/detský lekár denne vyšetrí vaše dieťa, zhodnotí jeho zdravotný stav a rád vám zodpovie vaše prípadné otázky. Neonatológ/detský lekár spolu v vašim ošetrujúcim lekárom na šestonedelí určia podľa vášho zdravotného stavu a stavu dieťatka deň prepustenia. V prípade nekomplikovaných pôrodov to býva spravidla 96. hodín po pôrode.

Pri prepustení z pôrodnice  dostávate „Správu o novorodencovi“, ktorú ste povinná odovzdať pri prvej návšteve obvodného pediatra- Detského lekára a to najneskôr do 72 hodín od prepustenia od nás.  Detského lekára je potrebné si zvoliť a dohodnúť pred pôrodom. Ako zákonný zástupca dieťaťa máte povinnosť prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne do 60 dní od narodenia. Oznámenie o narodení dieťaťa na matriku zasiela zdravotnícke zariadenie, v ktorom ste porodili dieťatko. Matrika vydáva rodný list iba rodičom, prípadne tretej osobe, ktorá má Vaše splnomocnenie. K vypísaniu dokladov pre potreby matriky je potrebné priniesť so sebou sobášny list / ak ste sobášení/ a občiansky preukaz. U nesobášených partneroch dohodu o priznaní otcovstva / vydáva matrika pred narodením dieťaťa/, umožní to pridelenie priezviska partnera vášmu dieťatku.

Vážená mamička,
želáme vám všetko dobré na ceste rodičovstva na ktorú ste práve vykročili. Dúfame že Váš pobyt u nás splnil vaše očakávania.  Pevne veríme, že v tento nevyhnutný  čas, kedy ste boli u nás hospitalizovaná, náš personál urobil všetko preto, aby ste bola spokojná. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti. Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety. Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením “Dotazníky spokojnosti”. Schránka je umiestená na chodbe Novorodeneckého oddelenia pred toaletami.

Personálne obsadenie

MUDr. Lombartová Oľga Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Vašková Jana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra