Neurologické oddelenie

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 17:00
  • Nedeľa 13:00 - 17:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 332

primár oddelenia: 045/ 6709 330
vedúca sestra oddelenia: 045/ 6709 331
dokumentačná pracovníčka: 045/ 6709 331
inšpekčná izba oddelenie: 045/ 6709 332
izba lekárov: 045/ 6709 221
izba lekárov: 045/ 6709 333
chodba pacienti: 045/ 6709 335
izba pacientov č.117: 045/ 6709 303

Oddelenie sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice.

O oddelení

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky – akútne  chorým dospelým osobám s komplikáciami základného ochorenia. Poskytovaná je komplexná zdravotná starostlivosť, podporná symptomatická liečba, rehabilitačná terapia, nácvik bežných denných úkonov, mobilizácia pacienta, analgetická liečba za účelom zlepšenia kvality života. Oddelenie disponuje 31 lôžkami.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Priniesť si so sebou veci osobnej potreby.

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Rišňovský Richard Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr. Berndtová Bronislava Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Turak Kamila Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kuchárová Terézia Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Urbanová Ivana Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Junas Radovan Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

PhDr. Fungáčová Anna Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra