Neurologické oddelenie

 • Ocenenie za starostlivosť o mozgovú príhodu

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Profesionálny prístup personálu

 • Široké spektrum výkonov

Služby

Náš tím

 • MUDr. Richard Rišňovský, MPH

  Primár oddelenia, neurológ

  Viac...
 • PhDr. Anna Fungáčová

  Vedúca sestra

  Viac...
 • MUDr. Radovan Junas, MHA, MPH

  Vedúci lekár neurofyziologického laboratória, neurológ

  Viac...
 • MUDr. Bronislava Berndtová

 • MUDr. Terézia Kuchárová

 • MUDr. Suren Karapetian

 • Mgr. Gabriela Kršiaková

 • Kamila Turak

 • MUDr. Veronika Daněková

Poďakovania

 • So žiarskou nemocnicou Svet zdravia mám len veľmi dobré skúsenosti, nakoľko som bola tento rok hospitalizovaná na tunajšom neurologickom oddelení. Chcem úprimne poďakovať primárovi oddelenia, ošetrujúcim lekárom a všetkým milým sestričkám a ostatným zamestnancom oddelenia za ich ľudskosť a empatiu pri výkone tak náročnej a zodpovednej práce.

  Spokojná pacientka Danka, Žiar nad Hronom

 • Do žiarskej nemocnice Svet zdravia som prišla s veľkými bolesťami nohy. Ihneď ma hospitalizovali a bez čakania urobili všetky potrebné vyšetrenia. Som tu hospitalizovaná už pár dní a musím vyjadriť veľkú spokojnosť s celým personálom, ich prístupom, starostlivosťou. Vážim si mimoriadne ľudský prístup lekárov, sestier. Obdivujem sestry, že aj napriek svojej vyťaženosti sa na nás, pacientov, dokážu stále usmievať.

  Pani Miroslava, Kremnica

Na stiahnutie

Návštevné hodiny

Pondelok:           15:00 – 17:00 hod.
Utorok:                15:00 – 17:00 hod.
Streda:                 15:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:               15:00 – 17:00 hod.
Piatok:                 15:00 – 17:00 hod.
Sobota:                13:00 – 17:00 hod.
Nedeľa:               13:00 – 17:00 hod.

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať osobne na ambulancii počas ordinačných hodín alebo telefonicky:

neuromuskulárna poradňa, EEG, EMG, INFÚZNA TERAPIA, KONTROLNÉ VYŠETRENIE (MUDr. Radovan Junas, MHA, MPH)– t.č. 045/6709 405, utorok až piatok v čase od 13:00 hod – 15:00 hod.

neurovaskulárna poradňa ( MUDr. Richard Rišňovský, MUDr. Bronislava Berndtová) – t.č. 045/6709 220 pondelok až piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod.

RADY A ODPORÚČANIA K NÁVŠTEVÁM PACIENTA:
Ak trpíte akútnym ochorením dýchacích ciest, hnačkovým ochorením alebo akýmkoľvek infekčným ochorením, zdržte sa, prosím, návštevy,
deťom do 12 rokov sa neodporúča navštevovať príbuzných v nemocniciach, počet návštevníkov pri lôžku pacienta je obmedzený na troch, dodržiavajte inštrukcie personálu pri návšteve pacientov.

Spoločne prispejme k poskytovaniu bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Prosím, dodržiavajte hygienicko-epidemiologické zásady umývania rúk. V prípade návštevy pacienta si, prosím, vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý sa nachádza pri vstupných dverách na oddelenie, prípadne na izbe pacienta.

KONTAKT:

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 332

primár oddelenia: 045/ 6709 333
vedúca sestra oddelenia: 045/ 6709 331
dokumentačná pracovníčka: 045/ 6709 331
inšpekčná izba oddelenie: 045/ 6709 332
izba lekárov: 045/ 6709 221
izba lekárov: 045/ 6709 333
chodba pacienti: 045/ 6709 335

 

UMIESTNENIE:

Oddelenie sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice, v bloku C, ľavá časť.